Stef van der Steijn
Stef van der Steijn
 • MSc Cultural Anthropology: Sustainable Citizenship

  BSc Finance & Control

 • Geboren in 1993

 • Woont in Utrecht

Stef is een analytische, nieuwsgierige en gedreven persoon. 

Stef heeft zijn Bachelor Finance & Control afgerond aan de Hogeschool van Utrecht. Daarnaast heeft Stef nog een Master Cultural Anthropology: Sustainable Citizenship afgerond aan de Universiteit van Utrecht.

Voor zijn scriptie interviewde Stef tientallen varkensboeren om te toetsen hoe beleid invloed kan uitoefenen op het beleven van identiteit, en de eventuele frictie die daaruit ontstaat tot verzet kan leiden (boerenprotesten). Hier heeft hij geleerd om tijdens het onderzoeksproces goed te luisteren, reflecteren op eigen gedachtengoed om op die manier je te kunnen verplaatsen in een ander. Met name het begrijpen van mensen is essentieel in het effectief regelen van kwalitatieve zorg. Daarnaast heeft hij tijdens zijn studie Finance and Control geleerd hoe organisaties geldstromen beheren, organiseren en administreren. Tijdens zijn Master Culturele Antropologie heeft Stef geleerd om organisaties en sociale processen te analyseren als onderdeel van een complex geheel.

Stef heeft tijdens zijn studie stage gelopen bij Verenigingen en Stichtingen, Van Lanschot Bankiers, hier was hij medeverantwoordelijk voor het beheren van beleggingen van verenigingen en stichtingen. Momenteel is hij werkzaam bij RISK Verzekeringen als Backoffice medewerker en is hij verantwoordelijk voor de verwerking en archivering van informatiestromen.

Na het afronden van een bedrijfseconomische Bachelor en een Master Culturele Antropologie wilde ik graag gedurende mijn werkende leven bijdragen aan een betere samenleving. De publieke sector biedt dan uitkomst, maar waar precies? De vraagstukken in de zorg spreken me in het speciaal aan, maar ik had geen ervaring in dat domein of enig idee welke functies ik ambieerde. Vandaar dat ik actief op zoek ging naar een springplank in de zorg.

Een kennis adviseerde me om eens op de site van High Select te kijken. Toen ik eenmaal High Select in het vizier had ging het snel. Het leek mij de ideale partij om mee samen te werken; een partij met ervaring en een netwerk in de zorg die mij de mogelijkheid bieden om het zorgdomein relatief snel te verkennen in verschillende rollen. Bovendien besteden ze veel aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling. De interesse bleek wederzijds en binnen anderhalve week na het eerste contact met High Select had ik mijn eerste project!

Ik hoop via het Traineeship van High Select snel en effectief het zorglandschap te verkennen. Op die manier kan ik voor mezelf bepalen welke rol het best bij me past en waar ik het meeste (maatschappelijke) waarde kan toevoegen. Via het contact met andere Trainees en medewerkers/professionele loopbaanbegeleiders van High Select hoop ik mezelf verder te ontplooien. Al doende leert men.

Project 1: Projectmedewerker bij Saltro

Stef heeft gedurende zijn eerste project bij Saltro (diagnostiek voor huisartsen en instellingen) de directie ondersteund in besluitvormende processen. Hij verzamelende informatie omtrent casussen en zorgde voor informatie-uitwisseling tussen bestuur en MT. Daarnaast is Stef bij enkele projecten betrokken geweest.

Enkele voorbeelden van casussen en projecten waar Stef bij betrokken was;

 • Implementeren van een cliëntenraad binnen de kaders van de wetgeving
 • Samenstellen en rapporteren van KPI’s voor directie en managers (salesinformatie, productie, transport en frontoffice bloedafname)
 • Verschillende dataonderzoeken en businesscases (insourcen, outsourcen)
 • Herstructurering van levering onderzoeksmateriaal huisartsen en instellingen in het kader van kostenbesparingen
 • Beleidsbeslissingen omtrent thuis- kantoorwerken, kwaliteit en borging van kwaliteit
 • Strategische ondersteuning omtrent visie en tactiek

Stef noemde zijn tijd bij Saltro ‘’een leerzame periode met passende verantwoordelijkheden waarbij ik mijn analytische en communicatieve vaardigheden nuttig heb weten te maken in een prettige omgeving met leuke collega’s’’.

Huidig project: Projectmedewerker bij PZNL

Stef werkt voor zijn tweede project als projectmedewerker bij Palliatieve Zorg Nederland (PZNL). PZNL is een coöperatieve vereniging met leden uit het palliatieve domein. PZNL probeert versnippering tegen te gaan in de palliatieve zorg door samenwerking te bewerkstelligen tussen onderzoeksorganisaties, zorgorganisaties, ondersteunende organisaties en patiëntvertegenwoordigers, om op die manier passende palliatieve zorg te realiseren.

PZNL heeft samen met het veld als belangrijke taak om de omstandigheden zo te scheppen dat succesvolle projecten uit het verleden goed worden begeleid en geborgen via een nieuw nationaal programma palliatieve zorg (geïnitieerd vanuit de overheid). Het beoogde doel is om de kwaliteit van palliatieve zorg te verbeteren en bewustwording te creëren. Stef is met name betrokken bij het nieuwe nationaal programma palliatieve zorg en bij de analyseren van projecten die in eerdere programma’s zijn afgerond. Bovendien is hij betrokken bij communicatie- en positioneringsvraagstukken.