Leah Marinus
Leah Marinus
  • MSc Publiek Management
    MSc Health Care Management
    BSc Bestuurs- en Organisatiewetenschap

  • Geboren in 1997

  • Woont in Utrecht

Leah is ambitieus, doelgericht, sociaal en betrouwbaar.

Leah heeft zowel de Master Publiek Management aan de Universiteit Utrecht als de Master Health Care Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam afgerond. Voorafgaand aan deze masters heeft zij de Bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht gedaan.

Tijdens haar afgeronde Bachelor Bestuurs- & Organisatiewetenschap heeft zij relevante kennis opgedaan van zowel bestuurskunde als organisatiewetenschap. Interesses die tijdens deze studie zijn ontstaan zijn kwaliteitsmanagement, netwerksamenwerking en belangenvertegenwoordiging. Daarnaast heeft zij tijdens haar bachelor deelgenomen aan een uitwisselingsprogramma in Lissabon in de richting Internationale Betrekkingen. Verder heeft zij stage gelopen bij SEOR, een sociaal-economisch onderzoeksbureau dat zich richt op vraagstukken op de arbeidsmarkt. In haar bachelorscriptie heeft Leah zich gericht op de vraag hoe het Raamplan Artsopleiding 2019 tot stand is gekomen in een netwerk van belanghebbende partijen.

Tijdens Leah’s eerste Master, Health Care Management, heeft zij haar kennis en interesse verbreed op het gebied van zorgmanagement. Haar afstudeerscriptie gaat over de manier waarop de e-sigaret in de Nederlandse media wordt geframed. De tweede Master, Publiek Management, was voor haar een logische keuze om een zo breed mogelijk perspectief van acterende netwerken binnen een systeem te krijgen. In deze tweede scriptie onderzocht zij, in samenwerking met Movisie, hoe het werk van sociaal werkers is veranderd door de invloed van New Public Management.

Naast haar studie heeft zij werkervaring opgedaan bij de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. Hier heeft zij in twee jaar veel geleerd over hoe een belangenvereniging zich verhoudt tot de politiek en haar leden, zoals tijdens de kinderopvangtoeslagaffaire.

Verder heeft zij zich ingezet als vrijwilliger bij de Voedselbank. Afgelopen september is zij gestart als junior beleidsmedewerker/personal assistent bij de afdeling kinderneurologie in het Amsterdam UMC.

De keuze voor de Bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap kwam voort uit het besef dat ik energie krijg van het nadenken over hoe je de maatschappij elke dag een stukje beter kunt maken. De studies die enkel gericht waren op winstmaximalisatie pasten niet bij mij. Ik wilde waarde toevoegen! Tijdens deze Bachelor werd voor mij duidelijk dat de sector waarin ik dat wilde doen de zorgsector was. Met veel partijen proberen om kwalitatief hoogstaande en betaalbare Zorg voor iedere patiënt te bewerkstelligen, heeft mij sindsdien geboeid. Om die reden heb ik daarna voor de Masters Healthcare Management en Publiek management gekozen om mij meer te verdiepen in de meer bestuurlijke- en beleidsmatige kant van Zorg.

Na deze Masters had ik nog geen concreet beeld over alle zorgorganisaties en functies die er zijn. Tijdens deze zoektocht kwam ik High Select tegen op LinkedIn. Dit leek mij de uitgelezen kans om hier een beter beeld over te krijgen. Naast een vergroting van mijn kennis over de Zorg verwacht ik dat ik grote stappen te gaan maken op zowel professioneel als persoonlijk vlak. Stappen die ik misschien minder snel had gemaakt als ik direct was doorgestroomd naar een vaste baan. Ik denk dat ik straks een veel beter idee heb over wat mijn kwaliteiten zijn en waar ik deze het best kan inzetten. Voor mij is dit Traineeship de perfecte combinatie om tegelijkertijd werkervaring op te doen, en te blijven leren en te ontwikkelen. Als beginnende professional kijk ik uit naar de komende twee jaar!

Leah heeft nog geen projecten afgerond.

Project 1: Projectmedewerker bij InEen

Tijdens haar eerste project is Leah werkzaam bij InEen als Beleidsmedewerker Bekostiging. InEen ondersteunt gezondheidscentra, zorggroepen, huisartsenposten en regionale ondersteuningsstructuren door het ontwikkelen en helpen implementeren van zorgconcepten, het maken van samenwerkingsafspraken op landelijk niveau, het organiseren van de benodigde randvoorwaarden – zoals personeelszaken, kwaliteitsbeleid en ICT – en het regelen van de juist financiering. Leah maakt deel uit van het team Bekostiging, Bedrijfsvoering en Organisatieontwikkeling.

Binnen deze functie ondersteunt Leah onder andere de werkgroep Hechte Huisartsenzorg. Deze werkgroep is gericht op het bevorderen van regionale samenwerking in de eerstelijnszorg. Bovendien ondersteunt zij de werkgroep Organisatie & Infrastructuur, waarbij de versterking van de organisatiegraad in de eerste lijn en de bijbehorende bekostigingsstructuur centraal staat. Voor beide werkgroepen bereidt Leah stukken voor, stelt de agenda op, notuleert en denkt (kritisch) mee. Waar Leah zich komende maanden verder mee bezig gaat houden, is het organiseren van een workshop voor de leden van InEen over het gebruik van ‘Deep Democracy’ in hun organisatie.

Project 2: Bestuurssecretaris bij Eyescan

Naast haar functie bij InEen vervult Leah haar tweede project bij Eyescan als bestuurssecretaris. Eyescan is een zelfstandig behandelcentrum dat zich richt op het verlenen van oogheelkundige, medisch specialistische zorg.

Binnen deze functie draagt Leah zorg voor de bestuurlijke ondersteuning van de directie van Eyescan. Zij houdt zich onder andere bezig met het opzetten van een Medische Raad, zodat oogartsen de directie kunnen adviseren over medisch-inhoudelijke zaken. Daarnaast bekijkt Leah de mogelijkheden voor Eyescan om een project op te zetten om samenwerking met de eerste lijn te bevorderen. Verder leest en denkt Leah mee met het maatschappelijk jaarverslag dat dit jaar voor het eerst wordt geschreven.