“Inzetten voor de Zorg, én doen wat ik leuk vind!”

Twee leerzame jaren later heeft Arnike het High Select Traineeship Zorg succesvol afgerond. In die tijd heeft Arnike drie Projecten mogen afronden binnen diverse vakgebieden.

Arnike startte het eerste Project binnen haar Traineeship als Adviseur HRM en Recruiter bij Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR). Ze was verantwoordelijk voor het werven en selecteren van nieuwe medewerkers voor allerlei vacatures, in het bijzonder voor de functie van Jeugdbeschermer. Daarnaast schreef ze een advies om het wervings- en selectieproces aan te scherpen en JBRR als werkgever aantrekkelijker te maken. Ze onderzocht onder meer hoe de sollicitatieprocedure efficiënter ingericht kon worden, welke kanalen (beter) benut kunnen worden voor het werven en ze analyseerde de exit gegevens van de afgelopen jaren.

Hierna heeft Arnike ervaring opgedaan met kwaliteit en procesverbetering. Dit deed zij in de rol van projectmedewerker kwaliteit bij Zonnehuisgroep IJsselvecht. Ze was verantwoordelijk voor het actualiseren van documenten en formulieren uit het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). Daarnaast initieerde en implementeerde ze procesverbeteringen. Arnike heeft verder onderzocht hoe het KMS voor de eindgebruiker zo overzichtelijk mogelijk ingericht kon worden en ze is betrokken geweest bij het keuzetraject voor een nieuw systeem. Na 9 maanden was het tijd voor een nieuwe uitdaging.

Arnike startte haar project binnen de Twentse Zorgcentra als projectmedewerker op de afdeling Kwaliteit en Veiligheid. Ze is in deze rol onder andere verantwoordelijk geweest voor het opstellen van het kwaliteitsrapport en het incidenten-magazine. Vanaf september 2020 is Arnike binnen de organisatie met een extra Project aan de slag gegaan op de HR-afdeling. Zo heeft ze onder andere de visie op HR binnen de organisatie geformaliseerd en ondersteunende werkzaamheden verricht voor de HR manager.

Na twee jaar tijd nemen we afscheid van Arnike. Nu is het onze beurt om enthousiast te zijn. Enthousiast dat Arnike zich door de jaren heen heeft ontwikkeld tot een gedreven en gepassioneerde HR professional. We wensen Arnike het allerbeste en bedanken haar voor haar inzet. We gaan haar op de voet volgen!

High Select biedt jonge academici de mogelijkheid om vanuit een Traineeship gedurende twee jaar brede kennis en ervaring op te doen binnen de zorgsector. Tegelijkertijd biedt High Select organisaties en instellingen binnen de zorgsector de mogelijkheid om voor specifieke projecten medewerkers op tijdelijke basis aan te trekken met elders in de sector opgedane relevante kennis en ervaring.