Lilian Brouwer
Lilian Brouwer
  • MSc Nutrition & Health – Nutritional Physiology and Health Status
    BSc Voeding & Gezondheid

  • Geboren in 1995

  • Woont in Almere

Lilian is ambitieus, analytisch, communicatief sterk en resultaatgericht.

Lilian heeft de Bachelor Voeding & Gezondheid en haar Master Nutrition & Health behaald aan de Universiteit van Wageningen.

Voor haar Master scriptie heeft Lilian een procesevaluatie uitgevoerd over de ProMuscle in Practice interventie. Het doel van deze interventie was het verbeteren van de zelfredzaamheid van ouderen en daarbij hun kwaliteit van leven.

Omdat de Master twee jaar was heeft Lilian nog een onderzoeksstage gedaan, namelijk bij Friesland Campina. In dit onderzoek richtte Lilian zich op de communicatiestrategie van zuivel en plantaardige eiwitten. Ze heeft daarvoor de doelgroep in kaart gebracht en onderzocht hoe Friesland Campina deze vanuit het communicatie oogpunt goed kan bereiken.

Na deze stage is Lilian als Marketing Specialist blijven werken bij Friesland Campina. Hier was Lilian de ‘linking pin’ tussen marketing, Research & Development en communicatie. Lilian was verantwoordelijk voor het creëren, uitvoeren en coördineren van de communicatiestrategie van een nieuw B2B merk. Daaronder viel ook het bedenken en creëren van wetenschappelijke- en gezondheid gerelateerde content, vaak in samenwerking met externe bureaus.

Mijn grote interesse in de volksgezondheid was al vroeg duidelijk. Het was dan ook geen verassing dat ik koos voor een gezondheid gerelateerde studie. Toentertijd was ik veel bezig met de vraag waarom het voor een grote groep zo moeilijk is om te voldoen aan een gezonde leefstijl. Daarnaast was ik geïnteresseerd in de lange termijn effecten hiervan. Omdat gezonde voeding een essentieel onderdeel is van een gezonde leefstijl, heb ik gekozen voor de studie Nutrition & Health in Wageningen.

Na mijn studie ben ik blijven werken als Marketing Specialist bij FrieslandCampina, waar ik succesvol mijn onderzoeksstage heb kunnen afronden. Binnen deze rol kon ik mijn kennis op het gebied van gezondheid en affiniteit met communicatie samenbrengen. Toch merkte ik dat mijn ambitie om binnen de gezondheidszorg waarde toe te voegen bleef bestaan. Ik ben op zoek gegaan naar beleid- en management functies in de zorgsector maar kreeg vaak te horen dat het mij ontbrak aan ervaring. Toen kwam het Traineeship van High Select voorbij, dat voelde als een opluchting. Precies wat ik zocht: waarde toevoegen binnen de sector Zorg en Welzijn in combinatie met een intensief ontwikkelingsprogramma.

De komende twee jaar verwacht ik een grote stap te kunnen maken in zowel mijn professionele als persoonlijke ontwikkeling. Dat is dan ook wat mij zo aanspreekt aan dit Traineeship. Je krijgt de kans om kennis en ervaring op te doen binnen de zorgsector met daarnaast veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Dit Traineeship is voor mij geslaagd wanneer ik een aantal projecten heb mogen doen waar ik écht het verschil heb kunnen maken. Daarnaast ben ik zeer enthousiast over de trainingen die nog komen binnen het Traineeship. De eerste training die ik heb gevolgd was ‘Finance Cure’; daar ging een hele wereld voor mij open! De zakelijke kant van de zorg: een interessant gebied waar financiën samenkomen met medische vraagstukken. Ik kijk uit naar alles wat mij nog te wachten staat!

Project 1: Projectmedewerker Kwaliteit bij Akwaaba Zorg

Lilian heeft een project uitgevoerd bij Akwaaba Zorg waar zij zich bezig hield met de voorbereiding voor de ISO9001 2015 audit. Zij was hier verantwoordelijk voor de verslaglegging van deze interne audit. Daarnaast heeft zij het meerjarenbeleidsplan onder de loep genomen en verbeterd.

Project 2: Projectmedewerker Centrum Gezond Leven bij RIVM

Lilian heeft een project uitgevoerd binnen het Centrum Gezond Leven.

Zij was medeverantwoordelijk voor de kennisdeling over ‘Gezondheid bevorderen door goede leefomgeving zorginstellingen’, binnen de Green Deal Duurzame Zorg: Gezondheid bevorderen door goede leefomgeving zorginstellingen. Binnen dit project hield zij zich bezig met het verzamelen van inspirerende praktijkvoorbeelden op het gebied van gezondheid bevorderen door goede leefomgeving zorginstellingen op de drie thema’s: architectuur, natuur en voeding.

Daarnaast is zij aan de slag gegaan binnen het programma ‘Gezonde Gemeente’ en heeft zij hier bijgedragen aan de verkenning naar ondersteuningsbehoefte van professionals gezondheidsbevordering en beleidsmedewerkers die gemeentelijk gezondheidsbeleid en (wijkgerichte) gezondheidsbevordering vormgeven en uitvoeren. Als onderdeel hiervan heeft zij de processtappen over integraal werken geoptimaliseerd op het Loket Gezond Leven en heeft zij de praktijkvoorbeelden binnen de gezondheidsthema’s geëvalueerd en een advies uitgebracht over mogelijke verbeteringen.

Project 1: Projectmedewerker bij High Select

Lilian is gestart met het ontwikkelen van een strategisch marketingplan. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de implementatie van het marketingplan en coördineert ze de marketingactiviteiten. Ook de evaluatie van de marketingactiviteiten valt onder haar verantwoordelijkheid.

Project 2: Projectmedewerker bij Silverein

Later hierover meer