Myrthe Oostenbrink
Myrthe Oostenbrink
  • Pre-master Gezondheidswetenschappen
    BSc Verpleegkunde

  • Geboren in 1998

  • Woont in Rotterdam

Myrthe is proactief, leergierig, gedisciplineerd en een harde werker

Myrthe heeft de pre-master Gezondheidswetenschappen aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam gestudeerd. Hiervoor is ze als verpleegkundige afgestudeerd aan het Fontys in Eindhoven.

Myrthe haar meest recente werkgeschiedenis bestaat uit een combinatie van verpleegkundige (niv. 6) binnen het Erasmus Medisch Centrum en bij Deloitte op de Conduct & Risk afdeling.

Bij het Erasmus MC had ze als verpleegkundige een divers takepakket:

  • Ze heeft verpleegkunde taken en handelingen uitgevoerd zoals de coördinatie over basiszorg, gestructureerd rapporteren en begeleiden van patiënten betreft het omgaan met ziekte en behandeling hiervan.
  • Veel gebruikte competenties binnen haar verpleegkundige rol waren communicatief sterke samenwerkingen opbouwen en behouden tussen verschillende zorgverleners en patiënten. Organisatie van de zorg ten aanzien van beleid. Daarnaast ook flexibiliteit en snel en kundig handelen in onverwachte acute situaties.
  • Doordat ze in de flexpool heeft gewerkt heeft ze veel verschillende afdelingen gezien en kan ze snel schakelen van omgeving en werkwijzen.

Bij Deloitte hield ze zich bezig met de onderwerpen anti-corruptie en ethische zaken. Haar takenpakket bestond hier uit:

  • Op project basis data-analyses en controles op financiële belanghebbende binnen de organisatie. Daarnaast heeft ze in samenwerking met andere collega’s een nieuw beleid opgesteld ten aanzien van de benodigde data-analyses en uitvoering hiervan.
  • Ze ondersteunde collega’s bij het voeren van ethische dialoog sessies en droeg bij aan het in kaart brengen van ethische zaken.

Naast haar werk is Myrthe actief binnen de studentensportvereniging A.R.S.R. Skadi in het coachkader van het landelijke veld, eerste jaars lichte dames. Daarnaast is ze vrijwilligers coördinator tijdens de Westelijke Regatta, een roeiwedstrijd georganiseerd door de Rotterdamsche roeibond en de Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB).

Tijdens haar studies heeft Myrthe ook op verschillende aspecten ervaringen opgedaan. Zo heeft ze naast haar bachelor verpleegkunde gewerkt in verpleegtehuis Peppelrode op de gesloten afdeling en was ze lid gevolgd door voorzitterschap van de Interne Medezeggenschaps Raad (IMR) van het Fontys, in Eindhoven.

Gedurende haar pre-master is ze student-assistent geweest van een Professor Econoom aan de Erasmus Universiteit waar ze wetenschappelijke researches uitvoerde en data-bases bij hield omtrent verzekeringsmaatschappijen en polissen.

Verder heeft Myrthe tijdens de corona-crisis gewerkt voor de GGD Hollands-Midden en voerde ze hier alle mogelijke taken uit. Ze was hier inzetbaar als verpleegkundige om te vaccineren maar ook als administratief medewerkster en als arts/verpleegkundige om risico’s van patiënten te beoordelen en te handelen in acute situaties waar nodig.

Voor haar eindstage van haar bachelor is ze naar het buitenland geweest. Hier heeft ze in het Mount Meru ziekenhuis, Tanzania, op de postnatale afdeling mogen werken en een implementatie project mogen doen. Dit project betrof verbetering van de rapportagestrategieën in de praktijk waarvoor ze lessen heeft mogen geven over het verpleegkundig rapporteren.

Myrthe heeft nog geen testimonial geschreven.

Myrthe heeft nog geen afgeronde projecten.