Tom Groenewold
Tom Groenewold
  • MSc Comparative Public Governance
    MSc European Studies

    BSc European Public Administration

  • Geboren in 1997
  • Woont in Haaksbergen

Tom is enorm gemotiveerd om aan de slag te gaan en is ambitieus om veel van zichzelf te laten zien en proactief te werk te gaan. Hij is iemand die kritisch denkt, mensen scherp houdt en zich graag bezig houdt met processen verbeteren, beleidsmatig denken en onderzoek doen.

Tom heeft de Bachelor European Public en de Administration en de Master European Studies afgerond aan de Universiteit Twente.

Tijdens de Bachelor is Tom een half jaar in Istanbul geweest, waar hij politicologie heeft gestudeerd aan de Bogazici universiteit.

Na zijn Bachelor heeft Tom gekozen voor de aaneensluitende master ‘European Studies’. Deze master is onderdeel van een double degree European studies & Comparative Public Governance. De laatste heeft Tom gevolgd aan de Universiteit van Münster.

Zijn master scriptie heeft Tom gedaan over EU-burgers in het VK met als context de Brexit. Tom heeft onderzocht hoe lobbygroepen voor de rechten van EU burgers hebben gestreden op Europees en nationaal niveau door middel van interviews te houden met vertegenwoordigers van deze lobbygroepen.

Tijdens zijn Communicatie- en beleid stage bij EUREGIO was Tom verantwoordelijk voor het opstellen van een persoverzicht, hielp hij met vertalingen, schreef toespraken voor de directeur, heeft Tom meegewerkt aan een persmoment en mocht hij ook meedenken met de projecten.

Toen ik nog studeerde heb ik lang getwijfeld waar mijn toekomst zou liggen. Wat wilde uiteindelijk doen? Waar wilde ik me mee bezig houden? En voor wie wil ik me inzetten tijdens mijn werk? Eigenlijk werd mij na verloop van tijd steeds duidelijker dat ik me wil inzetten op maatschappelijk vlak en bij wil dragen aan het welzijn van mensen.

Nadat ik afgestudeerd was, en door corona erg veel thuis had gezeten tijdens het laatste deel van mijn studie, wilde ik me graag op de werkvloer inzetten en ben ik bij de grootschalige vaccinatiecampagne, die begin 2021 is opgezet, gaan werken voor de GGD als administratief medewerker en daarna als aanspreekpunt op verschillende vaccinatie locaties in de regio Twente, waar ik ben opgegroeid en nog steeds woon. Wat ik hier heb ontdekt is niet alleen dat ik werk waarbij je je inzet voor de maatschappij leuk vind, maar ook dat ik het erg interessant vind om bezig te zijn met processen verbeteren. Ik had vaak het idee dat dingen beter en effectiever geregeld zouden kunnen worden en wilde dit dan vervolgens graag in de praktijk aanpassen.

Via mijn werk bij de GGD ben ik de Zorg en Welzijn sector ingerold nadat ik afgestudeerd was. Mijn studie achtergrond ligt bij Bestuurskunde en ik heb begin 2021 mijn laatste Master hierin afgerond. Sindsdien ben ik dus werkzaam in de Zorg en Welzijn sector. Mijn eerste project bij High Select is in de gemeente Losser. Hier mag ik me bezighouden met onderzoek doen naar twee pilots, een over kinderen met dyslexie en een over een algemene voorziening voor ouderen opzetten. Jong & oud dus en het bevalt erg goed. Ik hoop ook deze diversiteit terug te zien in de twee jaar van mijn Traineeship en hoop hier mijn grootste voordelen uit te halen. Ik wil namelijk graag verschillende organisaties zien en op verschillende functies werkzaam zijn geweest zodat ik het optimale uit mijn Traineeship heb gehaald als ik klaar ben. De professionele begeleiding van mijn eigen traineebegeleider, regiomanager en coach en de workshops en trainingsweekenden dragen hier verder aan bij zodat ik me zowel op persoonlijk als professioneel vlak optimaal kan ontwikkelen tijdens mijn Traineeship. Ik ben vastbesloten om alles uit mijn Traineeship te halen.

Project 1: Projectmedewerker bij Verenso Gemeente Losser

In de gemeente Losser heeft Tom zich bezig gehouden met twee pilots binnen het sociaal domein. Hierbij deed Tom onderzoek en schreef hij een onderzoeksverslag met aanbevelingen. Dit heeft geleid tot een implementatieplan. De eerste pilot waar Tom aan werkte ging over het creëren van een algemene voorziening voor volwassenen. Hierbij richtte Tom zich vooral op ouderen, waar in Losser op dit moment te weinig voor is in het voorliggend veld. De tweede pilot ging over kinderen met Ernstige Dyslexie (ED). Het doel van deze pilot was het proces rondom de keten van dyslexiezorg beter inzichtelijk te krijgen en op basis van nieuwe inzichten een implementatieplan te schrijven voor een voorziening gericht op preventie. Beide pilots waren dus sterkt gericht op preventie, een tot voor kort onderschat onderdeel binnen de Zorg.

Huidig project: Projectmedewerker bij Verenso

Bij Verenso werkt Tom aan de evaluatie van de indicatoren voor de basisveiligheid uit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Op 1 juli moet hiervoor het nieuwe handboek worden aangeleverd bij het Zorginstituut. De indicatoren voor de basisveiligheid maken onderdeel uit van het kwaliteitskader en deze worden door Verenso, in overleg met de ketenpartners, geëvalueerd, herschreven en aangepast daar waar nodig zodat het handboek op tijd klaar is. Daarnaast houdt Tom zich bij Verenso bezig met het project ‘leren van data’ dat zich richt op het verbeteren van de kennisontwikkeling en kennisdeling binnen de verpleeghuiszorg. Na 1 juli zal Tom zich volledig richten op dit project.