Tharo van Broekhoven
Tharo van Broekhoven
 • MSc Health Care Management
  Pre-master Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg
  BSc Gezondheidszorg Technologie

 • Geboren in 1996

 • Woont in Tilburg

Tharo heeft doorzettingsvermogen en is creatief, flexibel, collegiaal en leergierig.

Tharo heeft de Master Health Care Management, de pre-master Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg afgerond aan de Erasmus University en de Bachelor Gezondheidszorg Technologie afgerond aan de Avans Hogeschool van Breda en Tilburg.

Tijdens zijn master thesis heeft Tharo een onderzoek verricht naar Adolescents en Young Adults (AYAs) die kanker hebben gehad of hebben. Hierbij keek hij naar het gebruik van webconsults voor nabehandeling gesprekken en hoe deze verbeterd kunnen worden. Dit onderzoek werd uitgevoerd binnen het AYA Care Network met de focus op de polikliniek in het Erasmus Medical Center.

Voor zijn Bachelor scriptie heeft Tharo binnen het Urban Sports Performance Centre een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en voorkeuren voor blessurepreventie bij skateboarders.

Daarnaast heeft Tharo stage gelopen in het Bravis Ziekenhuis Roosendaal en Bergen op Zoom. Hier heeft hij onderzocht hoe het Bravis Ziekenhuis ervoor kan zorgen dat meer patiënten gebruik gaan maken van het elektronisch patiëntendossier. Tharo heeft ook voor vier maanden stage gelopen bij Healthshare in Sydney, Australië.

Tharo zijn motivatie voor het Traineeship Zorg & Welzijn komt van het samenwerken met mensen en ervoor proberen te zorgen dat mensen zo goed mogelijk geholpen kunnen worden.

Na het afronden van mijn hbo-bachelor Gezondheidszorg Technologie wilde ik nog graag doorleren omdat ik nog niet klaar was voor mijn gevoel. Dit resulteerde in de pre-master Gezondheidswetenschappen op de Erasmus Universiteit Rotterdam en aansluitend de Master Health Care Management. Ik weet niet precies waar mijn interesse in de gezondheidszorg vandaan komt, maar toch wist ik op de middelbare school al wel dat ik een baan in de gezondheidssector wilde.

Ik werd via LinkedIn benaderd om een Traineeship te starten bij High Select. Na even kort op de site te hebben gekeken leek het mij een geschikte organisatie om mijn werk carrière te beginnen. Dit heeft er onder andere mee te maken dat ik een erg breed interesseveld heb, waardoor een Traineeship de ideale keuze is. Het ontdekken bij wat voor soort werkzaamheden en organisaties ik echt op mijn plek ben, in combinatie met het ontwikkelen van mijzelf aan de hand van trainingen en workshops gaat er hopelijk voor zorgen dat ik succesvol mijn Traineeship Zorg en Welzijn afrond.

Dit resulteert in het volgende kernleerpunt voor de komende twee jaar: ik hoop via het Traineeship duidelijk te krijgen waar mijn interesses echt liggen. Dit hoop ik te bereiken door mijzelf op professioneel en persoonlijk vlak te ontwikkelen. Tijdens de verschillende opdrachten hoop ik waarde toe te kunnen voegen aan het verbeteren van de gezondheidszorg. Het Traineeship is voor mij geslaagd als ik over twee jaar een beter zicht heb op mijn toekomst.

Tharo heeft nog geen projecten afgerond.

Huidig project: Stafmedewerker Zorg en Kwaliteit bij Zorgstroom

Binnen de organisatie Zorgstroom in Middelburg heeft Tharo de functie van Stafmedewerker Zorg en Kwaliteit.

Het takenpakket is erg breed en kan variëren naar aanleiding van prioriteiten die gesteld moeten worden vanwege Corona. De volgende taken vallen in ieder geval binnen het takenpakket van Tharo:

 • Beheren van het handboek
  • Binnen het handboek staat informatie die nodig is om goede, kwalitatieve en veilige zorg te geven. Een voorbeeld hiervan is informatie over de wet Zorg en Dwang. Tharo gaat samen met collega’s ervoor zorgen dat dit handboek is aangevuld met de meest recente en relevante informatie.
 • Calamiteitenonderzoek
  • In het geval van een calamiteit gaat Tharo dit uitwerken aan de hand van een calamiteitenonderzoek.
 • Multidisciplinair Samenwerken
  • Tharo gaat samen met collega’s meer aandacht besteden aan het methodisch samenwerken en het inbedden van Positieve Gezondheid in het zorgplan. Deze moeten ingevoerd gaan worden tijdens het halfjaarlijks MDO en de wekelijkse artsenvisites/cliënt besprekingen. Hiervoor is het nodig dat alle zorgmedewerkers bekend zijn met de werkwijze betreft het methodisch werken.
 • Medicatietoediening (Medimo)
  • Momenteel wordt er in de verpleeghuislocaties gebruik gemaakt van het elektronische voorschrijf- en toedieningsregistratiesysteem. In de thuiszorg en niet-behandellocaties wordt echter nog geen gebruik gemaakt van Medimo. Hiervoor gaat Tharo een implementatieplan opstellen en als interne projectleider aan de slag met het implementeren van Medimo.
 • Project beweegagoog
  • Er wordt een pilot gestart met beweegagogen. Tharo gaat deze pilot verder uitwerken naar een concreter projectplan. Daarnaast gaat Tharo aan de hand van deze pilot een advies uitbrengen hoe beweegagogen ingezet kunnen worden binnen Zorgstroom.
 • Project Waardigheid en Trots
  • Project Waardigheid en Trots overkoepeld meerdere onderdelen, waaronder het multidisciplinair samenwerken. Project Waardigheid en Trots focust zich op de kwaliteit van verpleeghuiszorg. Aan de hand van een kwaliteitskader wordt de kwaliteit van het leven van de cliënt geoptimaliseerd. Tharo gaat dit project verder uitrollen en toepassen binnen Zorgstroom.
 • Vanuit de staf zorg en kwaliteit neemt Tharo deel aan het crisisbeleidsteam omtrent Covid-19.
 • Verdere implementatie van de Wet Zorg en Dwang.
  • Er is destijds een begin gemaakt aan de implementatie van de Wet Zorg en Dwang. Echter is deze door Corona uitgesteld waardoor het nodig is dat deze weer verder opgepakt wordt. Tharo gaat het beleid controleren en aanpassen. Daarnaast worden de E-learnings gecontroleerd op actualiteit en gebruiksvriendelijkheid.