Kristel Wieten
Kristel Wieten
  • MSc Organisational Change and Consulting

  • BSc Bedrijfskunde

  • Woont in Rotterdam

  • Is vanaf 9 november 2020 beschikbaar voor 40 uur per week

Over Kristel:

“Extravert, zorgvuldig, innovatief, gestructureerd en doelgericht. Ze voelt zich prettig in sociale situaties en werkt graag samen. Daarnaast komt ze haar afspraken na en zet ze zich voor de volle honderd procent in.”

Kristel heeft voor haar Master scriptie een kwalitatief onderzoek uitgevoerd bij de Belastingdienst, waar Kristel heeft gekeken naar de autoriteitsstructuur in de virtuele werkomgeving.

Voor haar Bachelor scriptie heeft Kristel een kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar het effect van een hoger Corporate Social Responsibility (CSR) level op de aankoopintentie bij consumenten.

Kristel heeft stage gelopen bij StuDocu.com/StudeerSnel.nl op de afdeling Marketing & Communicatie. Tijdens deze stage was Kristel verantwoordelijk voor de online marketing van de organisatie. Via onder andere Facebook, Twitter en Instagram heeft ze zich beziggehouden met het verbeteren van de klanttevredenheid.

Kristel was tijdens haar studie bestuurslid van UniPartners Rotterdam. UniPartners is een landelijk academisch adviesbureau voor studenten, waarbij ze als bestuurder een jaar verantwoordelijk is geweest voor het accountmanagement en projectmanagement.

Kristel heeft ervaring opgedaan met en/of kennis over:

/ Bedrijfsprocessen en organisatiestructuren
/ Management en advies
/ Organisatieverandering
/ Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
/ Marketing en communicatie
/ Projectmanagement

Met veel plezier heb ik de afgelopen jaren bedrijfskunde gestudeerd. In de loop van mijn studie ging mijn interesse steeds meer uit naar de interne bedrijfsprocessen, het managen van veranderingen en de menselijk aspecten die daarbij een rol spelen. Hierbij kwam mijn belangstelling steeds meer te liggen bij het leveren van een bijdrage aan organisaties vanuit een maatschappelijk oogpunt.

Op dat moment kwam ik in contact met High Select. Werken in de zorg en welzijn sector was iets waar ik nog niet eerder over had nagedacht. Toch was ik direct enthousiast. De continue veranderingen en uitdagingen binnen deze sector leken mij de perfect plek om van meerwaarde te kunnen zijn en een maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren. Doordat je tijdens het Traineeship meerdere projecten uitvoert is dit tegelijkertijd een kans om mijzelf verder te oriƫnteren en te ontwikkelen.

Mijn Traineeship begon ik bij Slachtofferhulp Nederland. Mijn rol als Trainee was die van projectmedewerker bij de bedrijfsvoering, waarbij ik verschillende uiteenlopende opdrachten heb gedaan. Dit waren onder andere het schrijven van beleid over maatschappelijk verantwoord ondernemen, ondersteuning bij het jaarplan voor de dienstverlening van Slachtofferhulp Nederland en de optimalisatie van de inrichting van de Servicedesk.

Door de diversiteit aan opdrachten werd ik telkens opnieuw uitgedaagd en heb ik veel geleerd. Het ontwikkeltraject vanuit High Select zorgde ervoor dat ik onderdelen uit bijvoorbeeld trainingen direct in de praktijk heb kunnen toepassen. Ik kijk uit naar mijn volgende project, waarbij ik alles wat ik de afgelopen periode heb geleerd kan gebruiken en nieuwe ervaringen op kan doen.

Project 1: Projectmedewerker bij Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland helpt als daadkrachtige, betrouwbare en deskundige ketenpartner, met dienstverlening op maat, slachtoffers op juridisch, praktisch en psychosociaal gebied na een misdrijf, verkeersongeluk of calamiteit.
Kristel is als projectmedewerker aan de slag geweest met meerdere projecten:
/ Ze is bezig geweest met de herinrichting van het servicepunt Bedrijfsvoering. Kristel was verantwoordelijk voor het herinrichten van de processen zoals de uitgifte en inname van bedrijfsmiddelen. Ook is er gekeken naar de manier van vragen registreren van vragen door het servicepunt.
/ Voor een ander project heeft Kristel een MVO-beleid geschreven. Hierin is de huidige impact van Slachtofferhulp Nederland op mens, milieu en maatschappij beschreven en zijn de ambities voor de toekomst opgenomen.
/ Kristel heeft voor een andere afdeling binnen Slachtofferhulp NL ondersteund bij het opstellen van het jaarplan Dienstverlening 2020. Hiervoor heeft Kristel templates opgesteld, gebaseerd op de OGSM en heeft ze een template voor een activiteitenplanning gemaakt.
/ Kristel is bezig geweest met het herzien van het doelgroepenbeleid en dienstenkader. In dit beleid staat geformuleerd welke slachtoffers wel geholpen worden en welke niet en tot hoever de dienstverlening gaat. Kristel heeft de uitdagingen van het doelgroepenbeleid in kaart gebracht en op basis daarvan worden er aanpassingen gerealiseerd.
/ Voor de HR afdeling van Slachtofferhulp NL heeft Kristel scripts geschreven voor welkomstfilmpjes voor nieuwe medewerkers van de meest gebruikte systemen bij HR, zodat nieuwe medewerkers op hun eerste dag de basisvaardigheden van de belangrijkste systemen beheersen en er minder vragen aan de afdeling HR worden gesteld.

Huidig project: Projectmedewerker bij Stichting PK

Kristel is reeds gestart met haar tweede project binnen Stichting PK, dit doet zij bij Stichting JoU. Jongerenwerkers van JoU stimuleren groepen en individuele jongeren in Utrecht om op een positieve manier hun tijd te besteden en te werken aan een toekomst. Ze bieden jongeren een veilige plek, door middel van contactlegging, activiteiten en coaching. Niet iedere jongere slaagt erin om deze kansen te pakken. Ongeveer 20 procent heeft daarbij in meerdere of mindere mate hulp nodig. JoU biedt hen een steuntje in de rug. Ook legt JoU altijd de verbinding tussen jongeren en hun omgeving: ouders, school, de wijk. Kristel denkt mee en ondersteunt in de processen van de totstandkoming van subsidieverzoeken, beleidsplannen, jaarplan, rapportages, teamplannen en planningen. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het bewaken van de jaarplanning en de opvolging van de management afspraken.