Iris Velthuis
Iris Velthuis
  • MSc Geneeskunde
    BSc Geneeskunde

  • Geboren in 1995

  • Woont in Maastricht

Iris is energiek, betrouwbaar, mensgericht, positief en intelligent.

Iris heeft de Master en de Bachelor Geneeskunde afgerond aan het  Radboud UMC in Nijmegen.

Voor haar Master heeft Iris gekozen voor Seniorcoschap: Intensive Care (IC) en de keuzecoschap: Internship in low income countries, Rubya Designated District Hospital (Tanzania). Daarnaast heeft ze een wetenschappelijke stage gedaan op het gebied van Gynaecologie aan de Radboudumc Nijmegen. Hiervoor heeft zij het  volgende artikel geschreven: The association between endometriosis and endometrial cancer [artikel wordt nog gepubliceerd].

Voor haar Bachelor Geneeskunde heeft zij in het derde jaar de volgende keuzevakken gevolgd: Traumatologie, Hart in nood bij klein en groot en Mondziekten.

Iris heeft 1 jaar werkervaring opgedaan als ANIOS Intensive Care bij Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg. Ook heeft Iris haar certificaat Fundamental Critical Care Support behaald. Eerder heeft Iris gewerkt als medewerker bloedafname bij INR Trombosedienst Nijmegen en als student-assistent interne geneeskunde bij het Radboudumc Nijmegen Onderzoek acromegalie.

Verder is Iris betrokken geweest bij Café de Aesculaaf, medische faculteit Nijmegen Parttime bestuursjaar als Bestuurslid Extern.

Iris houdt van aanpakken, gaat zorgvuldig met werktaken om en heeft een groot  verantwoordelijkheidsgevoel. Ze kan feedback altijd erg waarderen en probeert hiermee het beste uit haarzelf te halen

Na de middelbare school was mijn bewondering voor de complexiteit van het menselijk lichaam doorslaggevend om voor de studie Geneeskunde te kiezen. Na veel kennis te hebben opgedaan op dit gebied was het tijd om de theorie te vertalen naar de praktijk tijdens de coschappen. Mijn eerste ervaring als jonge zorgprofessional zowel binnen als buiten het ziekenhuis zijn ontzettend leerzaam geweest. Gedurende mijn studie vond ik het jammer dat er weinig aandacht was voor organisatie en beleid binnen de gezondheidszorg. Onderwerpen die mijns inziens onderbelicht waren en waarvan ik wel het belang en de relevantie zag als zorgprofessional.

Na mijn studie wilde ik meer werkervaring opdoen, waarna ik een jaar als arts op de Intensive Care van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg heb gewerkt. Dit was een hectische periode middenin de coronapandemie, waarbij ik de crisis van dichtbij heb mogen meemaken. Op de werkvloer kon ik soms met verbazing kijken naar hoe bepaalde werkprocessen in elkaar staken. Kleine veranderingen hadden soms grote gevolgen. Dit kon veel betekenen voor de kwaliteit van zorg, maar ik zag ook dat er nog veel winst te behalen was op het gebied van duurzaamheid.

De twijfel bleef bestaan of ik mijn toekomst zag direct aan het bed van de patiënt. Ik miste het grotere, maatschappelijke geheel en wilde graag meer kennis en ervaring opdoen op het gebied van gezondheidszorgorganisatie en beleidsvorming. Ik zou graag een bijdrage willen leveren aan een toekomstbestendige zorg, met speciale interesse voor verduurzaming.

Zo ben ik bij High Select terecht gekomen. Ik zie het als een verrijking dat ik twee jaar de tijd krijg om bij verschillende zorgorganisaties projecten te gaan uitvoeren. Op die manier kan ik ervaren hoe verschillende organisaties in elkaar steken en welke functies daarin bij me passen. Daarnaast vind ik het een groot pluspunt dat er zoveel aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling. De betrokkenheid en interesse in mij als persoon heb ik als een erg warm welkom ervaren. Ik kijk uit naar alle nieuwe uitdagingen die me de aankomende twee jaar te wachten staan!

Iris heeft nog geen projecten afgerond.

Huidig project: Projectmedewerker bij Netwerk Acute Zorg Limburg

Iris zal haar eerste project uitvoeren bij Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL). NAZL ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute Zorg met als doel om de acute zorgpatiënt zo snel mogelijk op de juiste locatie de best mogelijke Zorg te kunnen bieden, in goede afstemming en samenwerking met ketenpartners in de regio.

In de acute zorgketen zijn bij de Zorg van een patiënt vaak meerdere en verschillende zorgaanbieders betrokken. Het kan van levensbelang zijn om op tijd over de juiste en meest relevantie informatie te beschikken. Deze informatie wordt niet altijd of tijdig met elkaar uitgewisseld, wat ten koste kan gaan van de zorgkwaliteit. Binnen het werkgebied van NAZL is digitale gegevensuitwisseling bij vele ketenpartners nog niet goed geregeld. Tevens staat dit ook in de normen van het kwaliteitskader Spoedzorgketen beschreven. Om hier zicht op te krijgen zal Iris in kaart brengen welke initiatieven en projecten reeds zijn opgestart in de regio. Verder zal zij gaan inventariseren welke behoeften er bestaan met betrekking tot het uitwisselen van gegevens bij zorgaanbieders. Daarbij is het van belang om inzichtelijk te maken wat de (on)mogelijkheden zijn van digitale gegevensuitwisseling in de acute zorg en aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan om dit te bewerkstelligen. Het doel is om een plan van aanpak te maken voor de regio: wat kan op korte termijn gerealiseerd worden en wat is de langetermijnplanning? Een verbetering in de uitwisseling van juiste en relevante medische informatie in de acute fase zal onder andere lijden tot verbetering van de zorgkwaliteit en een efficiënter (keten)zorgproces.