Noëlle van Limpt
Noëlle van Limpt
  • MSc Health Economics, Policy & Law
    BSc Geneeskunde

  • Geboren in 1997

  • Woont in Hoofddorp

Noëlle heeft zichzelf nog niet omschreven.

Noëlle heeft de Bachelor Geneeskunde behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en de Master Health Economics, Policy & Law aan Erasmus Universiteit Rotterdam.

Noëlle was tot 1 mei werkzaam voor de provincie Noord-Holland, waar zij betrokken was bij de werkgroep ‘samenwerken tijdens en na corona’. Hier heeft zij onder andere een systeem voor welzijn op werk opgezet en een advies uitgebracht over welzijn bij hybride werken. Na 1 mei heeft Noëlle een tijdelijk contract getekend welke loopt t/m eind augustus. Zij is nu ook betrokken bij onderzoek naar hybride werken, het opzetten en begeleiden van gesprekken over dit onderwerp en het verwerken van verkregen data.

Voor haar Master Health Economics, Policy & Law heeft Noëlle een afstudeeronderzoek gedaan naar wat belangrijk is voor gezonde ouderen in het besluit om een griepprik wel of niet te nemen. Wat in dit onderzoek onder andere naar voren kwam is dat ouderen weinig met elkaar over de griepprik praten en niet op onderzoek uitgaan.

Tijdens haar Bachelor Geneeskunde, die Noëlle als Honours student heeft afgerond, heeft Noëlle een literatuuronderzoek uitgevoerd naar het pseudobulbar-effect in patiënten met MS. Tijdens de Bachelor heeft Noëlle de verschillende praktijkstages (bijv. bij huisartsen) succesvol afgerond. Daarnaast heeft Noëlle een Minor ethiek gevolgd te Macquarie University Sydney, Australië. In deze Minor kwamen verschillende ethische theorieën aan bod en werden deze toegepast op uiteenlopende onderwerpen zoals: euthanasie, discriminatie, eten van dieren, etc. Tijdens deze Minor heeft Noëlle ook lessen gevolgd in het kader van genderstudies.

Binnen het Honoursprogramma, welke Noëlle tijdens deze Bachelor volgde, zijn verschillende actuele maatschappelijke onderwerpen behandeld, zoals: de co-schapvergoeding, en medische zorg voor bootvluchtelingen. Verder heeft Noëlle als Honours-student verschillende vaardigheden opgedaan door diverse cursussen te volgen, zoals: debatteren, opiniestuk schrijven en de Medical Business.

Noëlle heeft tijdens haar onafgeronde Master Geneeskunde co-schappen gelopen in het VUmc op de afdelingen Interne Geneeskunde en Heelkunde (chirurgie, orthopedie, urologie). Ze heeft hier ervaring opgedaan met zorg aan het bed. Ook maakte dit dat zij diverse processen in het ziekenhuis van dichtbij heeft kunnen zien. Tijdens haar co-schappen merkte Noëlle echter dat ze hier niet gelukkig van werd. De beleidsmatige kant van de zorg trok Noëlle toch meer dan de eerstelijnszorg. Dit heeft haar doen besluiten om de Master Health Economics, Policy and Law te gaan volgen.

Van huis uit heb ik verschillende waarden meegekregen. Thuis was het belangrijk om naar anderen te luisteren, je best te doen om je te verplaatsen in een ander en bovenal om te helpen als je dat kan. Met die basis van een luisterend oor, empathie en ondersteuning ben ik vol enthousiasme Geneeskunde gaan studeren. Waar kun je deze dingen nu meer tot uiting brengen dan in de zorg? Uiteindelijk bleek tijdens mijn coschappen dat het artsenberoep en het werk direct aan het bed mij niet gelukkig zou maken. Het leed was voor mij zo groot dat ik het niet in het ziekenhuis achter kon laten. Gepaard met de sterke hiërarchie en daardoor de maar weinige ruimte om zelf je dag in te delen en jouw ideeën in te brengen, maakte mij een grijze muis.

Eigenlijk ben ik dat helemaal niet, een grijze muis. Van nature ben ik kalm, onderzoekend en kan ik ontzettend enthousiast zijn. Daarbij hoort ook dat ik moeilijk kan kiezen. Veel dingen lijken mij leuk en uitdagend, via High Select kan ik verschillende dingen proberen en ervaren voordat ik een richting kies. Ik heb behoefte aan dat kijkje in de keuken en het hapje van de taart. Waar word ik niet alleen enthousiast van maar kan ik ook mijn kennis en vaardigheden goed inzetten, dat is waar ik via High Select en de opdrachtgevers antwoord op hoop te vinden.

Ik kijk dan ook met uit naar de verschillende opdrachten, workshops en trainingen om mijzelf verder te ontwikkelen en te leren kennen.

Noëlle heeft nog geen projecten afgerond.

Huidig project: Projectmedewerker bij Unicum Huisartsenzorg

Bij UNICUM huisartsenzorg is Noëlle programmacoördinator Toekomstbestendige Huisartsenzorg (TBHZ). Dit betekent dat Noëlle verantwoordelijk is voor de coördinatie van het gehele programma en dat zij zowel intern als extern het eerste aanspreekpunt is. Hieronder vallen verschillende verantwoordelijkheden:
• Coördinatie van alle activiteiten binnen het programma TBHZ. Noëlle bepaalt samen met het programmateam welke activiteiten er nodig zijn, stelt de doelen van het programma vast en bewaakt de realisatie daarvan. Onder coördinatie valt ook de interne en externe rapportage over de voortgang van het programma en de bijbehorende financiële administratie.
• Productaanbod vormgeven en onderhouden. Noëlle geeft in samenwerking met de inhoudelijke projectmedewerkers vorm aan een breed ondersteuningsaanbod voor de praktijken.
• Ondersteuning van huisartsenpraktijken. Noëlle adviseert en ondersteunt de verschillende praktijken bij de uitwerking van hun ontwikkelproject en bij de keuze uit het ondersteuningsaanbod.

Toekomstbestendige Huisartsenzorg is als volgt opgezet: alle praktijken zijn gestart met het invullen van de praktijkscan. Hierdoor krijgt UNICUM een beeld waar de praktijken staan en welke kant zij zich op kunnen ontwikkelen. Noëlle zorgt er in samenwerking met het programmateam voor dat de praktijken hun resultaten van de praktijkscan ontvangen. Vervolgens kunnen praktijken, ondersteund door UNICUM, een praktijkplan opstellen en aan de slag met hun eigen verbeterproject. Bij dat verbeterproject kan bijvoorbeeld scholingsaanbod van UNICUM worden ingezet.