Max te Dorsthorst
Max te Dorsthorst
  • MSc Business Administration

    BSc Bedrijfskunde

  • Geboren in 1996

  • Woont in Nijmegen

Max is vrolijk, ondernemend, leergierig, enthousiast, analytisch en ambitieus.

Max heeft de Bachelor Bedrijfskunde en de Master Business Administration, Specialisatie: Organizational Design and Development afgerond aan de Radboud Universiteit.

Max heeft tijdens zijn Master de bestuurssamenstellingen van musea in Nederland onderzocht. In dit onderzoek heeft hij gekeken naar welke bestuurssamenstellingen leiden tot verbeterde financiële prestaties. In de museumsector is namelijk een verschuiving zichtbaar. De primaire processen zijn onderwerp van verandering. ‘Winstgevendheid’ wordt steeds belangrijker, aangezien de overheidssubsidies teruglopen. ‘Winstgevendheid’ komt lijnrecht tegenover de ‘professionaliteit’ van musea te staan. Max heeft gekeken in hoeverre deze conflicterende ‘logics’ terugkomen in het bestuur van musea en welke configuraties van het bestuur leiden tot het genereren van veel of weinig inkomsten.

Daarnaast heeft Max tijdens zijn Master werkervaring opgedaan bij het Radboud UMC. Zo heeft Max als interim coördinator gewerkt voor ParkinsonNEXT, een platform waar mensen met de ziekte van Parkinson meedoen aan een onderzoeks- en innovatietraject. Max was verantwoordelijk voor alle activiteiten en communicatie. Daarnaast heeft hij een grootschalige themadag georganiseerd voor ongeveer 250 patiënten.

Na het behalen van mijn VWO diploma stond ik voor de keuze, voor welke opleiding ga ik kiezen? Er zijn er zoveel namelijk. Ik heb toentertijd voor de studie bedrijfskunde gekozen, dit vanwege de multidisciplinaire benadering die deze studie kenmerkt. Daarnaast had ik al lange tijd interesse in de turbulente en dynamische omgeving waarin organisaties zich bevinden. Mij ontwikkelen om een bijdrage te kunnen gaan leveren aan het helpen bij het verbeteren van interne sociale processen leek mij een welkome voortzetting van mijn studieloopbaan. Na de bachelor bedrijfskunde heb ik een Master Organisational Design and Development gevolgd. Deze Master richt zich op organisatiestructuren en het analyseren van de vraag naar interventies, welke beide belangrijk zijn voor succes in organisaties.

Na mijn studie had ik nog een aantal onbeantwoorde vragen; Wat voor functie past bij mij?, Wat vind ik belangrijk bij een werkgever?, Wil ik in de sector Zorg en Welzijn aan de slag gaan? Dit zijn vragen waar het High Select Traineeship antwoord op geeft. Je wordt in een relatief korte tijd klaargestoomd voor de arbeidsmarkt met passende en ondersteunde begeleiding. Het bijzondere aan het High Select Traineeship is dat je meerdere projecten bij verschillende Opdrachtgevers kan gaan doen en hiermee waardevolle werkervaring opdoet. Naast deze waardevolle werkervaring , zijn er trainingen en workshops gericht op de sector Zorg en Welzijn die vervolgens weer nuttig zijn voor de projecten die je doet. Deze combinatie van werken, leren en ontwikkelen maakt het een zeer interessante investering in jezelf. Je leert veel mensen kennen binnen de sector, wat erg leuk is én een kickstart is voor een toekomst in deze sector.

Gedurende mijn Bachelor en Master heb ik verschillende baantjes in en rondom het ziekenhuis gehad. Door deze werkervaring en verscheidene Zorg gerelateerde vraagstukken in de studies die ik gevolgd heb, is er affiniteit voor de sector Zorg en Welzijn ontstaan. Na het afronden van mijn Master ben ik op zoek gegaan naar een Traineeship dat past bij mijn studieachtergrond en bij de affiniteit die ik ontwikkeld heb. Ik wilde een Traineeship volgen om mij zowel op persoonlijk als professioneel vlak te ontwikkelen.

Het High Select Traineeship stelt je in staat om een bijdrage te kunnen gaan leveren aan het verbeteren van de Zorg. Hoe mooi is het om je kennis en kunde in te zetten om uiteindelijk de kwaliteit van leven van mensen die (even) wat ondersteuning kunnen gebruiken te verhogen. Dit was voor mij doorslaggevend om voor het High Select Traineeship te kiezen.

Project 1: Projectleider Experticecentrum bij Atlant zorggroep

De langdurige zorg kent een aantal specifieke doelgroepen waarbij het aantal cliënten relatief laag is, terwijl de zorgbehoefte complex is. Eerder is vastgesteld dat er behoefte is om de kennis(infrastructuur) rondom deze laagvolume, hoog complexe doelgroepen te versterken, omdat dit bijdraagt aan betere zorg voor de cliënt.

Om zicht te krijgen op de doelgroepen waarom het gaat en wat nodig is om hen goede Zorg te bieden, heeft KPMG in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek gedaan. Op basis van dit onderzoek heeft KPMG 10 doelgroepen gedefinieerd waarvoor vergelijkbare knelpunten gelden, namelijk de:

  • Ontwikkeling en implementatie van kennis;
  • Passendheid van het aanbod en kennisdeling;
  • Samenwerking over domeinen heen;
  • Passende sturing en stelsel.

Als antwoord hierop, adviseert KPMG om per doelgroep te komen tot een (kennis)infrastructuur, bestaande uit enkele doelgroep expertisecentra (DEC), verschillende regionale expertisecentra (REC) en één centraal kenniscentrum (KC).

Atlant is reeds gespecialiseerd in drie van deze aangewezen doelgroepen: Korsakov, Huntington en Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg. Atlant is voor alle drie de doelgroepen toegelaten tot de transitiefase voor het worden van een DEC

Als projectleider leverde hij een bijdrage aan de ontwikkeling van Atlant als landelijke expertisecentra op de hier boven genoemde doelgroepen door vanuit zijn rol  (deel) projecten te coördineren, deze aan te sturen en er tevens operationeel invulling aan te geven. Met als doel snel en adequaat tot het beoogde resultaat te komen. Hij is samen met een andere projectleider van A tot Z ondersteunend aan en regisseur van deze projecten. Niet alleen intern maar ook extern. Zij bouwen de projecten op, bewaken de voortgang ervan en hebben een belangrijke rol bij de implementatie en afstemming met interne en externe belanghebbenden.

Project 2: Projectmedewerker Experticecentrum bij Stichting st Anna

Later hierover meer.

Huidig project: Capaciteitsadviseur bij St. Anna

Later hier meer over.