Kim Borghuis
Kim Borghuis
  • MSc Health Education and Promotion

  • BSc Gezondheidswetenschappen

  • Woont in Utrecht

  • Is per 30-10-2020 beschikbaar voor 40 uur per week

Over Kim:

“Avontuurlijk, flexibel, verbindend, belangstellend en enthousiast. Ze kan goed werken onder druk en werkt graag samen met anderen.”

Kim heeft tijdens de Master inzicht verkregen in het ontwikkelen, evalueren, promoten en implementeren van gezondheidsinterventies. Voor haar Master scriptie heeft Kim bij het Huis voor de Zorg in Geleen een onderzoek uitgevoerd naar het bestrijden van eenzaamheid door het doen van vrijwilligerswerk.

In de Bachelor heeft Kim gekozen voor de specialisatie preventie. Voor haar Bachelor scriptie heeft ze namens de afdeling Medische Milieukunde van de GGD Zuid-Limburg een onderzoek uitgevoerd naar: “Media, zorgt die nou voor onrust?” Verder heeft ze de Minor Fysiotherapie gevolgd aan de Semmelweis University in Boedapest.

Naast de studie heeft Kim onder meer werkervaring opgedaan als Voedingsassistente bij het UMC Utrecht en als Student-assistent bij het Student Service Centre. Tenslotte maakte Kim ook deel uit van diverse commissies binnen de Studentenvereniging KoKo.

Kim heeft ervaring opgedaan met en/of heeft kennis over:

/ Kwaliteit, veiligheid en innovatie
Innovatie in de zorg en e-Health (Boomerweb en VraagApp)
/ Gezondheidsinterventies en -bevordering
/ Beleid, advies en implementatie
/ Kwaliteit en veiligheid
/ GGZ en ouderenzorg
/ WMO en GGD

Keuzes maken en nog meer keuzes maken. Eén van de lastige keuzes voor mij zijn die over studie en werk. Al wist ik wel dat ik in de gezondheidssector wilde gaan werken, door een moeder en zus die ook in deze sector werken en door een bijbaan als voedingsassistente in het ziekenhuis. Daarom had ik besloten om Gezondheidswetenschappen met de richting preventie te studeren. Mensen helpen en verbinden, maar niet hoeven behandelen of opereren.

Maar dan ben je klaar met studeren en moet je op zoek naar een baan. Hierbij komen nog meer keuzes voorbij. Daarom is deze Traineeship bij High Select perfect voor mij. In twee jaar tijd, rond kunnen neuzen binnen verschillende organisaties, zoeken en ervaren wat bij je past. Daarnaast begeleid, opgeleid en gecoacht worden, samen met je mede-trainees. Een betere en bredere start had ik mij niet voor kunnen stellen!

Met mijn enthousiaste en nieuwsgierige blik wil ik in een korte tijd verschillende organisaties leren kennen en aan het denken zetten. Waar nodig de zorg verbeteren en daarbij de kloof dichten tussen ‘de werkvloer’ en ‘het management’. Ook hoop ik dat ik met mijn preventieve manier van denken, vóórkomen is beter dan genezen, kan zorgen dat er minder mensen zorg nodig gaan hebben.

Mijn eerste project voor ik uit bij Lister, een organisatie die al meer dan 30 jaar met en voor mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen werkt. Een hele innovatieve en vooruitstrevende geestelijke gezondheidszorg organisatie. Ik ondersteun het Kwaliteit en Zorgbeleid team met diverse opdrachten. Ook krijg ik de ruimte om mee te lopen met verschillende hulpverleners om mijn opdrachten nog beter uit te kunnen voeren. Al met al super leerzaam!

Project 1: Beleidsmedewerker bij Lister

Kim ondersteunde hier het team Kwaliteits- en Zorgbeleid op uiteenlopende taken. Hoofdtaken waar ze zich voornamelijk mee bezig hield:

/ Het updaten van kwaliteitsdocumenten, zoals processen, protocollen en richtlijnen en het verwerken in het kwaliteitssysteem van Lister.
/ Projectleider van het implementeren van een digitale medicatie aftekenlijst applicatie (Boomerweb) op 6 pilot locaties. Ze zorgde voor goede en duidelijke communicatie tussen de ontwikkelaar van de applicatie en de verschillende locaties. Hiernaast gaf ze trainingen op de locaties en beantwoordde ze vragen omtrent de applicatie.
/ Het analyseren van de herstellijst/vragenlijst die op verschillende momenten is afgenomen bij cliënten. Hieruit heeft ze een rapportage geschreven en daarbij advies gegeven.
/ Het analyseren van de Meld Incidenten Medewerkers (MIM) en de Meld Incidenten Cliënten (MIC) binnen de organisatie. Ze heeft hiervoor diverse locatiehoofden bevraagd over deze incidenten. Uiteindelijk heeft ze de resultaten verwerkt in een rapportage met concrete acties en adviezen.
/ Ze heeft verschillende locatiehoofden ondersteund bij het afhandelen van de MIM en MIC meldingen door middel van het programma iProvaVMS (infoland). Waar nodig heeft ze een presentatie op locatie gegeven of persoonlijke uitleg gegeven.
/ Het implementeren van de VraagApp op 3 verschillende locaties. Samen met een collega zorgde Kim ervoor dat deze applicatie goed uitgerold werd op de locaties.

Project 2: Kwaliteitscoördinator bij Insula Dei Huize Kohlmann

Insula Dei Huize Kohlmann is een stichting die huisvesting, begeleiding, verzorging, verpleging, behandeling, dienstverlening en ondersteuning biedt aan ouderen die daar aantoonbaar behoefte aan hebben.

Kim bood hier ondersteuning op het gebied van kwaliteit in de functie van Kwaliteitscoördinator. Het doel van het project was om de kwaliteit en veiligheid van zorg voldoende systematisch te bewaken, te beheersen en waar nodig te verbeteren.

Binnen de organisatie had Kim de volgende verantwoordelijkheden:

/ Intern auditteam opzetten en coördineren. Ieder kwartaal een interne audit uitvoeren met het team (12 teamleden) op iedere afdeling. Ieder kwartaal komen er 3 nieuwe thema’s aan bod.
/ Overleg tussen kwaliteitsverpleegkundigen coördineren en beleidsmatig input leveren. Hierdoor input vanuit kwaliteitsverpleegkundigen in MT brengen.
/ Deelname aan MT Kwaliteit. Hierdoor werd er neer verbinding gemaakt tussen de deelnemers van het MT en de medewerkers in het primaire zorgproces.
/ Kwaliteitshandboek herzien en controleren. Nieuw lay-out ontwerpen, updaten van processen en protocollen.
/ Waardigheid en Trots op locatie gecoördineerd. Coördineren uitzetten vragenlijsten binnen de organisatie en de daarbij komende kwaliteitsgesprekken.
/ Coördineren van de MIC meldingen binnen de organisatie (TriasWeb). En het analyseren van de MIC meldingen.
/ De kwaliteitsmanagementrapportage herzien in samenwerking met de bestuurssecretaris. Verder ieder kwartaal de kwaliteitsmanagementrapportage opstellen in samenwerking met bestuurssecretaris.
/ Kwartaalrapportages schrijven over: MIC meldingen, Vrijheid beprekende maatregelen en Interne audit.

Huidig project: Projectleider implementatie Kwaliteitsmanagementsysteem bij Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

Kim is hier als Projectleider bezig met de implementatie van een nieuw kwaliteitsmanagementsysteem.