Ewoud Stapersma
Ewoud Stapersma
  • MSc Business Administration

  • BSc Bedrijfseconomie

  • Woont in Groningen

  • Rondt het Traineeship af op:
    31 augustus 2020

Over Ewoud:

Resultaatgericht, gedreven, analytisch en enthousiast.

Ewoud heeft zijn Master Business Administration met specialisatie Change Management afgerond aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Binnen de Master heeft hij de focus gelegd op Healthcare Management. Hierbij heeft hij zijn masterscriptie uitgevoerd in het Martini Ziekenhuis te Groningen, waar hij onderzoek heeft gedaan naar de rol van empowerment binnen lean veranderingstrajecten in de gezondheidszorg. Hierbij is zijn scriptie beoordeeld met een 9. Momenteel werkt hij samen met twee Assistant Professors vanuit de Rijksuniversiteit Groningen om deze scriptie te publiceren. Als basis heeft Ewoud zijn Bachelor Bedrijfseconomie behaald aan de Hanzehogeschool te Groningen.

Op dit moment is Ewoud bezig met zijn tweede High Select opdracht bij het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Hierbij verleent hij ondersteuning in project- en verandermanagement bij de uitvoering van het hoofdprogramma ‘Basis op Orde’. Daarnaast geeft Ewoud ondersteuning bij het deelproject ‘Poliklinieken 2023’, waarbij gezamenlijk tot een nieuwe visie wordt gekomen. Vervolgens zal op basis van kort-cyclisch projectwerken de visie stapje voor stapje gerealiseerd worden.

Ewoud heeft zijn eerste High Select project uitgevoerd bij Noorderbreedte. Hierbij heeft Ewoud advies gegeven over het regionaal opzetten van avond-, nacht-, en weekenddiensten binnen Leeuwarden en dit mede tot stand gebracht. Daarnaast heeft Ewoud advies gegeven over het herschikken van taken bij de zorgteams en behandelaren, in lijn met het visiedocument ‘Expeditie 2020’ en het zorgmodel van Noorderbreedte. Hierbij heeft Ewoud een aantal deelprojecten begeleid, te weten:
/ Implementatie van continu leer- en verbeterborden bij zorgteams in de langdurige zorg.
/ Implementatie van een planningsbord binnen het revalidatiecentrum.
/ Herstructurering van zorgleefplan-gesprekken en afstemmingsoverleggen.
/ Doorvoeren van procesoptimalisaties bij diverse afdelingen.

De resultaten en geleerde lessen van deze deelprojecten worden gebruikt bij de organisatie-brede uitrol voor het herschikken van taken om zorgprofessionals in positie te brengen.

Gedurende zijn studie heeft Ewoud werkervaring opgedaan als projectmedewerker bij verschillende organisaties. Ewoud heeft tijdens en na zijn stage bij OPHTEC B.V. op de afdeling Operations ondersteuning verleend aan een productieproject. Hierbij heeft hij de benodigde documentatie voor de validatie van het ERP-systeem gemaakt. Hij heeft op de afdeling Clinical Research sturing gegeven aan een project voor de aanlevering van het technisch dossier voor de validatie van software als medisch apparaat (SaMD) op basis van de GAMP® 5 methode. Tenslotte was hij op de afdeling Procestechnologie bij Dr. Oetker Nederland B.V. projectmedewerker ISO14001 en heeft hij procedures, werkinstructies en formulieren ontwikkeld en geïmplementeerd binnen de organisatie. Daarnaast heeft hij activiteiten van productiewerkzaamheden vereenvoudigd en gestandaardiseerd.

Naast zijn studie was Ewoud jaarvertegenwoordiger bij de Master Change Management en was hij in de rol van Commissaris Extern actief binnen het bestuur van de studenten squash vereniging in Groningen. In deze rol beheerde hij de externe relaties van de vereniging en gaf hij leiding aan de Public Relations- en ICT-commissie.

