Laura van Schie
Laura van Schie
  • MSc Health Sciences

  • BSc Verpleegkunde

  • Woont in Den Haag

  • Is per direct beschikbaar voor 16 uur per week

Over Laura:

Dankzij mijn openheid, frisse blik en betrokkenheid kan ik goed schakelen met mensen op verschillende niveaus en weet ik ze te verbinden. Mijn achtergrond als verpleegkundige en gezondheidswetenschapper geeft hierin raakvlakken met zorgprofessionals en maakt dat ik de vertaalslag kan maken tussen theorie en praktijk. Waar nodig durf ik kritische vragen te stellen. Ik krijg energie van het creëren en tot stand brengen van uitdagende ideeën. Mijn streven? Elkaar verbinden om zo samen de stappen te kunnen zetten om het doel te behalen.

Laura heeft tijdens de Master kennis opgedaan over gezondheidsbevordering en preventie. Ze heeft onder meer samen in een projectgroep een project uitgevoerd naar ‘gezonde scholen’. Voor haar Master scriptie heeft Laura in opdracht van de GGD Twente een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de zorg voor kinderen met ADHD in samenwerking met de Gemeente Enschede en Karakter.

Laura heeft de Minor Ondernemerschap & Management in Zorg & Welzijn gevolgd. Tijdens deze Minor heeft ze kennis verkregen over het vertalen van ontwikkelingen in de markt in vernieuwde of nieuwe producten en diensten in zorg en welzijn, verandermanagement, managementvaardigheden en, ondernemerschap. Laura heeft tijdens de Bachelor ook diverse verpleegkunde stages gelopen bij verschillende zorginstellingen, zoals de GGZ, VVT, ziekenhuis en ambulance.

Naast haar studie heeft Laura gewerkt als coördinerend wijkverpleegkundige bij Liberein. Ze hield zich hier bezig met het opstellen van zorgindicaties, het coördineren van zorgprocessen, het leveren van zorg, het onderhouden van contacten met bewoners, familie en ketenpartners, het coachen en aansturen van collega’s en het coördineren van de interne bedrijfsvoering.

Laura heeft ervaring opgedaan met en/of heeft kennis over:

/ Beleid en management
/ Kwaliteit en veiligheid
/ Verpleeghuiszorg
/ E-health en innovatie
/ Intramurale zorg, GGD, ziekenhuiszorg

Met een zak vol theoretische en praktijk ervaring heb ik mijn diploma HBO-verpleegkunde (studieroute Gezondheid & Technologie) behaald. Toch wilde ik meer. Ik wist al snel dat ik niet mijn leven lang aan het bed zorg wilde leveren. Ik ontdekte tijdens mijn Bachelor dat ik brede interesses heb in de gezondheidszorg, met name op het gebied van preventie, kwaliteit van zorg en publieke gezondheid. Om deze reden heb ik besloten om de Master Health Sciences te volgen. In deze Master draait het om het verbeteren van de gezondheidszorg door middel van technologie en innovatie. Ik heb hierbij gekozen voor de specialisatie ‘Innovation in public health’, waarbij de focus ligt op de analyse van de openbare gezondheidszorg en wat beleid, de wet en regelgeving kunnen betekenen in de verbetering hiervan. Gedurende de Master heb ik gewerkt als coördinerend wijkverpleegkundige, om zo mijn verpleegkundige skills up-to-date te houden en nog meer ervaring op te doen in de ouderenzorg en als coördinator van de zorgprocessen en het team.

Tijdens alle stages, opleidingen en werk heb ik veel ervaring opgedaan in de gezondheidszorg en veel geleerd over de gezondheidszorg, maar ook over mijzelf. Zo weet ik nu dat ik contact met mensen een belangrijk element vind in mijn werk, van contact met cliënten en collega’s tot ketenpartners.

