Liz Waajen
Liz Waajen
  • MSc Medical Biology
    BSc Biomedische Wetenschappen

     

  • Geboren in 1996

  • Woont in Nijmegen

Liz is analytisch ingesteld, heeft ervaring met participatieonderzoek en is communicatief sterk. Door haar sociale aard werkt Liz het liefste met mensen, maar ze kan ook goed zelfstandig te werk gaan.

Liz is een enthousiaste en leergierige starter met een afgeronde bachelor in Biomedische Wetenschappen en een Master in Science in Society. Liz is erg geïnteresseerd in medische kennis en gezondheid, maar waar ze echt een passie voor heeft is om deze kennis te vertalen naar mens en maatschappij. Hierdoor is ze ook graag bezig met het verbeteren van de zorg door het verbeteren en optimaliseren van processen. Daarbij vindt ze het meenemen van de perspectieven van verschillende belanghebbenden een cruciaal onderdeel van succesvolle veranderingen in een organisatie.

Tijdens haar Bachelorstage bij Maastricht University heeft Liz onderzoek gedaan naar metabole markers als voorspellers voor cardiovasculaire en metabole ziekten.

Voor haar Masterscriptie heeft Liz een participatief actiegericht onderzoek uitgevoerd bij het Kennisinstituut van de Federatie medisch specialisten. Dit onderzoek was gericht op de implementatie van een kunstmatige intelligentie tool om het proces van klinische richtlijnontwikkeling te verbeteren. Liz heeft met behulp van focusgroepen de perspectieven van verschillende belanghebbenden in kaart gebracht. Vervolgens heeft ze deze perspectieven gebruikt om de organisatie te adviseren over de keuze van een tool en de randvoorwaarden voor implementatie.

Naast haar studie is Liz actief geweest bij verschillende organisaties en verenigingen. Zo heeft ze een jaar de functie van bestuurssecretaris gehad en is ze onder andere bezig geweest met het organiseren van evenementen, sponsoracquisitie en het werven van leden. Door haar sociale aard zoekt Liz in haar vrije tijd vaak situaties op waarbij ze in teamverband moet werken en een verbindende functie heeft, zo heeft Liz haar communicatieve vaardigheden verder ontwikkeld.

Toen ik met mijn bachelor Biomedische Wetenschappen ben begonnen wist ik al dat ik mensen en gezondheid erg interessant vond. Een aantal jaar heb ik mij beziggehouden met de biologische kant hiervan, maar ik had toch het idee dat ik daar iets mistte. Tijdens mijn Master heb ik de mogelijkheid gehad om over te stappen naar de Specialisatie Science in Society waar ik lessen heb gehad in beleid en een breder perspectief heb kunnen toepassen op de maatschappij en gezondheid. Zodoende ben ik na mijn afstuderen op zoek gegaan naar een functie buiten de academische wereld waar ik de pad kon voortzetten.

Een paar maanden na mijn afstuderen ben ik tijdens mijn zoektocht het Traineeship van High-select tegengekomen. Ik wist nog niet zo goed welke kant in de gezondheidszorg ik nou precies op wilde gaan en dit is precies waarom het Traineeship van High-select mij aansprak. Het bied een breed assortiment aan leuke opdrachten bij veel verschillende soorten Opdrachtgevers. Daarnaast bied het een ontwikkeltraject waarvan ik denk dat je er als jonge professional erg veel profijt uit kan halen.

Ik hoop tijdens dit Traineeship meer te leren over mijn eigen kwaliteiten en mijn voorkeuren voor projecten en organisaties. Daarnaast hoop ik met de Workshops en Trainingen zo veel mogelijk vaardigheden verder zoals communicatie en leiderschap verder te ontwikkelen. Ik verwacht dan ook dat dit een goede kick-start zal zijn van mijn professionele carrière en ik kijk uit naar de leermomenten die mij de komende twee jaar te wachten staan.

Liz heeft nog geen projecten afgerond.

Huidig project: Projectmedewerker bij ONSwelzijn

Liz is werkzaam op het project kwaliteit certificering. Tijdens dit project werkt ze mee aan het behalen van het ISO 9001:2015 certificaat, wat bijdraagt aan het kwaliteitsborging van de diensten. Om dit te bereiken analyseert ze processen en zet deze om in procesbeschrijvingen. Hiervoor interviewt ze medewerkers van zowel het primaire proces als de bedrijfsvoering. Het eindproduct van dit project is een kwaliteitshandboek zijn. Het doel van dit handboek is dat medewerkers snel informatie kunnen vinden met betrekking tot hun werkzaamheden en deze informatie ook altijd up-to-date is. Daarnaast worden er ook allerlei processen opgenomen die bijdragen aan de continue verbetering van de organisatie. Liz draagt hier vooral aan bij door het beschrijven van processen en het aanmaken van andere benodigde documenten.