Ewoud heeft ervaring opgedaan met en/of heeft kennis over:

/ Projectmanagement en verandermanagement
/ Bedrijfsprocessen en organisatiestructuren
/ Lean management
/ Bedrijfseconomie
/ Taakherschikking zorgprofessionals
/ ISO14001 en ISO26000
/ Risicoanalyses en GAMP® 5 methode

Met een bedrijfseconomische achtergrond en een afgeronde master-opleiding in Change Management is de zorgsector voor menig bedrijfskundige niet de eerste keuze. Maar de uniekheid van iedere patiënt en variëteit aan medische condities zorgt ervoor dat dit voor bedrijfskundigen juist een uitdagend werkveld is! Deze aspecten dwingen tot een nauwe samenwerking tussen zorgprofessionals en managers, om niet alleen optimale zorg te kunnen leveren aan patiënten binnen een plezierige werkomgeving, maar om ook te werken binnen de gestelde financiële en wettelijke kaders. Hierbij valt binnen zorginstellingen nog veel winst te behalen. Daarnaast speelt zingeving voor mij ook een belangrijke rol. Wat geef ik terug aan de samenleving? Ook al sta ik niet direct aan het bed bij de patiënt, toch wil ik mijn steentje bijdragen aan de maatschappij door voor zowel de patiënt als ook de medewerker de zorg beter en plezieriger te maken.

Binnen deze visie past High Select voor mij goed in het plaatje. Als starter zorgt High Select voor een prachtige springplank binnen de zorgsector. Door middel van het volgen van trainingen, deelnemen aan intervisie-bijeenkomsten en ondersteuning van een eigen coach word je tijdens de diverse projecten binnen de zorg professioneel begeleid. Dit helpt me om niet alleen mezelf beter te leren kennen, maar om er ook achter te komen waar ik binnen de zorg zou willen werken na mijn tweejarige Traineeship.

Daarnaast heb je tijdens formele en informele activiteiten vele contactmomenten met je mede-trainees bij High Select. Doordat je collega’s ook allemaal werkzaam zijn binnen verschillende zorginstellingen verspreid over het gehele land, draagt dit eraan bij dat je op een natuurlijke wijze onderling kennis kunt delen en snel een netwerk opbouwt. Op deze manier is, ook na je Traineeship, contact met andere zorginstellingen binnen Nederland snel gemaakt.

Project 1: Projectmedewerker Behandeldienst bij Noorderbreedte

Ewoud adviseerde, begeleidde en voerde uit bij:

/ Het regionaal opzetten van avond-, nacht-, en weekenddienst binnen Leeuwarden.
/ Het herschikken van taken bij zorgteams en behandelaren, in lijn met Noorderbreedte’s ‘Expeditie 2020’ en het Noorderbreedte Zorgmodel.

Bij deze hoofdprojecten gaf Ewoud leiding aan de uitvoer van meerdere deelprojecten, namelijk:

/ De implementatie van continu leer- en verbeterborden bij zorgteams binnen de WLZ.
/ De herstructurering van zorgleefplan-gesprekken en afstemmings-overleggen.
/ Het doorvoeren van procesoptimalisaties bij het Medisch Secretariaat en de zorgteams binnen het revalidatiecentrum.

De resultaten van deze deelprojecten werden gebruikt bij de verdere organisatie-brede uitrol van de taakherschikking.

Huidig projecten:

Project 1: projectmedewerker bij Wilhemina Ziekenhuis Assen

Hoofdprogramma – Basis op Orde
Ewoud zal ondersteuning verlenen bij de start van het hoofdprogramma ‘Basis op Orde’, waarbij structurele resultaatverbeteringen en slimmer werken centraal staan. De focus van de werkzaamheden zal hierbij gelegd worden op het geven van advies en ondersteunen in de uitvoering op het gebied van project- en verandermanagement. Dit wordt gedaan in nauwe samenwerking met de stuurgroep van het programma.

Deelprogramma – Poliklinieken 2023
Eén van de deelprogramma’s onder Basis op Orde zijn de Poliklinieken 2023. Ewoud zal ondersteuning verlenen bij het formuleren van een visie voor de poliklinieken van 2023, het in kaart brengen van de huidige situatie, het opstellen van een plan van aanpak en op basis van de uitgevoerde analyses bepalen welke projecten vervolgens prioriteit verkrijgen. Hierbij staat flexibiliteit en kort-cyclisch werken centraal. Het doel is om op deze afdelingen structureel slimmer en doelmatiger te werken, zonder dat de kwaliteit van zorg hierbij in het geding komt.

Project 2: Projectleider Zorgtechnologie (extramuraal) bij Zorggroep Meander

Als Projectleider Zorgtechnologie geeft Ewoud leiding aan verschillende pilots in de extramurale zorg. Parallel aan deze pilots wordt een visie verwoord op het gebied van zorgtechnologie om te verwoorden wat de ambitie is van Zorggroep Meander op dit gebied voor de komende jaren (visie) en hoe dit wordt geïntegreerd in de bedrijfsvoering (strategie). De geleerde lessen uit de pilots worden hierbij gebruikt om de strategie, waar nodig, aan te passen en zo de visie stapje voor stapje te realiseren.