Liz Bloemheuvel
Liz Bloemheuvel
  • MSc Sociology: Contemporary Social Problems

    BSc Algemene Sociale Wetenschappen

  • Geboren in 1997

  • Woont in Utrecht

Liz is nieuwsgierig, analytisch, communicatief, een teamplayer en een echte doorzetter.

Liz heeft de Bachelor Algemene Sociale Wetenschappen en de Master Sociology: Contemporary Social Problems afgerond aan de Universiteit Utrecht.

Tijdens haar master heeft Liz zich gericht op het analyseren van sociale problemen waarbij beleid en advies centraal staan. Hierdoor werd er een verstaalslag gemaakt tussen onderzoek en praktijk. Voor haar Master thesis heeft zij een onderzoek gedaan naar de zelfredzaamheid van vluchtelingen in het eerste jaar van hun begeleiding bij VluchtelingenWerk.

Voor haar bachelor heeft Liz een thesis geschreven over deskundigheidbevordering van vrijwilligers bij welzijnsorganisatie U Centraal. Haar Bachelor was gericht op het combineren van inzichten uit gedrags-, cultuur- en maatschappijwetenschappen bij de benadering en analyse van sociale vraagstukken.

Liz heeft voor haar Master een onderzoeksstage gedaan bij Vluchtelingenwerk in Zeist. Voor haar stage heeft Liz ook een scriptie geschreven. Hiervoor heeft zij een kwalitatieve inhoudsanalyse uitgevoerd.

Naast haar studie is Liz lid geweest van ‘De Program Advisory Committee (PAC)’ en ‘De Educational Committee (EC)’. Ook heeft Liz als student assistent gewerkt bij Universiteit Utrecht en heeft zij een adviesrol ingenomen.

Na mijn opleiding sociologie te hebben afgerond in de zomer van 2020, startte mijn zoektocht naar een passende baan. Ik wist nog niet helemaal wat ik wilde…. ‘iets met beleid’. Maar ik wilde wel graag snel aan het werk en werkervaring op doen. In september ben ik aan de slag gegaan als Support Officer bij DHL. Hier ben ik onderdeel geweest van de enorme groei die DHL heeft doorgemaakt en de uitdagingen die daarbij kwamen kijken. Ik had mijn eerste baan niet per se in gedachte bij zo’n groot en commercieel bedrijf, maar ik heb hier ontzettend veel geleerd.

Toen ik door High Select werd benaderd wist ik dat het tijd was voor een nieuwe stap, namelijk meer in de richting van mijn studie. Na een leuk kennismakingsgesprek werd ik binnen een week al gebeld voor een potentiële opdracht. De functie als beleidsmedewerker bij welzijnsorganisatie WijZijn Traverse Groep sloot naadloos aan bij mijn afgeronde master. Na een geslaagde sollicitatie was ik overtuigd!

Ik hoop door dit Traineeship verschillende rollen te kunnen vervullen in de sector zorg en welzijn. Vanwege mijn studieachtergrond ben ik geïnteresseerd in de rol van beleidsmedewerker, maar ik hoop ook andere facetten van de sector te leren kennen. Ik verwacht de komende 2 jaar ontzettend veel leermomenten, maar ook gezelligheid, avontuur en in het diepe springen. Na het Traineeship verwacht ik veel in huis te hebben om op verschillende terreinen van de arbeidsmarkt terecht te kunnen. Daarnaast hoop ik door de trainingen, intervisies en coaching momenten het uiterste uit mijzelf te kunnen halen en constant in ontwikkeling te zijn. Ik zie dit als een uitgelezen kans voor mij als Young Professional!

Project 1: Projectmedewerker bij WijZijn Traverse Groep

Liz is voor haar eerste project begonnen bij WijZijn Traverse Groep als Beleidsmedewerker. WijZijn Traverse Groep is een organisatie voor breed maatschappelijk welzijn en is actief in de regio West-Brabant. WijZijn Traverse Groep biedt basisondersteuning voor inwoners op verschillende leefgebieden. Liz was verantwoordelijk voor het inrichten en implementeren van een interne dienstencatalogus om zowel professionals, adviseurs en managers een tool te bieden voor inzicht en overzicht van de dienstverlening binnen de organisatie. Daarnaast heeft Liz zich beziggehouden met het project ‘corona nazorg’. Binnen dit project heeft Liz een inventarisatie rondom corona nazorg binnen een samenwerkingsverband in de regio vormgegeven. Dit om de afstemming tussen de verschillende organisaties te vergroten betreft het aanbod van corona nazorg. Overkoepelend hield Liz zich bezig met beleidstaken zoals het schrijven van een visiestuk en het coördineren en schrijven van een subsidieaanvraag. Waar nodig heeft Liz bij andere projecten binnen de afdeling beleid ondersteuning geboden

Huidig project: Projectmedewerker bij Nederlandse Vereniging voor Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)

De NVAVG is een beroepsvereniging van artsen voor verstandelijk gehandicapten met ruim 300 leden. NVAVG is er voor deskundigheidsbevordering en belangenbehartiging van deze artsen, met als hoofddoel het handhaven en verbeteren van de kwaliteit van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De NVAVG wil zich verder professionaliseren. Liz houdt zich bezig met de implementatie van de nieuwe website en daarnaast verricht zij verschillende beleidstaken rondom de Wet zorg en dwang (Wzd).