In juni 2020 hebben Tessa Hazekamp, Luuk Geurts en Kristel Wieten, namens High Select, een onderzoek uitgevoerd voor onze patiëntenvereniging SPKS. De patiëntenorganisatie SPKS zet zich in voor mensen die kanker aan darm, maag of slokdarm hebben (gehad) en hun naasten. SPKS brengt hen met elkaar in contact en behartigt hun belangen. Daarnaast geeft SPKS informatie en bevordert zij wetenschappelijk onderzoek.

Luuk heeft de financiële analyse voor zijn rekening genomen. Aan de hand van vooral jaarrekeningen en jaarverslagen heeft hij ons op hoofdlijnen, maar ook zeker op lager detailniveau verschillende aandachtspunten en handvatten kunnen geven voor een gezondere financiële toekomst.

De analyse van Nederlandse maag- en slokdarm kankerpatiënten en donateurs van SPKS is uitgevoerd door Kristel Wieten. Het bevat veel concrete adviezen hoe wij beter kunnen inspelen op de huidige en potentiële donateurs, die wij zeker gaan oppakken als SPKS.

De analyse van de activiteiten en website van SPKS, uitgevoerd door Tessa Hazekamp, heeft een aantal specifieke verbeterpunten blootgelegd die wij gaan meenemen. Daarnaast heeft zij ook een communicatieplan opgesteld waaruit o.a. het belang om verschillende belanghebbenden te benoemen blijkt.

SPKS bestaat uit gedreven vrijwilligers en dit onderzoek ervaren wij als een cadeau voor onze vereniging, waarvoor onze dank. De adviezen helpen onze plannen voor de toekomst zeker verder vorm te geven en wij hebben de samenwerking als heel prettig ervaren.

Namens SPKS,

Anne Marije Knop

Penningmeester a.i. SPKS

Stichting SPKS logo