Heleen Wolfs
Heleen Wolfs
  • MSc Human Movement Sciences
    BSc Bewegingswetenschappen

  • Geboren in 1994

  • Woont in Groningen

Heleen is analytisch, kritisch, datagericht, gestructureerd en communicatief vaardig.

Heleen heeft de Master Sport Sciences en de Bachelor Bewegingswetenschappen behaald aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze heeft daarnaast de Master Health Sciences gevolgd aan de Universiteit van Twente.

Tijdens de Master Sport Sciences heeft Heleen bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) een onderzoek uitgevoerd naar ‘social coordination’ en ‘joint decision making’ in een virtuele computer taak, die gebaseerd was op het computerspelletje Pong. Het onderzoek was gericht op de invloed van ‘skill’ op de bewegingsefficiëntie en samenwerking tussen twee teamgenoten. Heleen heeft hiervoor data verwerkt, geanalyseerd, geïnterpreteerd en geëvalueerd met behulp van het programma Matlab. Vervolgens heeft ze resultaten beschreven in een adviesrapport en gepresenteerd. Tijdens de stage heeft Heleen ook Bachelor studenten begeleid.

Heleen heeft tijdens de Master Health Sciences gekozen voor de specialisatie Innovation and Optimization of Healthcare Processes. Ze heeft tijdens deze Master een stage uitgevoerd bij het Rijnstate Ziekenhuis. Hier voerde ze onderzoek uit naar het gebruik van E-health op het gebied van home-monitoring bij chronische ziektebeelden. Daarnaast heeft ze binnen deze studie veel kennis opgedaan van E-health, big data modelling, zorgtechnologie en gezondheidseconomie.

Voor haar Bachelor scriptie heeft Heleen samen met twee andere studenten een test ontworpen om de slagvaardigheid van volleybalspelers te meten. Ze was onder meer verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en verwerken van de metingen en data op locaties in Noord-Nederland bij verschillende volleybalverenigingen en het Regionaal Talenten Centrum.

Toen het aan het einde van mijn middelbare schooltijd een studiekeuze moest maken begon ik mij echt af te vragen wat ik later wilde worden. Ik realiseerde mij dat ik iets met Zorg, gezondheid en Welzijn wilde doen, maar met de handen aan bed wilde staan. Maar wat dan wel? Eigenlijk heb ik dat mijn gehele studietijd afgevraagd. Wat past er bij mijn persoonlijke eigenschappen, talenten en drijfveren? Tijdens mijn Master Health Sciences kwam ik voor het eerst direct in contact met de complexiteit van onze gezondheidszorg. Dit was voor mij de bevestiging dat ik hier waarde wilde toevoegen en een bijdrage wilde gaan leveren aan uitdagingen in ons zorglandschap. De interesse in de zorg- en welzijnssector werd steeds groter. Dit werd bevestigd tijdens mijn werk voor de GGD Drenthe. Maar nog steeds had ik geen duidelijke rol voor mijzelf in gedachte.

Toen ik in contact kwam met High Select was ik meteen enthousiast over het Traineeship. Ik krijg hier de kans om mij op zowel professioneel als op persoonlijk vlak te ontwikkelen en daarnaast mij te oriënteren binnen de Zorg en Welzijn sector. Een ideale combinatie! Ik als starter word enthousiast van deze mogelijkheid om een goede basis voor mijn carrière te kunnen leggen. Het Traineeship van High Select biedt je de juiste handvatten als startende professional. Je levert niet alleen een mooie bijdrage in verschillende organisaties, maar je blijft jezelf ook ontwikkelen om het beste uit jezelf te blijven halen. Ik hoop en verwacht erachter te komen waar mijn sterke en minder sterke punten liggen, welke functie binnen de Zorg bij mij zou passen en waar ik energie van krijg in mijn werk. Er is zoveel mogelijk én nodig is binnen de Zorg, gezien de continue ontwikkelingen. Ik kijk in ieder geval heel erg uit naar wat er allemaal op mijn pad gaat komen de aankomende twee jaar.

Heleen heeft nog geen projecten afgerond.

