Tessa Hazekamp
Tessa Hazekamp
  • MSc Communicatiewetenschappen

  • MSc Health Sciences

  • BSc Gezondheid en Leven

  • Woont in Soesterberg

  • Is per direct beschikbaar voor 20 uur per week

Over Tessa:

Een doorzetter, sociaal, zorgzaam, nauwkeurig, maatschappelijk gericht. Ik ben volop vertrouwd met de planmatige aanpak van gezondheidsbevordering, preventief werken en communicatie. Mijn passie ligt zeer bij het helpen van mensen met hun gezondheid en het onderzoek in en het verbeteren van de gezondheidszorg. Ik zeg altijd dat veranderingen die ik wil zien in de wereld bij mijzelf begint. Ik sta graag op om deze veranderingen waar te maken!

Tessa heeft tijdens de Master Health Sciences gekozen voor de specialisatie Preventie en Volksgezondheid. Deze specialisatie focust op maatschappelijke vraagstukken, waaronder gezondheidsgedrag en omgevingsfactoren die impact hebben op de gezondheid en welzijn van mensen. Ze heeft kennis opgedaan over gezondheidsbevordering, ziektepreventie, communicatie en voeding. Voor haar Masterscriptie onderzocht ze het effect van PortionControl@Home interventie op de power of food bij mensen met overgewicht of obesitas.

Tijdens de Master Communicatiewetenschappen heeft Tessa zich gespecialiseerd in Marketing en Gezondheidsvoorlichting. Voor haar tweede Masterscriptie heeft ze een experiment opgesteld. Ze schreef een narratief over een stel die het virus Hiv krijgt, wat vanuit het virus is verteld.

Tessa heeft de Bachelor Gezondheid en Leven afgerond. Haar bachelor scriptie heeft Tessa uitgevoerd bij het Julius Centrum in Utrecht. Tessa voerde een onderzoek uit naar de fysieke activiteit van borstkanker patiënten in vergelijking met de fysieke activiteit van de Nederlandse vrouwelijke populatie.

Na het behalen van haar twee Masters heeft Tessa gewerkt als Projectmedewerker en Junior onderzoeker bij de GGD Hart voor Brabant. Ze was hier onderdeel van het projectteam Jeugdgezondheid 2022 en schreef het programma- en implementatieplan en verschillende projectplannen uit. Het doel van dit programma was om de geboden zorg van het consultatiebureau binnen de GGD Hart voor Brabant aan te passen aan de wensen van de maatschappij.

Tessa heeft ervaring opgedaan met en/of heeft kennis over:

/ Gezondheidsbevordering en ziektepreventie
/ Gezondheidsvoorlichting en campagnes
/ Strategische communicatie en branding
/ Content marketing en Social Media
/ Beleid
/ Onderzoek

Al op jonge leeftijd wist ik dat ik later in de publieke gezondheidszorg verder wilde. De kans om mensen te helpen en écht iets te kunnen betekenen in de maatschappij wilde ik maar al te lief pakken. Om deze reden startte ik met de studie Gezondheid en Leven, waar ik een brede basis opdeed en mij verder kon specialiseren op de maatschappelijke gezondheid. De studies Health Sciences en Communicatiewetenschap vloeide uit deze studie voort. Deze studies hebben mij geleerd op een analytische manier te denken over maatschappelijke vraagstukken en oplossingsgericht te werken.

Na mijn studies en mijn rondreis was het tijd om te starten met mijn loopbaan. Maar waar wilde en kon ik als afgestudeerde wetenschapper met een brede interesse in het sociale domein en de zorg starten? Mijn eerste functie was bij de GGD Hart voor Brabant. Hier kon ik in eerste instantie op onderzoeksgebied starten, maar al later was ik ook werkzaam op het gebied van beleid, organisatie en communicatie. Door de combinatie aan werkzaamheden merkte ik dat ik meer gebieden interessant vind om op te werken.

