Lisa van Burgsteden
Lisa van Burgsteden
  • MSc Bestuurskunde

  • BSc Management in de Zorg

  • Geboren in 1996

  • Woont in Achterveld

Lisa heeft zichzelf nog niet omschreven

Lisa heeft de Bachelor Management in de zorg behaald aan de Hogeschool van Utrecht en ze heeft de Master Bestuurskunde afgerond aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Lisa heeft tijdens de Master kennis opgedaan van beleid, management en organisatie. Ze heeft geleerd om vanuit diverse invalshoeken bestuurlijke vraagstukken aan te pakken en met inhoudelijke oplossingen, bestuurskundige analyses en adviezen te komen. Lisa heeft in de Master gekozen voor de specialisatie ‘Vernieuwingen in de zorg’. Voor haar Master scriptie heeft Lisa in een sociaal geïsoleerde wijk een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de samenwerking tussen de gemeente, de veiligheidsprofessionals en de zorgprofessionals in de wijk. In de pre-master heeft Lisa een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de hervorming van de AWBZ.

Tijdens de Bachelor heeft Lisa onder meer kennis opgedaan van projectmanagement, veranderkunde, innovatie en bedrijfsprocessen. Voor haar afstuderen heeft Lisa een onderzoek uitgevoerd bij het St. Antonius Ziekenhuis in het kader van procesverandering. Zij heeft de vernieuwde proces workflows in Beacon (de oncologische module van EPIC (EPD)) opgesteld en gevalideerd in samenwerking met het ontwikkelteam rondom Beacon en de eindgebruikers. Verder heeft Lisa de Minor ‘HRM voor aankomend leidinggevende’ gevolgd.

Lisa werkte voor haar Traineeship begon tijdelijk als gastvrouw in het verzorgingstehuis St. Joseph (Beweging 3.0). Ze heeft daarnaast stage gelopen bij het St. Antonius Ziekenhuis, voerde een onderzoeksstage uit bij het Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra naar de evaluatie van het project ‘Gezond werken LRJG’ en liep stage bij PinkRoccade Healthcare, waar ze een adviesrapport schreef over de standaardisatie van User Interfaces BOS.

De sector zorg en welzijn spreekt mij enorm aan. Toen ik op mijn 16e begon met mijn bijbaantje in het verzorgingstehuis in mijn woonplaats kwam ik er al snel achter dat de zorg echt mijn ding is. Het is dankbaar werk en het is fijn om bij te kunnen dragen aan de kwaliteit van iemand zijn leven. Al snel had ik door dat ik geen zorg wilde leveren aan het bed, maar mijn interesse meer ligt bij de processen daaromheen. Welke veranderingen spelen er in de sector, waar komen die vandaan en hoe kan je daar op inspelen zodat de zorg die we in Nederland ,of vanuit een organisatie, leveren daar ook in mee gaat. Mijn opleidingen ‘Management in de Zorg’ en ‘Bestuurskunde’ in de richting vernieuwingen in de zorg sluiten dan ook volledig aan op mijn interesse in de zorgsector.

Tijdens mijn afstuderen kwam ik in contact met High Select. Een vriendin kende de organisatie en zei: “Lisa, dit is echt wat voor jou!”. Mijn eerste opdracht voor High Select is bij Amerpoort. Hier werk ik als beleidsmedewerker van het Expertisecentrum.

Ik ben zeer enthousiast over het Traineeship, wat ik heel mooi vind is dat starters op deze manier een goede basis voor hun carrière wordt aangeboden in de sector Zorg en Welzijn en je als net afgestudeerde jouw kennis weer kan toevoegen aan een organisatie. Daarbij word je als Trainee ook persoonlijk goed ondersteund. Het is prettig dat je met je intervisiegroepje, coach en relevante trainingen blijft werken aan je persoonlijke ontwikkeling. Het Traineeship van High Select biedt je de juiste handvatten als startende professional. Je levert niet alleen een mooie bijdrage in verschillende organisaties, maar je blijft jezelf ook ontwikkelen om het beste uit jezelf te blijven halen.

Project 1: Beleidsmedewerker Expertisecentrum bij Amerpoort

Lisa ondersteunde het Expertisecentrum en haar directeur op tactisch en strategische thema’s, maar werd ook de link gelegd met de operationele kant. Thema’s zoals de wisseling van directeur expertisecentrum, de positionering van het expertisecentrum in de organisatie en de verbinding van het expertisecentrum met de zorgteams waren onderdeel van haar werkzaamheden. Lisa had daarnaast diverse taken, zoals het bewaken van de voortgang van onderwerpen in relatie tot het MT en het voortouw nemen in verschillende projecten.

Daarnaast was Lisa betrokken in de crisisorganisatie rondom Corona. Ze ondersteunde het medisch regieteam in veranderingen in het coronabeleid en praktische zaken.

Projectmedewerker bij Unicum Huisartsenzorg

Later hier meer over