Huidig project: Projectmedewerker bij Twentse Zorgcentra

De Twentse Zorgcentra (DTZC) is de grootste gehandicaptenorganisatie binnen Twente. Zij leveren verschillenden soorten ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, waaronder; wonen, dagbesteding en ambulante zorg. De organisatie bestaat uit ruim 2500 medewerkers en 600 vrijwilligers, en draagt zorg voor ruim 2000 cliënten. De organisatie heeft twee grote (deels besloten) terreinen in Losser en Enschede. Daarnaast zijn er meer kleinschaligere woon- en werkvoorzieningen in onder andere Almelo, Tubbergen en Nijverdal. Heleen gaat binnen de organisatie werken als adviseur op de afdeling Kwaliteit en Veiligheid waarin zij naast het de twee hoofdprojecten Bureau Zeggenschap en de innovatiespeeltuin meedraait in andere projecten van de afdeling zoals interne audits, het opstellen van verschillende documenten zoals het meerzorgjaarplan, PRISMA-onderzoeken analyse en organisatie brede coronareflecties.

Heleen is projectleider van het project: Toekomstverkenning Bureau Zeggenschap. Zij is verantwoordelijk voor de planning, afstemming, uitvoering en afronding van het project. Hierin is zij verantwoordelijk voor de afstemming binnen de organisatie met o.a. andere projecten omtrent (mede)zeggenschap, raad van bestuur, medewerkers van BZ en andere belanghebbenden.

Het doel van het eerste hoofdproject is om (mede)zeggenschap van cliënten binnen de organisatie beter te organiseren en beleidsmatig vast te leggen, in overeenstemming met de nieuwe wetgeving Wmcz uit 2018. Hiervoor zal Heleen eerst het Bureau Zeggenschap (BZ), het (mede)zeggenschap orgaan binnen DTZC, in kaart te brengen en de huidige situatie van het bureau omschrijven in een verslagnotitie. Daarna zal Heleen, in overleg met medewerkers van BZ, een toekomstvisie schrijven waarin de visie, doelen en taken van BZ zijn vastgelegd. Ook zal er een advies geschreven worden over het opzetten van een dagbesteding binnen Bureau Zeggenschap. Dit wordt in overeenstemming gedaan met aansluitende projecten gericht op (medezeggenschap) binnen de organisatie.

Hierna zal Heleen projectleider worden van het project ‘De Speeltuin’, onderdeel van de innovatie impuls binnen de organisatie. Hiermee wordt binnen de opdrachtgever een uitprobeer/uitleenservice vormgegeven waarin verschillende innovatieve middelen door medewerkers en cliënten dingen kunnen proberen voordat deze voor de cliënt worden aangeschaft. Het doel is om innovatie binnen de organisatie vorm te geven en te implementeren. Heleen is verantwoordelijk voor het in beeld brengen van de wensen van medewerkers en cliënten, en hierna het vormgeven van de speeltuin binnen de organisatie.

Daarnaast draagt Heleen binnen de organisatie bij als adviseur in het team Kwaliteit en Veilgheid en zal zij ook andere taken uitvoeren binnen deze rol, zoals het uitvoeren van interne audits.

Ook heeft Heleen deelgenomen in het coördinatieteam van het initiatief ‘Zorg prikt Zorg’. Dit initiatief is opgezet door de Twentse Zorgcentra om 3 andere zorgorganisaties in de regio te ondersteuning in het realiseren van booster vaccinaties rondes voor het personeel (i.s.m. GGD Twente).

Aan het einde van het project heeft Heleen een adviesnotitie en toekomstvisie geschreven waarin de toekomstige indeling en praktische uitvoering van het Bureau Zeggenschap en de mogelijke vormgeving van een dagbesteding staat beschreven. Deze is voorgedragen en goedgekeurd door de Raad van Bestuur, het Management Team en medezeggenschapsorganen van de organisatie. Dit zal in overeenstemming zijn het de visie van de organisatie en daarmee ook met de andere projecten binnen de organisatie omtrent (mede)zeggenschap en in lijn zijn met de wet Wmcz uit 2018.

Hiernaast heeft Heleen een adviesnotitie geschreven over de vormgeving van ‘De Speeltuin’ binnen de organisatie. Deze is voorgedragen en goedgekeurd door de Raad van Bestuur, het Management Team en medezeggenschapsorganen van de organisatie. En is in lijn met de door de organisatie opgestelde Visie op Zorginnovatie en in lijn met het organisatie brede project ‘Innovatie Impuls’.

.