Victoria Collette
Victoria Collette
  • MSc Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid
    BSc Verpleegkunde

  • Geboren in 1996

  • Woont in Rotterdam

Victoria is te beschrijven als nieuwsgierig, doelgericht, nauwkeurig, betrouwbaar en enthousiast

Deze zomer heeft Victoria opgelucht adem kunnen halen, omdat zij de master Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid aan de Erasmus Universiteit met succes heeft behaald. Nu is zij enthousiast om met een Traineeship bij High Select te beginnen.

Eerder in 2019 rondde zij haar Bachelor Verpleegkunde af. Tijdens deze studie zijn haar alle stappen van het zorgproces bijgebracht op basis van wetenschappelijke onderzoeken. Bovendien vergaarde zij veel medische kennis en kreeg zij de benodigde verpleegtechnische vaardigheden onder de knie. In haar vierde jaar volgde zij de minor Leiderschap in Zorg en Welzijn, waarbij zij leerde invulling te geven aan de coördinerende en aansturende taken als zorgprofessional. Na haar minor heeft zij haar afstudeerstage gelopen in een ambulant GGZ-team. Tijdens deze stage heeft zij haar scriptieonderzoek gedaan naar de verpleegkundige begeleiding van cliënten die zowel met een verslaving als een andere psychiatrische stoornis kampen. Victoria raakte ervan overtuigd dat de geestelijke gezondheidszorg het beste bij haar paste, waardoor zij bij haar laatste stageplek aan het werk ging als Verpleegkundige. Bij haar verpleegkundige baan bood zij zorg en begeleiding aan haar cliënten en was zij verantwoordelijk voor de coördinatie van zorg. Daarbij begeleidde zij een verpleegkundige stagiaire en droeg zij bij aan de kwaliteitsverbetering van de somatische zorg in de psychiatrie.

Naast haar werk als verpleegkundige volgde zij de pre-master Sociologie, omdat haar interesse in mensen verder reikte dan de gezondheidszorg. Dit bleek een schot in de roos te zijn; deze studie maakte haar enthousiast en nieuwsgierig.

Aansluitend op de pre-master heeft zij de master Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid gekozen. Waar zij tijdens haar ervaringen als Verpleegkundige haar praktische, analytische en coördinerende vaardigheden heeft uitgebreid, heeft de master bijgedragen aan haar kennis over hedendaagse maatschappelijke stedelijke thema’s. Onderwerpen als duurzaamheid, bewonersparticipatie en sociale cohesie wekten haar interesse het meest. Voor haar masterscriptie deed zij onderzoek naar het

Victoria heeft nog geen testimonial geschreven.

Victoria heeft nog geen afgeronde projecten.