Tim Roefs
Tim Roefs
  • Extended MSc Organizational studies

    BSc Organisatiewetenschappen

  • Geboren in 1995

  • Woont in St Michielsgestel

Tim kan omschreven worden als: nuchter, stabiel, resultaatgericht en een teamplayer.

heeft de Bachelor Organisatiewetenschappen afgerond aan de Tilburg University. Aansluitend heeft hij de Extended Master Organization Studies afgerond aan deze zelfde universiteit.

Aangezien er tijdens de Bachelor vooral aandacht was voor theorie en minder gefocust werd op de praktijk, was de keuze voor de Extended Master Organization Studies snel gemaakt voor Tim. Tijdens zijn Master heeft Tim, naast het schrijven van zijn afstudeerscriptie, werkervaring opgedaan en zodoende al veel mogen leren over de zorg in het algemeen, en de gehandicaptenzorg in het bijzonder. Tim heeft in deze specifieke tak van de zorg op enkele projecten meegedraaid en heeft zich tijdens zijn Master scriptie gefocust op een grootschalige implementatie van een Elektronisch Cliënten Dossier. Centraal in dit kwalitatieve onderzoek stond de effectiviteit van de implementatie van het ECD binnen een organisatie met een duidelijke divisiestructuur. Aangezien deze structuur ervoor zorgt dat de verschillende divisies binnen de organisatie vooral op hun eigen eiland leven, heeft dit gevolgen voor een divisie-overstijgende en organisatie-brede implementatie.

Tijdens zijn Extended Master heeft Tim een Traineeship gevolgd bij Stichting Amarant, waarbij hij naast zijn afstudeeronderzoek, gedurende een jaar professionele werkervaring heeft opgedaan als projectondersteuner. Ook tijdens zijn werkervaring bij een tuinbouwbedrijf kreeg Tim in de loop der jaren meer verantwoordelijkheden, zoals het aansturen en inwerken van jongere collega’s. Bij zijn huidige baan, bij autobedrijf van Aarle, heeft Tim zijn takenpakket kunnen uitbreiden en is hij met name verantwoordelijk geweest voor het verkoop-klaar maken van auto’s en het fotograferen van de bedrijfsvoorraad. Daarnaast heeft hij zijn sociale skills uit kunnen breiden door het vele en diverse klantcontact.

Al van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in de Zorg, wat haast ook niet anders kan met ouders die hun hele leven al in de Zorg werkzaam zijn. Aan het begin van mij middelbare school tijd leek het mij daarom ook een logische keuze om geneeskunde te gaan studeren. Alleen toen ik er verder over na ging denken en mezelf af vroeg waar krijg ik nu écht energie van, is het antwoord samenwerking en verbinding. Wat is er nu mooier dan samen met anderen een bepaald doel nastreven?
Daarom heb ik gekozen om de Bachelor Organisatiewetenschappen in Tilburg te volgen. In deze studie kijk je vanuit verschillende perspectieven naar organisaties en staat samenwerking binnen en tussen organisaties centraal. Vervolgens heb ik de Master Organization Studies behaald. Binnen deze Master kreeg ik de mogelijkheid om het afstuderen te combineren met een Traineeship, waarbij je naast het schrijven van je scriptie werkzaam was voor de organisatie. Ik heb dit bij Amarant mogen doen, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens deze periode werd nogmaals bevestigd dat mijn hart echt in de Zorg ligt en wist dat ik hier in verder wil.

Ook al wist ik dat ik de toekomst in deze sector werkzaam zou willen liep ik toch tegen de bekende vraag aan: en nu? De Zorg is natuurlijk ontzettend breed, en welke richting wil ik nu precies in? Toen kwam ik terecht bij High Select. Het sprak me meteen aan omdat dit traject je de mogelijkheid biedt om in 2 jaar tijd verschillende kanten van de Zorg verder te verkennen. Daarnaast wordt er in dit Traineeship ook actief gestuurd op verder persoonlijke Ontwikkeling. Deze combinatie maakte het voor mij doorslaggevend om voor het High Select Traineeship te kiezen. Dit traject biedt een mooie basis voor mijn verdere Ontwikkeling binnen deze sector.

Project 1: Projectmedewerker bij van Neynselgroep

Van Neynsel is een organisatie voor ouderenzorg in Den Bosch. Van Neynsel combineert wonen, zorg en welbevinden voor ouderen in Den Bosch en Vught. Het doel is dat ouderen, ook wanneer het leven ingrijpend veranderd, hun eigen leven kunnen leiden in een vertrouwde omgeving.

Tim was als projectmedewerker betrokken bij het implementeren van een nieuwe werkwijze gebaseerd op de Sociale Benadering Dementie, ontwikkeld door de Tao of Care. Deze benadering biedt een brede blik op de impact van dementie op de levens van mensen met dementie en hun naasten. Naast de directe gevolgen van de ziekte, zoals verwardheid en vergeetachtigheid, kijken we naar de indirecte gevolgen, zoals de impact op zelfvertrouwen en sociale relaties die veranderen.

Van Neynsel streeft naar het verbeteren van de kwaliteit van leven van haar bewoners, waarbij we de behoefte van de bewoner centraal stellen. Binnen dit project was Tim verantwoordelijk om in samenwerking met collega’s vanuit van Neynsel en Tao of Care handen en voeten te geven aan deze benadering om de vertaalslag naar de praktijk te maken.

Project 1: Beleidsmedewerker bij Karakter

Karakter is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met locaties in Gelderland, Overijssel Noord-Brabant en Limburg. Kinderen en jongeren (0-18 jaar) uit alle gemeenten in Nederland kunnen met een verwijzing bij Karakter terecht voor diagnostiek en behandeling van ADHD, autisme, depressie, angst- en dwangstoornissen, gedragsstoornissen, psychose en andere psychiatrische problematiek.

Tim is werkzaam als beleidsadviseur en coördinator van de Portefeuille Mentale Gezondheid. De portefeuille blijft in 2022 actief bijdragen aan de maatschappelijke discussie rondom normaliseren. De portefeuille heeft een sterk sociaal maatschappelijke insteek en wil daarmee bijdragen aan het oprekken van de maatschappelijke norm d.m.v. normalisatie van bijzondere kinderen en daarmee het voorkomen van de noodzaak tot inzetten van psychiatrische zorg. Dit wordt bereikt door het brengen van kennis rondom psychische kwetsbaarheid en preventieve aangrijpingspunten aan scholen, wijkteams en overige ketenpartners. Door de juiste kennis van psychische aandoeningen bij kinderen en jongeren op de juiste plek te brengen dragen we bij aan een goede triage en preventie.

Project 2: Sales Trainee bij High Select

Tim is tevens aan de slag als Sales Trainee bij High Select. Tim zal in een intensieve samenwerking het Relatiemanagement binnen High Select ondersteunen.