Hessel Maris
Hessel Maris
  • MSc Mens- en Maatschappijwetenschappen
    MSc Beleidsadvisering
    BSc Bestuurskunde

  • Geboren in 1996

  • Woont in Nijmegen

Hessel is gedreven, vriendelijk, analytisch, gemotiveerd en flexibel.

Hessel heeft een zijn Educatieve Master Mens- en Maatschappijwetenschappen, Master Bestuurskunde en Bachelor Bestuurskunde afgerond.

In juli heeft Hessel zijn tweede Master afgerond, waardoor hij bevoegd is om Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen te geven op een middelbare school. Afgelopen jaar heeft Hessel op het Baudartius College voor de klas gestaan als docent maatschappijleer. Hoewel hij dit met veel enthousiasme heeft gedaan, wil Hessel eerst meer ervaring opdoen in de richting van beleid in de zorgsector.

Tijdens zijn master Beleidsadvisering heeft Hessel veel geleerd over de interactie tussen politiek en wetenschap bij de vorming van beleid. Deze masterspecialisatie is gericht op het beleid van complexe maatschappelijke problemen. Tijdens deze Master heeft Hessel een onderzoeksstage gedaan bij de Vereniging voor algemeen Bijzondere Scholen. Hier deed hij onderzoek naar de knelpunten in het proces van zelforganisatie van burgers in het stichten van nieuwe scholen.

Gedurende zijn studie, heeft Hessel ook twee jaar gewerkt als Werkgroepsdocent voor het vak ‘Beleidsproject’ binnen de bachelor Bestuurskunde. Hier heeft hij studenten begeleid en beoordeeld bij het maken van een beleidsvoorstel voor een actuele casus, daarnaast gaf hij ook werkcolleges ter verdieping van aspecten van het beleidsvoorstel.

Verder is Hessel ook lid geweest van verschillende commissies. Binnen de onderwijscommissie deed Hessel met een projectgroep onderzoek naar verschillende onderwijsvormen in Nederland.

Via een vriend van mij ben ik in aanraking gekomen met High Select. Hij wist dat ik op zoek was naar een baan en vond dit echt bij mij passen. Hij kent mij duidelijk goed, want ik was meteen enthousiast.  High Select voegt waarde toe, dat is wat ik ook wil. Het is de reden dat ik gekozen heb voor de studie Bestuurskunde. Ik was overtuigd van de kracht van de publieke sector en wat zij betekent voor de samenleving. Bestuurskunde leek mij derhalve de studie om goed voorbereid aan de slag te gaan binnen de publieke sector en van die keuze heb ik geen spijt.

Gedurende mijn studie ben ik vooral geïnteresseerd geraakt in twee sectoren: Onderwijs en Zorg & Welzijn. Mijn passie voor het onderwijs heeft er mede voor gezorgd dat ik na de master Beleidsadvisering ook de Educatieve Master heb gevolgd. Ik heb een jaar lang stage gelopen op een middelbare school. Hoewel ik dit super leuk vond, wilde ik ook het werkveld buiten een school ervaren. High Select voelt voor mij als de perfecte plek om hiermee te starten.

De komende twee jaar hoop ik een goed beeld te krijgen van het werken binnen de sector Zorg & Welzijn. Hierbij hoop ik eveneens te achterhalen welk type functie het best bij mij past. Uiteindelijk hoop ik als volwaardig professional met een diversiteit aan ervaring de deur van High Select achter mij dicht te doen.

Hessel heeft nog geen projecten afgerond.

Huidig project: Projectmedewerker bij Zorggroep Noordwest-Veluwe

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe is de grootste ouderenzorgorganisatie op de Veluwe. De kernactiviteit van de Zorggroep is het bieden van zorg- en dienstverlening, alsmede huisvesting aan ouderen in het werkgebied Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Putten. Deze zorg- en dienstverlening bestaat uit: verzorgd en beschermd wonen, zowel voor ouderen met somatische klachten als voor ouderen met psycho-geriatrische klachten. Daarnaast levert de Zorggroep overbruggingszorg, thuiszorg, dagverzorging, dagbehandeling en welzijn, reactivering, revalidatiezorg, palliatief terminale zorg en (para-)medische zorg in het medisch Advies- en Behandelcentrum.

De Trainee gaat in de periode van december tot en met maart aan de slag met vier onderwerpen. Het eerste onderwerp betreft het opstellen van een visie op zelforganisatie. Het tweede onderwerp is de eindevaluatie van verbeteropgaven behorend tot het project Implementatie Kwaliteitsbudget. Het derde onderwerp is het opstellen van een integrale visie op Zorg Welzijn en Behandeling en het vierde onderwerp betreft de implementatie van de Wet Zorg en Dwang.