Roos van Rijn
Roos van Rijn
  • MSc Strategic Human Resource Management

  • BSc Bestuurs- en Organisatiewetenschap

  • Woont in Utrecht

  • Is per direct voor 40 uur per week beschikbaar

Over Roos:

“Enthousiast, sociaal, innovatief, motiverend en doelgericht.”

Tijdens de Master Strategisch Human Resource Management heeft Roos gekeken naar het managen van arbeid en personeel, niet alleen gericht op het belang van de organisatie, maar ook van de medewerkers. Zij deed dit in de context van maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing, internationalisering en technologische veranderingen. Tijdens haar masterthesis heeft zij kwalitatief onderzoek gedaan naar werkmotivatie bij docenten met een tweede baan naast de baan als docent.

Roos heeft tijdens de Bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen kennis uit de bestuurskunde en organisatiewetenschap inzichten gebruikt uit vakgebieden als recht, economie, politicologie en antropologie. Verder heeft Roos tijdens haar Bachelor een minor gedaan in Migratie & Diversiteit, waarin Roos zich verdiept heeft in governance-vraagstukken rondom migratie en de etnisch-diverse, multiculturele samenleving.

Roos is te omschrijven als enthousiast, sociaal. Innovatief, gestructureerd en doelgericht.

Roos heeft nog geen testimonial geschreven.

Project 1: Beleidsmedewerker bij Gemeente Almere

Gemeente Almere is een van de 43 centrumgemeenten waar de taken ‘maatschappelijke opvang’ en ‘beschermd wonen’ liggen. Bij deze gemeente vervulde Roos binnen het sociale domein twee rollen. Enerzijds was Roos werkzaam als secretaris van de regionale beleidsgroep Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), waarbij ze verantwoordelijk was voor de organisatie, agenda, verslaglegging en acties van de tweewekelijkse vergadercyclus. Anderzijds was Roos als beleidsmedewerker betrokken bij een aantal projecten bij de Zorg & Welzijn-afdeling van Gemeente Almere.

Project 2: Management ondersteuner bij GGZ Rivierduinen

Binnen GGZ Rivierduinen is Roos voor 24 uur per week werkzaam in het onderdeel Eetstoornissen Ursula. Eetstoornissen Ursula onderscheidt zich van andere centra voor eetstoornissen omdat zij de problematiek van eetstoornissen en andere psychiatrische stoornissen behandelt in één programma. Zij biedt nieuwe therapieën wanneer een patiënt met een (langdurige) ernstige eetstoornis kampt en vaak al meerdere behandelingen achter de rug heeft. GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula behoort tot de eerste afdelingen in Nederland die het keurmerk TOPGGz ontvingen.

Roos ondersteunt de Manager Algemene Zaken in alle dagelijkse werkzaamheden. Naast deze ondersteuning houdt Roos zich bezig met een aantal langlopende projecten zoals de SKJ-registratie en impact implementatie zorgprestatiemodel.

Roos is voor 16 uur beschikbaar voor een project.