Tijdens deze periode was ik benaderd door High Select voor een Traineeship in de sector Zorg en Welzijn. Mijn interesse voor het Traineeship werd gewekt door de vele mogelijkheden die zij kunnen bieden en organisaties met wie zij samenwerken. Door deze mogelijkheden hoop ik aan het einde van de Traineeship meer te weten welk gebied mijn volledige interesse heeft en in wat voor organisatie ik zou willen werken. Hierdoor weet ik beter wat de stappen zijn voor mijn verdere loopbaan. Daarnaast vind ik het erg fijn dat je wordt ondersteund op het gebied van persoonlijke ontwikkeling; Coaching, een Intervisiegroep, Trainingsweekenden en Inspiratiesessies. Daarbij sta je veel in contact met andere Trainees. Met hun hoop ik veel te kunnen sparren, ervaringen te kunnen delen en te zien wat voor mogelijkheden er nog meer zijn. Hierdoor wil ik mijn kijk en ervaring op het gebied van zorg en welzijn zowel vergroten als verbreden en hoop ik in de komende twee jaar bij te dragen aan de gezondheidszorg!

Project 1: Communicatiemedewerker bij Hago Zorg

Als communicatiemedewerker heeft Tessa samen met de afdeling Commercie en Communicatie proposities uitgewerkt. Ze zette een content strategie op en ze haalde de bewijslast uit de praktijk op. Deze werkte zij uit in verschillende communicatiemiddelen. Hiernaast zat ze in een projectgroep Marktonderzoek, waarin zij onder andere de interviews voor dit marktonderzoek heeft uitgewerkt. Verder werkte Tessa de communicatie rondom een actie en pilot uit in samenwerking met meerdere managers en contactpersonen op locaties.

Project 2: Medewerker communicatie en onderzoeksbeleid bij de Nierstichting

Tessa ondersteunde de afdeling Zorg & Innovatie op het gebied van communicatie en onderzoeksbeleid. Bij deze afdeling werken programmamedewerkers, – managers en adviseurs die de onderzoeken en projecten vanuit de programmalijnen aansturen.

Allereerst was Tessa op het gebied van communicatie bezig met de communicatie rondom de NierstichtingChallenge 2020. Hiervoor schreef ze onder meer communicatieplannen en artikelen. Ook coördineerde ze de opnames van de video over een onderzoek in het UMCU die door de Nierstichting wordt gefinancierd. Verder was ze betrokken bij de campagne over de Donorwet. Ter ondersteuning van de campagne zocht ze cijfers en feiten op over orgaandonatie, wachtlijsten en praten met naasten waarvan een factsheet werd gemaakt. Verder werkte ze inhoudelijk mee aan de (inhoudelijke) herziening van de factsheets van de Nierstichting.

Daarnaast was Tessa betrokken bij het onderzoeksbeleid. Bij het onderzoeksbeleid leeft de verbintenis maken met de maatschappelijke problemen op het gebied van (voorkomen van) nierschade. Hierdoor ligt de vraag hoe de Nierstichting de vraag naar missiegerichte onderzoeken uit kan zetten en in het nieuwe onderzoeksbeleid op kan nemen. Hiervoor bracht Tessa in kaart wat de visie van andere organisaties is op missiegedreven onderzoek en in de praktijk brengen van deze onderzoeken. Ook stelde ze een onderzoek op om de vernieuwingen in nierzorg door middel van interviews bij professionals op te halen. Ook classificeerde Tessa onderzoeken die de Nierstichting financiert (Doelgroep, ziekte, fase, soort onderzoek).

Huidig Project:

Tessa is voor haar derde High Select project als communicatiemedewerker aan de slag bij SGE in Eindhoven. SGE bestaat uit 11 gezondheidscentra verdeeld over de verschillende wijken van Eindhoven.  Tessa staat hier in contact met clustermanagers en de medewerkers die op de verschillende centra werken, waaronder huisartsen, praktijkondersteuners en apothekers. Haar werk bestaat uit het coördineren en uitwerken van communicatiemiddelen richting SGE-medewerkers en patiënten. Haar werkzaamheden bestaan onder andere uit:

/ Schrijven van nieuwsberichten voor patiënten en stakeholders;
/ Invulling geven aan diverse campagnes binnen de gezondheidscentra, zoals Stoptober en Medgemak;
/ Meewerken binnen het strategische programma ‘Vernieuwing’, waaronder digitalisering van de dienstverlening;
/ Beheer van het SGE intranet en diverse SGE websites;
/ Schrijven en redigeren van advertorials, voorlichtingsfolders, jaarbeeld en content (on- en offline);
/ Coördineren en uitvoering geven aan inkomende vragen over communicatie;
/ Content schrijven en vormgeven voor Social Media.

Tessa is per direct voor een tweede project beschikbaar voor 20 uur.