Opgeleid als generalist met praktijkervaring in de zorg, begon na de Master de zoektocht naar een andere baan. Dit was toch wel lastig vanwege mijn brede interesses in de zorg. Het Traineeship van High Select is daarom voor mij de ideale start! Ik krijg zo de kans om een kijkje te nemen in verschillende organisaties en werkvelden, om zo te kunnen ontdekken welke functie nou echt bij mij past. Ook biedt dit Traineeship mij de kans om mij verder en breder te ontwikkelen. Dit mede door de maandelijkse Workshops, Coaching, Intervisies en Trainingsweekenden. Momenteel ben ik bezig met een interessant Project gericht op het implementeren van het digitaal aftekenen van medicatie. Door dit Traineeship hoop ik ervaring op te doen bij meerdere zorginstellingen en mij te ontwikkelen als professional. Ik kijk daarom ook erg uit wat High Select mij de komende 2 jaar gaat brengen!

Project 1: Projectleider bij TriviumMeulenbeltZorg

Als projectleider heeft Laura het digitaal aftekenen van medicatie opgestart en geïmplementeerd binnen de intramurale afdeling van het TMZ. Er is een pilot gestart waarvoor er geregeld contact is met de betrokken afdelingen en leverancier over de voortgang en eventuele problemen. Tevens heeft Laura alle betrokken partijen ingelicht middels verschillende presentatie aan o.a. de specialisten Ouderengeneeskunde, het Management Team, de Geneesmiddelencommissie en aandachtsvelders Geneesmiddelen. Ze schreef verschillende procedures en handleidingen en ontwikkelde een e-learning t.a.v. het digitaal aftekenen van medicatie. Per afdeling implementeerde Laura het digitaal aftekenen van medicatie middels georganiseerde bijeenkomsten. Daarnaast was Laura bezig met de uitrol van een applicatie m.b.t. de noodprocedure. Tenslotte hielp Laura diverse ondersteunende afdelingen met administratieve taken.

Huidig project: Projectmedewerker HR bij Fokus Wonen

Als projectmedewerker is Laura hier bezig met het project ‘regie op verzuim’ dat is gericht op het verlagen van het ziekteverzuim. Laura is hierbij bezig met het uitvoeren van 4 pijlers: de verzuimvisie, het verzuimbegeleidingsproces, de providerboog en het arbodienstverleningsmodel. Hiervoor heeft ze verschillende betrokkenen geïnterviewd, dit geanalyseerd en een rapport met adviezen uitgebracht aan het MT. Tevens heeft ze een bijeenkomst georganiseerd en geleid voor o.a. de directeuren, managers en coaches waarbij met elkaar, door middel van de World Café methode, de verzuimvisie is uitgediept. Deze bijeenkomsten gaan ook georganiseerd worden voor de zorgmedewerkers per regio. Tevens is er een werkgroep opgericht waarin Laura brown-papersessies heeft geleid om het huidige verzuimproces met verbeteracties in kaart te brengen. Laura is aanwezig geweest bij de HR overleggen en verschillende symposia en congressen gericht op verzuim om haar kennis te verbreden.

Huidig project: Staffunctionaris Beleid

SMO Breda e.o. is een combinatie van verschillende activiteitenlocaties en woonvoorzieningen in Breda en omgeving voor mensen die dak- en/of thuisloos zijn. Als Staffunctionaris Beleid richt Laura zich op het ontwikkelen en implementeren van beleid en verbetervoorstellen binnen de organisatie, alsook het aansturen van projecten. In samenwerking met het management zorgt ze voor het ontwikkelen en implementeren van dit beleid. Daarbij is ze bezig met twee projecten gaande over de ‘doorontwikkeling van Buurtpleinen’ en het ‘versterken van de kwaliteit van indicatieaanvragen’. De focus ligt hier bij het opstellen van een projectplan, het verkennen (en zo mogelijk aanvragen) van subsidiemogelijkheden en het geven van advies. Daarnaast ondersteunt ze de directeur bestuurder bij beleidsontwikkeling in regio Breda met de gemeente Breda en andere externe samenwerkingspartners in de regio.