Romy Spronk
Romy Spronk
  • MSc Business Administration Health

    BSc Life Science & Technology

  • Geboren in 1996

  • Woont in Utrecht

Romy heeft de Master Business Administration Health en de Bachelor Life Science & Technology afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Voor haar Masterscriptie heeft Romy onderzocht hoe E-health services (met name patient portals) bij kunnen dragen aan het ontstaan van patient empowerment binnen de gezondheidszorg, waarbij de patiënt een centrale rol inneemt.

Tijdens de Bachelor Life Science & Technology heeft Romy zich met name gericht op Oncologie en Immunologie. Hier heeft ze diverse vakken in gevolgd en heeft ze zich in haar afstudeeronderzoek ook op gericht. Deze ging over de effectiviteit en tekortkomingen van de huidige therapeutische vaccins en immunotherapeutische vooruitzichten bij baarmoederhalskanker.

Romy heeft projecten uitgevoerd bij de NVAVG als Projectmedewerker Wet Zorg en Dwang.

Haar tweede project voert zij uit bij Koninklijke Visio als Bestuursondersteuner.

In 2015 ben ik gestart met de Bacheloropleiding Biomedical Sciences. In eerste instantie met het doel om het fundamentele medische onderzoek in te gaan, maar ik kwam er al vrij snel achter dat het laboratoriumonderzoek niet aan mij besteed was. Wel was ik ervan overtuigd dat ik wilde werken in de gezondheidssector, maar dan meer richting Beleid en consultancy. Daarom besloot ik de overstap te maken naar de Master Business Administration Health, waarvan ik in juli 2020 afstudeerde. Naast mijn interesse op medisch vlak, ben ik namelijk geboeid door de organisatie achter ons Zorgsysteem in Nederland en hoop ik hier mijn steentje aan bij te kunnen dragen in de toekomst. Het toegankelijk maken van Zorg voor iedereen is voor mij een belangrijke drijfveer, samen met de patiëntgerichtheid van de zorg.

Kort na mijn afstuderen werd mij een tijdelijke baan aangeboden in het Universitair Medisch Centrum Groningen, waar ik onderzoek heb verricht naar de kwaliteit van beeldbelzorg binnen de ouderengeneeskunde. Een ontzettend leuke uitdaging waarbij ik nauw heb kunnen samenwerken met een verscheidenheid aan professionals binnen de Zorgsector en daarnaast ook veel inzicht heb kunnen krijgen in het patiënten-/gebruikersperspectief. Toen mijn contract hier ten einde liep, ben ik gaan onderzoeken op welke manier en welke rol binnen de gezondheidszorg ik mijn kwaliteiten, interesses en ambities het best tot haar recht kan laten komen.

Tijdens deze zoektocht kwam ik terecht bij High Select, waarbij ik gedurende een 2-jarig Traineeship de kans hoop te krijgen om te snuffelen aan verschillende aspecten van de gezondheidszorg en mijzelf te ontwikkelen op zowel professioneel als persoonlijk vlak door middel van een deskundig ontwikkelprogramma. Mei 2021 ben ik gestart met mijn eerste opdracht bij de NVAVG, waarbij ik mij met name richt op beleidszaken rondom de Wet Zorg en Dwang. Een gave opdracht binnen een kleinschalige beroepsvereniging waar ik de komende 7 maanden ontzettend veel verwacht te leren! Ik kijk er naar uit om te ontdekken voor welke organisaties ik mij de komende 2 jaar nog meer mag gaan inzetten!

Project 1: Projectmedewerker NVAVG

De Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) is een beroepsvereniging met ruim 300 leden. De NVAVG richt zich op het handhaven en verbeteren van de kwaliteit van Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Romy houdt zich bezig met een drietal subprojecten voor de NVAVG: (1) beleidszaken rondom de Wet zorg en dwang (Wzd), (2) kwaliteits- en tevredenheidonderzoek onder leden van de NVAVG omtrent het onderwerp regionalisering, plus het schrijven van een daaropvolgend implementatievoorstel en (3) opstellen van een plan van eisen voor informatiesystemen binnen deze specifieke zorgsector

Inmiddels is het ledenonderzoek van subproject 2 afgerond en is hier een nieuw project uit voort gekomen, waar Romy actief aan heeft bij gedragen om dit te realiseren. Het plan is om een implementatievoorstel voor regiovorming voor de AVG’s te schrijven en op basis hiervan een nieuwe subsidie aan te vragen. Op deze manier hoopt ze dat de zaken (ook rondom Wzd en ICT, subproject 1 en 3 respectievelijk) waar ze momenteel mee bezig ben ook na januari 2022 doorgezet kunnen worden en de vereniging verder ondersteund kan (blijven) worden.

Huidig project: Bestuusondersteuner Koninklijke Visio

Hier ondersteunt zij de directeur Bestuursondersteuning en de Raad van Bestuur. Daarnaast maakt zij deel uit van het portfolioteam strategie waarbij de focus ligt op implementatie van de organisatiestrategie ‘Wendbaar’.