Trainee GrietzenGrietzen: “Met een bedrijfskundige achtergrond ben ik opgeleid als generalist. Dit geeft een brede basis en zorgt bij de keuze voor een vervolgstap tegelijkertijd voor een kruispunt.”

In juni 2021 heeft Grietzen zijn Traineeship bij High Select succesvol afgerond. We kijken terug op twee succesvolle jaren waarbij Grietzen projecten uitvoerde bij Noorderbreedte, Trias Jeugdzorg en Antonius Zorggroep.

Project 1: Noorderbreedte – Projectmedewerker Kwaliteit & Innovatie

Grietzen heeft bij Noorderbreedte de voorbereidingen en implementatie van de invoering van de Wet zorg & dwang (Wzd) gedaan die per 1 januari 2020 is ingevoerd. In de eerste fase van het project heeft hij onder andere:

  • De ontwikkelingen over de wetgeving gemonitord;
  • Een implementatieplan geschreven;
  • Geadviseerd en bijgedragen aan de nieuwe beleidsnotitie op het gebied van onvrijwillige zorg.

De tweede helft van het project richtte hij zich op:

  • Het procesontwerp;
  • Het actualiseren van documentatie;
  • De scholing van medewerkers;
  • De uitvoering van de implementatie.

Grietzen was daarnaast ook onderdeel van het initiatief ‘Ontregel de Zorg’. Hij was verantwoordelijk voor het herinrichten van het administratieve proces rond de uitgifte en het beheer van de zorgovereenkomsten. Voor het nieuw opgerichte serviceteam van Noorderbreedte heeft hij procesoptimalisaties uitgevoerd om vragen, bestemd voor de verschillende ondersteunende diensten, centraal in de eerste lijn te kunnen beantwoorden.

Project 2: Trias Jeugdhulp – Zorgcontroller & Projectleider Berichtenverkeer

Grietzen vervulde twee rollen binnen Trias Jeugdhulp. Enerzijds was Grietzen Zorgcontroller, waarbij hij zorg droeg voor het indienen en afhandelen van de declaraties bij gemeenten in het kader van de Jeugdwet. Hierbij vervulde Grietzen een signalerende rol op afwijkingen en bijzonderheden voorafgaand aan een declaratierun en vervolgens een controlerende rol bij het ontvangen van de toekenningen op de ingediende declaraties. Voor de ‘cliëntcasussen’ met afwijkingen/bijzonderheden werkte Grietzen samen met de zorgadministratie en de financiële afdeling. Naast deze terugkerende taken was hij medeverantwoordelijk voor het samenstellen van de productieverantwoording.

Anderzijds was Grietzen Projectleider Berichtenverkeer iJw 3.0. Per 1 januari 2021 zijn de landelijke berichtenstandaarden in het kader van de Jeugdwet overgegaan naar versie 3.0. De uitwisseling van automatische digitale berichten tussen zorgorganisaties en gemeenten heeft daarmee nieuwe standaarden gekregen. Als Projectleider coördineerde Grietzen de benodigde aanpassingen in systemen en processen als gevolg hiervan. Dit gebeurde in samenwerking met de zorgadministratie en functioneel beheer.

Project 3: Antonius ZorggroepInternal auditor

Sinds 1 januari is de Antonius Zorggroep overgestapt op Horizontaal Toezicht. Dit is een vorm van risicoanalyse waarbij verschillende partijen zich samen inspannen om rechtmatigheid van declaraties aan de voorkant te borgen. Daarbij horen verschillende taken en verantwoordelijkheden waaronder het jaarlijks opstellen van een control framework en controleplan voor financieel/administratief gerelateerde processen van het ziekenhuis. Vervolgens voerde Grietzen ieder kwartaal interne audits uit op rechtmatigheid van declaraties en rapporteerde hierover. Daarnaast stelde hij het auditplan op voor de productieverantwoording van de thuiszorg en voerde Grietzen interne audits uit op dit onderdeel.

Naast bovenstaande werkzaamheden heeft Grietzen een project opgestart om een integrale aanpak van risicomanagement te implementeren binnen de organisatie.

Grietzen heeft de afgelopen 2 jaar projecten gedaan op het gebied van communicatie, en heeft medewerkers voorgelicht over relevante topics.

