Jasmin Setoe
Jasmin Setoe
  • MSc Health Care Management
    BSc Gezondheidswetenschappen

  • Geboren in 1997

  • Woont in Amsterdam

Jasmin is gedreven, organisatorisch sterk, sociaal en verantwoordelijk.

Jasmin heeft de Bachelor Gezondheidswetenschappen en de Master Health Care Management afgerond aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Voor haar bachelorscriptie heeft Jasmin onderzoek gedaan naar de vraag of verwacht zorggebruik en kwaliteitswensen van vrouwen een prikkel voor zorgverzekeraars zijn om verloskundige zorg van hoge kwaliteit in de kopen.

Voor haar masterscriptie heeft Jasmin onderzoek gedaan naar houdingen en overtuigingen van ouderen ten aanzien van gezondheidsverbeteringen en de daaruit volgende intentie om gebruik te maken van mHealth.

Jasmin heeft hiervoor bij Zenjob gewerkt, waar zij zich onder andere bezig houdt met het onboarden van nieuwe uitzendkrachten en het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Tijdens haar studie heeft ze gewerkt in de hospitality sector en als uitzendkracht. Daarnaast heeft Jasmin stagegelopen in het Catharina Ziekenhuis, waar zij te maken kreeg met zorgcontrol en zorgverkoop.

Werken in de zorgsector heeft al vroeg mijn interesse gewekt; enerzijds door de maatschappelijk betrokken aard, anderzijds door het dynamische karakter. Ik heb daarom gekozen om de Bachelor Gezondheidswetenschappen te gaan studeren. Tijdens deze studie is mijn motivatie om waarde toe te voegen aan de geleverde Zorg in Nederland enorm toegenomen. Na de afronding van de Master Health Care Management, was ik klaar om de kennis die ik had opgedaan tijdens mijn studies in de praktijk te brengen.

Dit is waar High Select bij mij in beeld is gekomen. De combinatie van mijn brede interesse in de bedrijfsvoering van de Zorg en het grote aantal mogelijkheden hierin, maakte dat mijn volgende stap niet eenduidig was. Doordat het Traineeship van High Select de mogelijkheid biedt om ervaring op te doen met verschillende organisaties en functies binnen de Zorg & Welzijn sector, sloot deze aan bij mijn behoefte om de zorgsector breder te kunnen verkennen. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit Traineeship de vliegende start gaat zijn van mijn loopbaan!

Gedurende het Traineeship zal ik – net als de andere Trainees – actief bezig met mijn persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor verwacht ik veel (van elkaar) te gaan leren. Op persoonlijk gebied wil ondervinden waar mijn talenten liggen en hoe ik deze maximaal kan benutten. Ook hoop ik gevoel te krijgen voor wat voor soort organisatie en functie mij het meeste energie en werkplezier geven.

Daarnaast wil kennis op doen over de ontwikkelingen die een impact gaan hebben op de toekomst van de Zorg zodat ik hier een eigen visie over kan vormen.

Jasmin heeft nog geen projecten afgerond.

Huidig project: Beleidsadviseur bij st Antonius Ziekenhuis

Tijdens haar eerste project in het St. Antonius Ziekenhuis, vervult Jasmin de functie van Beleidsadviseur. In deze rol biedt zij directe ondersteuning aan twee Managers Zorg & Bedrijfsvoering, die ieder een eigen aandachtsgebied hebben, namelijk:

  • Geneeskunde & transmurale zorg
  • Long & Neuro

Jasmin haar takenpakket is zeer divers en heeft zowel betrekking op ziekenhuisbrede trajecten als op afdelingsspecifieke initiatieven. Enkele voorbeelden van trajecten waarbij Jasmin betrokken is en taken die zij daarin uitvoert zijn:

Aandoeningsgericht werken: Dit betekent de zorg rondom een aandoening organiseren. Om dit in de praktijk te brengen, stelt Jasmin voor verschillende aandoeningen binnen de Longgeneeskunde een plan van aanpak op.

De Geheugenpolikliniek: Op de geheugenpoli worden mensen met geheugenstoornissen geholpen in een van de drie zorgpaden die st. Antonius momenteel aanbiedt. Jasmin voert een verdiepende analyse van de Geheugenpolikliniek uit, welke als uitgangspunt voor een nieuwe businesscase over de vormgeving van deze poli kan dienen.

Structurele huisvesting Covid: Tijdens dit traject wordt er een manier gezocht om de Covid zorg en vaste plek te geven binnen de organisatie. Jasmin haar rol hierin is om een opdrachtomschrijving van een implementatieplan op te stellen en mee te denken over factoren die relevant zijn voor een zorgvuldige implementatie.

Overlegstructuren: Binnen het ziekenhuis vinden verschillende overlegstructuren plaats. Aan Jasmin is gevraagd op zij de vorm en inhoud van deze overleggen wil herzien en een coördinerende rol op zich wil nemen bij het doorvoeren van de wijzigingen die plaatsvinden.

Transmurale zorg: In samenwerking met een beleidsadviseur van Raad van Bestuur en haar manager, is Jasmin betrokken bij het ontwikkelen van een toekomstvisie voor de Transmurale zorg en daarmee de samenwerkingsverbanden die het ziekenhuis heeft met andere zorginstellingen en spelers binnen de zorgsector.

De inzet van Jasmin bij het St. Antonius Ziekenhuis zorgt dan ook voor werkontlasting van haar managers, alsmede een bijdrage aan het behalen van beoogde doelstellingen van de organisatie!