Albert Dreijer
Albert Dreijer
  • MSc Human Resource Management and Organizational Behaviour

  • BSc Human Resource Management

  • Woont in Den Haag

  • Rondt het Traineeship af op 11-08-2021

Over Albert:

Dankzij mijn enthousiasme, betrokkenheid en empathisch vermogen maak ik makkelijk verbinding met mensen. Ik krijg energie van een omgeving met uitdaging waarin ik veel klantcontact heb, collega’s in een informele sfeer oog hebben voor elkaar, en een goede samenwerking voorop staat. Een omgeving waarin de vrijheid gegeven wordt om op mijn eigen wijze uitdagende doelen te realiseren en met originele oplossingen te komen om samen het verschil te maken.

Tijdens de Master heeft Albert kennis opgedaan over Strategic Human Resource Management, Work Design & Team Processes, Arbeidsrecht, Organizational Design en Personnel Economics. Voor zijn Master scriptie heeft Albert een kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen motivatie van werknemers en innovatief werkperformance. Hierbij heeft Albert onderscheid gemaakt tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. Albert heeft ook een literatuurstudie uitgevoerd naar openheid in het delen van kennis van managers naar hun medewerkers. Naast zijn studie was Albert jaarvertegenwoordiger bij de Master opleiding.

Tussen de Bachelor en de Master in heeft Albert drie jaar gewerkt in de arbeidsbemiddeling. Albert was hier verantwoordelijk voor het operationele resultaat, voor het behandelen van aanvragen en de verdeling van aanvragen onder recruiters. Verder was Albert gespreks- en sparringpartner van zowel klanten als collega’s. Albert gebruikte daarbij data uit diverse HR-systemen en analyseerde deze om daaruit voortvloeiende acties te bedenken.

Albert heeft ervaring opgedaan met en/of heeft kennis over:

/ Strategisch HRM
/ Arbeidsrecht
/ Team processen
/ Organisatiestructuren en bedrijfsprocessen
/ Innovatie

Met een bedrijfskundige achtergrond was de zorg niet een vanzelfsprekende keuze. Vanaf jongs af aan trok de bedrijfsmatige kant van een organisatie mij meer. De zorg is dan ook echt een sector die ik heb moeten ontdekken en waar ik de afgelopen tijd waardering voor heb gekregen.

Als HR-professional ben ik naast het bedrijfsmatige aspect ook zeer geïnteresseerd in mensen. In een relatief korte periode heb ik al met mensen mogen werken die ontzettend veel opofferen om het leven van een andere een stukje beter te maken. Daarnaast ben ik verrast van de uitdagingen waar veel zorgorganisaties momenteel voor staan. Deze uitdagingen zijn vaak complex en gecompliceerd. Twee ingrediënten die ik zoek in een uitdaging waarin ik probeer om verandering en verbetering door te voeren ten aanzien van het personeelsbeleid.  

Waar de zorgsector niet direct een logische keus was, was het volgen van een Traineeship dat wel. Het werken bij verschillende organisaties, in verscheidende rollen, met verschillende mensen, en met als doel om in twee jaar tijd een groei in ontwikkeling te bewerkstelligen sprak mij erg aan. Daarnaast is de ondersteuning die je krijgt gedurende deze twee jaar een mooie bijkomstigheid om jezelf beter te leren kennen en een goede basis voor je toekomstige carrière. 

Project 1: HR adviseur bij Fokus Wonen

Als HR adviseur adviseerde Albert, gevraagd of ongevraagd, dagelijks de managers bij casuïstiek. Hierbij valt te denken aan het adviseren over talentmanagement, strategische personeelsplanning, de ontwikkeling van medewerkers en teamprestaties. Albert hield de managers om hun managementcapaciteiten te verrijken op die thema’s en biedt hen ondersteuning bij strategische beslissingen.

Albert was verder verantwoordelijk voor het juist toepassen van wet- en regelgeving omtrent ontslag, verzuim of disfunctioneren. Additionele taken variëren van het voeren van sollicitatiegesprekken, het begeleiden van verzuimgesprekken, en het opzetten van re-integratie trajecten. Daarnaast bereidde hij HR gerelateerde voorstellen inhoudelijk voor, besprak deze met de directeur HRM, paste wanneer nodig aan, zorgt voor draagvlak en bracht deze bij de diverse overleggen in.

Huidig project: Projectleider bij GGZ Rivierduinen

Als Projectleider is Albert verantwoordelijk voor het reduceren van de wachttijden binnen de poliklinische Kind- en Jeugdpsychiatrie.

Om dit gestelde doel te behalen, overlegde Albert veel met de zorgprofessionals en onderzocht hij welke processen geoptimaliseerd konden worden, zodat er meer zorgvragen in een kortere tijd verwerkt konden worden. Albert stuurde het project aan en bood ondersteuning aan de dagelijkse werkzaamheden. Hij heeft tijdens het project data verzameld en geanalyseerd en hij heeft vervolgens een actieplan opgesteld. De uitvoering van dit actieplan heeft hij gemonitord en waar nodig bijgestuurd. Daarnaast heeft Albert in zijn rol als Projectleider verschillende afdelingen met elkaar verbonden.