Grietzen: ”Ik vind het waardevol dat ik mijn bedrijfskundige achtergrond kan combineren met het ‘maatschappelijke’ en op die wijze een bijdrage kan leveren aan het continue ontwikkelen en verbeteren van de zorg.”

Grietzen heeft binnen zijn projecten inderdaad die grote bijdrage aan de maatschappij geleverd. Grietzen gaat zijn functie bij Antonius Zorggroep verdere invulling geven.

Grietzen bedankt voor de afgelopen 2 jaar en succes met jouw vervolgstappen! We zien je graag bij het Alumni diner!

Groet,

Je collega’s van High Select

/ Grietzen Broersma

MSc Master Business Administration, Organizational & Management Control
BA Sport, Gezondheid en Management

Grietzen: “De benadering en gesprekken die met High Select volgden heb ik als prettig en persoonlijk ervaren.”

High Select biedt jonge academici de mogelijkheid om vanuit een Traineeship gedurende twee jaar brede kennis en ervaring op te doen binnen de zorgsector. Tegelijkertijd biedt High Select organisaties en instellingen binnen de zorgsector de mogelijkheid om voor specifieke projecten medewerkers op tijdelijke basis aan te trekken met elders in de sector opgedane relevante kennis en ervaring.

Heb je interesse in meer succesverhalen van onze Trainees? Bekijk ook deze blogsblog Romy, blog Jolijn , blog Jildou of blog Tessa.

Project Kwaliteit in de Zorg bij NoorderbreedteProject Kwaliteit in de Zorg bij TriasProject Kwaliteit in de Zorg bij Antonius zorggroep

Begeleiding tijdens het High Select Traineeship

Begeleiding tijdens het High Select Traineeship

Lees hele bericht >
Samenwerkingspartners in de zorg: de hogesnelheidslijn

Samenwerkingspartners in de zorg: de hogesnelheidslijn

Lees hele bericht >
Traineeship in de sector Zorg en Welzijn: Toekomstbestendige zorg

Traineeship in de sector Zorg en Welzijn: Toekomstbestendige zorg

Lees hele bericht >
Traineeship in de zorg – Idske over personeelsschaarste in de zorg

Traineeship in de zorg – Idske over personeelsschaarste in de zorg

Lees hele bericht >
Het Traineeship in de Zorg: Natalie over haar eerste project

Het Traineeship in de Zorg: Natalie over haar eerste project

Lees hele bericht >
Veranderen in de zorg; wat is mijn impact?

Veranderen in de zorg; wat is mijn impact?

Lees hele bericht >
Gezond Werken in de Zorg

Gezond Werken in de Zorg

Lees hele bericht >
Een kick-start op de arbeidsmarkt: Het High Select Traineeship

Een kick-start op de arbeidsmarkt: Het High Select Traineeship

Lees hele bericht >
“Van het maken van een magazine tot het managen van COVID-19: bij High Select kan het”

“Van het maken van een magazine tot het managen van COVID-19: bij High Select kan het”

Lees hele bericht >
Het Jaarcongres Zelforganisatie

Het Jaarcongres Zelforganisatie

Lees hele bericht >
Dag van de Verpleging

Dag van de Verpleging

Lees hele bericht >
Beleidsmedewerker Sociaal Domein: 1 jaar verder!

Beleidsmedewerker Sociaal Domein: 1 jaar verder!

Lees hele bericht >
Trainingsweekenden & projecten – het High Select Traineeship

Trainingsweekenden & projecten – het High Select Traineeship

Lees hele bericht >
Het High Select Traineeship en Ontwikkeling

Het High Select Traineeship en Ontwikkeling

Lees hele bericht >
Rosalie over haar projecten in de zorg

Rosalie over haar projecten in de zorg

Lees hele bericht >
Iris Caron over haar eerste project in de zorg

Iris Caron over haar eerste project in de zorg

Lees hele bericht >
Het sociaal domein: Liz over haar eerste project

Het sociaal domein: Liz over haar eerste project

Lees hele bericht >
Luuks afgelopen 2 jaar als Beleidsmedewerker in de Zorg

Luuks afgelopen 2 jaar als Beleidsmedewerker in de Zorg

Lees hele bericht >
Projectleider bij High Select: Denise deelt haar ervaring

Projectleider bij High Select: Denise deelt haar ervaring

Lees hele bericht >
Wet- en regelgeving en contractering in de zorg

Wet- en regelgeving en contractering in de zorg

Lees hele bericht >