Jitske Thuis
Jitske Thuis
  • MSc Communicatiewetenschappen
    BSc Logopedie

  • Geboren in 1996

  • Woont in Arnhem

Jitske is flexibel, communicatief, resultaatgericht en een doorzetter.

Jitske heeft de Master Communicatiewetenschap afgerond aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en de hbo-opleiding Logopedie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Voor haar Masterthesis heeft Jitske een kwantitatief onderzoek gedaan naar de invloed van een taboedoorbrekende oproep op Instagram door een BN’er op de attitude van jongeren ten opzichte van depressie en de rol van sociale bewijskracht. Zij heeft dit proces zelfstandig uitgevoerd en de resultaten verwerkt in SPSS. Verder heeft ze geleerd over verschillende innovaties in communicatie: VR, AR, AI, Storytelling, Chatbots en Gamification.

Voor de opleiding Logopedie heeft Jitske een kwalitatief onderzoek gedaan naar de perspectieven over werkdrukverlaging door de inzet van een zorgrobot binnen psychogeriatrische zorg. Daarnaast heeft Jitske verschillende stages gedaan. Zo heeft ze een logopedische stage gedaan bij Praatjuf (Eerstelijnspraktijk) waar ze kinderen heeft behandeld met taal of spraakstoornissen. Haar andere stage heeft ze gedaan bij SO Lichtenbeek. Hier heeft ze verschillende kinderen heeft behandeld; autisme, geestelijk en/of lichamelijk handicap. Tevens heeft Jitske een logopedische stage gedaan bij St. Josephs Home in Kaapstad, Zuid-Afrika.

Naast haar studie heeft Jitske gewerkt bij House of Billiards, in de bediening en achter de bar. In de zomer van 2016 heeft zij huishoudelijke hulpverlening gedaan bij hulpbehoevende mensen.

Jitske heeft lange tijd basketbal gespeeld, tot zij ging werken bij House of Billiards. Naast zelf in een team actief te zijn geweest, heeft zij ook 2 jaar een meidenteam getraind en gecoacht.

Ik vind het erg belangrijk om een maatschappelijke bijdragen te kunnen leveren. Bovendien ben ik altijd al geboeid door Welzijn en Zorg. Ik heb dan ook niet voor niets de studie Logopedie gedaan, omdat mijn interesse in taal en Zorg hier beide tot zijn recht kwamen. Toch ontbrak het overstijgen van bepaalde zaken voor mij, vandaar dat ik de Master Communicatiewetenschap ben gaan studeren. De masterspecialisatie ‘prosociale communicatie’ bood mij een kans om theoretische kennis op te doen over hoe media en communicatie kunnen bijdragen aan het Welzijn van mensen en de maatschappij. De nadruk ligt dus op het inzetten van communicatie om mensen bijvoorbeeld gezonder, gelukkiger, duurzamer of weerbaarder te maken.

Na het afronden van mijn studie vond ik het lastig om te bepalen waar ik wilde gaan werken. Dat het maatschappelijk relevant moest zijn, was één van de eisen die ik had. Toen ik High Select tegen kwam, werd ik ontzettend enthousiast omdat het perfect aansloot bij mijn wens. Bij High Select is het mogelijk om binnen de zorgsector waarde toe te voegen en ook nog eens te ontdekken welke aspecten van de Zorg mij aanspreken.

Ik verwacht dat ik de komende twee jaar veel ga leren. Naast een persoonlijke groei, ben ik ontzettend benieuwd naar de zorgsector binnen Nederland. Hoe is de Zorg in Nederland opgezet en geregeld, en wat heeft het te bieden aan mensen die graag op een andere manier willen bijdragen dan Zorg verlenen. Uiteindelijk hoop ik te ontdekken waar en hoe ik kan bijdragen aan duurzame Zorg.

Jitske heeft nog geen projecten afgerond.

Huidig project: Projectmedewerker bij Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM).

Als projectmedewerker bij VGGM vervult Jitske een ondersteunde rol bij enkele projecten binnen de sector bedrijfsvoering. Jitske is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens en het uitzetten van acties binnen de projectgroepen. VGGM is een organisatie die werkt aan de publieke veiligheid en gezondheid en biedt hulp bij crises. Doordat de huidige COVID-pandemie al ruim twee jaar aanhoudt, is er minder tijd voor interne ontwikkeling. Jitske zorgt dat projectleden actief betrokken blijven bij de projecten die momenteel minder prioriteit krijgen, maar wel een belangrijk doel hebben. Deze projecten zijn Hybride werken en Duurzame bedrijfsvoering. Werkzaamheden binnen dit project zijn het verzamelen van relevante informatie, het opstellen van een plan van aanpak, actielijsten samenstellen, terugkoppeling van projectleden opvragen, kortom: zorgen dat het project weer een nieuw leven ingeblazen wordt. Daarnaast is Jitske ook bezig met een communicatievraag, waarbij wordt uitgewerkt hoe relevante informatie vanuit het managementteam de werknemers het beste kan bereiken.