Trainee GrietzenGrietzen: “Met een bedrijfskundige achtergrond ben ik opgeleid als generalist. Dit geeft een brede basis en zorgt bij de keuze voor een vervolgstap tegelijkertijd voor een kruispunt.”

In juni 2021 heeft Grietzen zijn Traineeship bij High Select succesvol afgerond. We kijken terug op twee succesvolle jaren waarbij Grietzen projecten uitvoerde bij Noorderbreedte, Trias Jeugdzorg en Antonius Zorggroep.

Project 1: Noorderbreedte – Projectmedewerker Kwaliteit & Innovatie

Grietzen heeft bij Noorderbreedte de voorbereidingen en implementatie van de invoering van de Wet zorg & dwang (Wzd) gedaan die per 1 januari 2020 is ingevoerd. In de eerste fase van het project heeft hij onder andere:

  • De ontwikkelingen over de wetgeving gemonitord;
  • Een implementatieplan geschreven;
  • Geadviseerd en bijgedragen aan de nieuwe beleidsnotitie op het gebied van onvrijwillige zorg.

De tweede helft van het project richtte hij zich op:

  • Het procesontwerp;
  • Het actualiseren van documentatie;
  • De scholing van medewerkers;
  • De uitvoering van de implementatie.

Grietzen was daarnaast ook onderdeel van het initiatief ‘Ontregel de Zorg’. Hij was verantwoordelijk voor het herinrichten van het administratieve proces rond de uitgifte en het beheer van de zorgovereenkomsten. Voor het nieuw opgerichte serviceteam van Noorderbreedte heeft hij procesoptimalisaties uitgevoerd om vragen, bestemd voor de verschillende ondersteunende diensten, centraal in de eerste lijn te kunnen beantwoorden.

Project 2: Trias Jeugdhulp – Zorgcontroller & Projectleider Berichtenverkeer

Grietzen vervulde twee rollen binnen Trias Jeugdhulp. Enerzijds was Grietzen Zorgcontroller, waarbij hij zorg droeg voor het indienen en afhandelen van de declaraties bij gemeenten in het kader van de Jeugdwet. Hierbij vervulde Grietzen een signalerende rol op afwijkingen en bijzonderheden voorafgaand aan een declaratierun en vervolgens een controlerende rol bij het ontvangen van de toekenningen op de ingediende declaraties. Voor de ‘cliëntcasussen’ met afwijkingen/bijzonderheden werkte Grietzen samen met de zorgadministratie en de financiële afdeling. Naast deze terugkerende taken was hij medeverantwoordelijk voor het samenstellen van de productieverantwoording.

Anderzijds was Grietzen Projectleider Berichtenverkeer iJw 3.0. Per 1 januari 2021 zijn de landelijke berichtenstandaarden in het kader van de Jeugdwet overgegaan naar versie 3.0. De uitwisseling van automatische digitale berichten tussen zorgorganisaties en gemeenten heeft daarmee nieuwe standaarden gekregen. Als Projectleider coördineerde Grietzen de benodigde aanpassingen in systemen en processen als gevolg hiervan. Dit gebeurde in samenwerking met de zorgadministratie en functioneel beheer.

Project 3: Antonius ZorggroepInternal auditor

Sinds 1 januari is de Antonius Zorggroep overgestapt op Horizontaal Toezicht. Dit is een vorm van risicoanalyse waarbij verschillende partijen zich samen inspannen om rechtmatigheid van declaraties aan de voorkant te borgen. Daarbij horen verschillende taken en verantwoordelijkheden waaronder het jaarlijks opstellen van een control framework en controleplan voor financieel/administratief gerelateerde processen van het ziekenhuis. Vervolgens voerde Grietzen ieder kwartaal interne audits uit op rechtmatigheid van declaraties en rapporteerde hierover. Daarnaast stelde hij het auditplan op voor de productieverantwoording van de thuiszorg en voerde Grietzen interne audits uit op dit onderdeel.

Naast bovenstaande werkzaamheden heeft Grietzen een project opgestart om een integrale aanpak van risicomanagement te implementeren binnen de organisatie.

Grietzen heeft de afgelopen 2 jaar projecten gedaan op het gebied van communicatie, en heeft medewerkers voorgelicht over relevante topics.

Grietzen: ”Ik vind het waardevol dat ik mijn bedrijfskundige achtergrond kan combineren met het ‘maatschappelijke’ en op die wijze een bijdrage kan leveren aan het continue ontwikkelen en verbeteren van de zorg.”

Grietzen heeft binnen zijn projecten inderdaad die grote bijdrage aan de maatschappij geleverd. Grietzen gaat zijn functie bij Antonius Zorggroep verdere invulling geven.

Grietzen bedankt voor de afgelopen 2 jaar en succes met jouw vervolgstappen! We zien je graag bij het Alumni diner!

Groet,

Je collega’s van High Select

/ Grietzen Broersma

MSc Master Business Administration, Organizational & Management Control
BA Sport, Gezondheid en Management

Grietzen: “De benadering en gesprekken die met High Select volgden heb ik als prettig en persoonlijk ervaren.”

