Marvin Verhoeven
Marvin Verhoeven
  • MSc Public Administration
    BSc Gezondheidszorg Technologie

  • Geboren in 1998

  • Woont in Tilburg

Marvin is enthousiast, betrokken, communicatief vaardig, analytisch, nieuwsgierig en resultaatgericht.

Marvin heeft de Bachelor Gezondheidszorg Technologie aan de Avans Hogeschool Breda en de Master Publiek Management (Bestuurskunde) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gevolgd.

Tijdens de Master Publiek Management (Bestuurskunde) heeft Marvin zijn afstudeerstage uitgevoerd bij de gemeente Eindhoven. Marvin heeft hier zijn scriptie geschreven over de verbetering van prestatiemanagement rondom subsidies binnen het sociaal domein, waarbij Marvin onderzoek heeft gedaan naar de onbedoelde effecten van prestatiemanagement en hoe deze verholpen kunnen worden. Daarnaast heeft Marvin ondersteunende werkzaamheden uitgevoerd voor de afdeling beleid & strategie, zoals het inzichtelijk maken van de verstrekten subsidies van voorgaande jaren binnen het sociaal domein. Verder heeft Marvin tijdens de master ook een bijdrage geleverd aan het project ‘Expeditie RWS 2050′ van Rijkswaterstaat, waarbij Marvin samen met zijn projectgroep heeft onderzocht hoe Rijkswaterstaat invulling kan geven aan systeemverantwoordelijkheid voor de vier, door Rijkswaterstaat ontwikkelde, toekomst omgevingsscenario’s (link naar het project: www.expeditierws2050.nl).

Voorafgaand aan deze Master heeft Marvin ook de hbo bachelor Gezondheidszorg Technologie gevolgd. Tijdens deze Bachelor heeft Marvin twee stages uitgevoerd. De eerste stage heeft Marvin in het derde jaar uitgevoerd bij het Care Innovation Center West-Brabant. Marvin heeft hier een bijdrage geleverd aan het project ‘Huis van Morgen’, dit is een initiatief dat studenten, zorgprofessionals, mantelzorgers en burgers de mogelijkheid geeft om kennis te laten maken met zorginnovaties. Marvin heeft hier onderzoek gedaan naar het preventief gebruik van zorgproducten en was daarnaast verantwoordelijk voor het geven van advies, voorlichtingen en presentaties over de zorginnovaties.
Verder heeft Marvin in het vierde jaar zijn afstudeerstage uitgevoerd bij Centric Healthcare Professionals en D&A Medical Group BV. Marvin heeft hier onderzoek gedaan naar de uitdagingen en behoeften van ziekenhuizen rondom het functioneel beheer van het elektronische patiëntendossier (ChipSoft HIX). Daarnaast heeft Marvin een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een dienstverlening voor de samenwerking tussen Centric en D&A op het gebied van functioneel beheer van Healthcare IT.
Naast de twee stages heeft Marvin tijdens zijn bachelor ook twee minors gevolgd. De eerste minor die Marvin heeft gevolgd is de minor Active Ageing, waarbij Marvin zich heeft verdiept in de behoeften, wensen, identiteiten, beleving en ervaring van ouderen, en dit vervolgens heeft vertaald naar de ontwerppraktijk om innovaties te laten aansluiten bij de ouderen van nu. Marvin heeft hierbij een project uitgevoerd over Age Friendly Cities en positieve gezondheid voor de gemeente Roosendaal en Bergen op Zoom. Daarnaast heeft Marvin de minor Slim Plannen en Organiseren in de Zorg gevolgd, waarbij Marvin zich heeft bezig gehouden met het verbeteren en innoveren van processen in de zorg. Marvin heeft hier een project uitgevoerd voor het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, waarbij Marvin samen met zijn projectgroep heeft gekeken naar de mogelijkheden voor de inzet van vrijwilligers bij zorggerichte werkzaamheden.

Marvin heeft nog geen Testimonial geschreven

Marvin heeft nog geen projecten afgerond.

Huidig project: Projectmedewerker bij

Later hier over meer