Thomas Roorda
Thomas Roorda
  • MSc Klinische Psychologie

    BSc Psychologie

  • Geboren in 1995

  • Woont in Utrecht

  • Thomas is communicatief vaardig, analytisch, flexibel en enthousiast.

Thomas heeft de Master klinische Psychologie en de Bachelor Psychologie afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Voor zijn Master scriptie heeft Thomas een literatuuronderzoek gedaan naar hoe een digitaal hulpmiddel, de Experience Sampling Method (ESM), door psychologen gebruikt kan worden om de voortgang van hun patiënten te meten.

Tijdens de tweejarige Master heeft Thomas stage gelopen bij GGZ Drenthe. Hier is hij betrokken geweest bij alle fasen van het behandelproces. Naarmate de stage vorderde heeft Thomas zelf cliënten mogen behandelen en heeft hij in teamverband groepen geleid. Daarnaast is Thomas veel te weten gekomen over hoe een instelling als zorgbedrijf functioneert.

Voor zijn Bachelor scriptie heeft Thomas een Literatuuronderzoek uitgevoerd naar toepassingsmogelijkheden van de netwerktheorie van mentale stoornissen op de behandeling van depressie.

Thomas heeft in het jaar van 2016 op eigen initiatief een zomerstage gelopen bij psychologenpraktijk DOPPA Zorg. Hier heeft hij meerdere rollen in de administratie kunnen vervullen en gesprekken met cliënten bijgewoond en besproken.

Voordat Thomas begon met zijn bachelor Psychologie, heeft hij anderhalf jaar de bachelor Kunstmatige Intelligentie gevolgd. Tijdens deze studie heeft hij ervaring opgedaan met dataverwerking, programmeren en wiskunde. Hij is overgestapt naar Psychologie omdat voor hem de menselijke factor bij Kunstmatige Intelligentie ontbrak.

Naast zijn studie heeft Thomas bij Team050 gewerkt als Persoonlijk Begeleider, waar hij verantwoordelijk was voor begeleiding van jongeren die extra steun nodig hadden.

Ook heeft Thomas zich als eindredacteur drie jaar vrijwillig ingezet voor het Psychologisch faculteitsblad Diemensies. Hier was Thomas eindverantwoordelijk voor de gehele inhoud van het blad

Al sinds mijn jeugd ben ik gegrepen door de manieren waarop mensen denken. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het kiezen voor de Master Klinische Psychologie. Deze Master voelde als de juiste keuze: ik kon mijn interesse voor het menselijk zijn en het denken combineren met het helpen van anderen. Maar juist de wil om een verschil te maken het leven van anderen, heeft ervoor gezorgd dat ik kritisch ben gaan kijken naar de psychologische praktijk en het systeem daar omheen. Vooral tijdens mijn Master Klinische Psychologie heb ik bijvoorbeeld ervaren dat het te vaak voorkomt dat innovatieve projecten die de GGZ vooruit kunnen helpen, helaas niet van de grond kunnen komen. De GGZ is geen losstaand systeem, maar verbonden met de rest van de Zorg in Nederland. Mijn ambitie is dus om eerst de wereld van de Zorg beter te leren kennen: welke belangen spelen er? Welke partijen zijn er betrokken bij de Zorg? Hoe komt een bepaald beleid tot stand?

Deze vragen hoop ik over twee jaar te kunnen beantwoorden, na kennis gemaakt te hebben met vele facetten van de zorgwereld tijdens het Traineeship van High Select. Het Traineeship geeft mij niet alleen de kans om kennis te maken met deze verschillende gebieden, maar ook om me er gelijk voor in te zetten. Naast de verschillende projecten waar ik mee aan de slag zal gaan, zie ik er ook naar uit om mijn persoonlijk te ontwikkelen middels de mogelijkheden die High Select daarvoor biedt. Vooral de onderwerpen leiderschap, innovatie en groepsdynamica spreken mij erg aan, maar ik sta open voor alles wat er op mijn pad gaat komen tijdens dit gave Traineeship!”

Project 1: Projectmedewerker bij Acute Zorg Euregio

Thomas heeft zijn eerste opdracht uitgevoerd bij Acute Zorg Euregio. Deze organisatie vervult een netwerkfunctie voor beleid- en kwaliteit voor de acute Zorg in de regio. Thomas heeft hier verschillende projecten uitgevoerd, waaronder een grootschalige inventarisatie naar digitale gegevensuitwisseling in de regio en het opstarten van een project om de uitstroom van specifieke patiënten uit de Spoedeisende Hulp te verbeteren. Daarnaast was hij ook regelmatig verantwoordelijk voor de spreiding van COVID-patiënten in de regio. Door deze activiteiten heeft Thomas veel geleerd over effectieve communicatie, het afwegen van belangen in een netwerk en projectmatig werken.

Huidig project: Projectmedewerker bij HOOGzorg

Later hier meer over.