High Select biedt jonge academici de mogelijkheid om vanuit een Traineeship gedurende twee jaar brede kennis en ervaring op te doen binnen de zorgsector. Tegelijkertijd biedt High Select organisaties en instellingen binnen de zorgsector de mogelijkheid om voor specifieke projecten medewerkers op tijdelijke basis aan te trekken met elders in de sector opgedane relevante kennis en ervaring.

Heb je interesse in meer succesverhalen van onze Trainees? Bekijk ook deze blogsblog Romy, blog Jolijn , blog Jildou of blog Tessa.

Project Kwaliteit in de Zorg bij NoorderbreedteProject Kwaliteit in de Zorg bij TriasProject Kwaliteit in de Zorg bij Antonius zorggroep

“Tegen al mijn vrienden zeg ik dat ik de leukste baan heb die er is!”

“Tegen al mijn vrienden zeg ik dat ik de leukste baan heb die er is!”

Lees hele bericht >
“High Select biedt mij de mogelijkheid om me te oriënteren in het werkveld.”

“High Select biedt mij de mogelijkheid om me te oriënteren in het werkveld.”

Lees hele bericht >
Daarom zie ik het Traineeship van High Select als de ultieme start van mijn carrière

Daarom zie ik het Traineeship van High Select als de ultieme start van mijn carrière

Lees hele bericht >
“Naast je reguliere werkzaamheden op een project zorgen de extra Traineeship activiteiten voor een leuke en interessante mix.”

“Naast je reguliere werkzaamheden op een project zorgen de extra Traineeship activiteiten voor een leuke en interessante mix.”

Lees hele bericht >
“Bij de projecten van High Select houd ik mij bezig met Kwaliteit en Beleid.”

“Bij de projecten van High Select houd ik mij bezig met Kwaliteit en Beleid.”

Lees hele bericht >
“Bij High Select krijg ik de kans mezelf te ontwikkelen door middel van Trainingen, workshops en begeleiding.”

“Bij High Select krijg ik de kans mezelf te ontwikkelen door middel van Trainingen, workshops en begeleiding.”

Lees hele bericht >
“Het Traineeship bij High Select is een mooi begin van het werkende leven!”

“Het Traineeship bij High Select is een mooi begin van het werkende leven!”

Lees hele bericht >
Dag van de Verpleging

Dag van de Verpleging

Lees hele bericht >
“Mijn interesse voor het Traineeship werd gewekt door de vele mogelijkheden die High Select biedt en organisaties met wie zij samenwerken.”

“Mijn interesse voor het Traineeship werd gewekt door de vele mogelijkheden die High Select biedt en organisaties met wie zij samenwerken.”

Lees hele bericht >
Hallo Traineeship, wij zijn Het Origineel

Hallo Traineeship, wij zijn Het Origineel

Traineeship, Trainee, Young Professional, Talent, Ontwikkelprogramma......het origineel.
Lees hele bericht >
Grietzen Broersma over zijn project in de zorg

Grietzen Broersma over zijn project in de zorg

Lees hele bericht >
Het High Select Traineeship, wat voor projecten doe je dan?

Het High Select Traineeship, wat voor projecten doe je dan?

Een Traineeship is tegenwoordig een mooie start van je carrière. Je ziet dat er steeds meer Traineeships beschikbaar zijn gekomen. Wat voor projecten voer je nu zoals uit bij High Select?
Lees hele bericht >
Susan Hekman over hét Traineeship in de sector Zorg en Welzijn

Susan Hekman over hét Traineeship in de sector Zorg en Welzijn

Lees hele bericht >
Mees Zegveld: Projectmedewerker bij Rudolf Steiner Zorg

Mees Zegveld: Projectmedewerker bij Rudolf Steiner Zorg

Lees hele bericht >
Week van de psychiatrie

Week van de psychiatrie

Lees hele bericht >
“Het Traineeship van High Select en de verhalen van Trainees maakten me enthousiast!”

“Het Traineeship van High Select en de verhalen van Trainees maakten me enthousiast!”

Lees hele bericht >
“Het talentontwikkelingsprogramma van Myrthe bij High Select.”

“Het talentontwikkelingsprogramma van Myrthe bij High Select.”

Lees hele bericht >
“De ontwikkelactiviteiten maken het Traineeship van High Select voor mij compleet en kan ik in die twee jaar ook echt het maximale uit mezelf halen.”

“De ontwikkelactiviteiten maken het Traineeship van High Select voor mij compleet en kan ik in die twee jaar ook echt het maximale uit mezelf halen.”

 “De ontwikkelactiviteiten maken het Traineeship van High Select voor mij compleet en kan ik in die twee jaar ook echt het maximale uit mezelf halen.”
Lees hele bericht >
“Ik heb veel geleerd tijdens het Traineeship, en kijk uit naar de uitdagingen die me nog te wachten staan.”

“Ik heb veel geleerd tijdens het Traineeship, en kijk uit naar de uitdagingen die me nog te wachten staan.”

Lees hele bericht >
“Ik was direct enthousiast toen ik las over het Traineeship van High Select: dat was precies wat ik zocht!”

“Ik was direct enthousiast toen ik las over het Traineeship van High Select: dat was precies wat ik zocht!”

Lees hele bericht >