Grietzen Broersma
Grietzen Broersma
  • MSc Business Administration: Organizational & Management Control

  • BSc Sport, Gezondheid en Management

  • Woont in Leeuwarden

  • Vanaf 12-04-2021 beschikbaar voor 40 uur per week.

Over Grietzen:

Betrokken, positief kritisch, toegewijd en analytisch. Ik haal voldoening uit het doorgronden en signaleren van de problematiek binnen een project of organisatie om deze vraagstukken vervolgens te vertalen naar een passende oplossing. Het organiseren van mijn eigen werk, samenwerken, leren van collega’s en kwaliteit nastreven passen hier ook bij.

Tijdens de Master heeft Grietzen onder meer kennis opgedaan over procesverbetering, verandermanagement, onderzoeksmethodieken, strategisch management, management accounting en financieel management. Voor zijn Master scriptie heeft Grietzen een casestudy onderzoek uitgevoerd bij twee verschillende gemeenten (Leeuwarden en Littenseradiel) naar het gebruik van prestatie-informatie en accounting informatie door raadsleden ten behoeve van de sturing en controle van de gemeentelijke organisatie.

In de Bachelor heeft Grietzen gekozen voor de major Sportmanagement. Hij heeft namens Bewegingscentrum Leeuwarden een afstudeeronderzoek uitgevoerd naar de kansen voor het opzetten en aanbieden van vitaliteits- en preventieprogramma’s vanuit Bewegingscentrum Leeuwarden voor bedrijven. Gedurende de Bachelor was Grietzen ook stagiair beleidsmedewerker afdeling Sport bij de Gemeente Groningen en was hij stagiair op de afdeling Voetbaltechnische Zaken bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB).

Voor aanvang van het Traineeship bij High Select is Grietzen werkzaam geweest bij Prominent People en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Daarnaast maakte hij een rondreis door Zuid-Amerika. Bij Prominent People was hij werkzaam als recruiter. Binnen het CJIB was hij als compliance medewerker verantwoordelijk voor de inrichting van het proces en beheer van het register van verwerkingen in het kader van de AVG-wetgeving.

Grietzen heeft zijn eerste High Select project uitgevoerd bij Noorderbreedte. Hier was hij Projectmedewerker Kwaliteit & Innovatie en heeft hij zich onder andere bezig gehouden met het gehele implementatietraject van de Wet zorg & dwang (Wzd) binnen de organisatie. Daarnaast heeft Grietzen bijgedragen aan procesoptimalisaties in het kader van ‘Ontregel de zorg’ en vanuit het Serviceteam.

Grietzen heeft ervaring opgedaan met en/of heeft kennis over:

/ Bedrijfsprocessen en organisatiestructuren
/ Procesoptimalisatie
/
Management en Control
/ Implementatie wetgeving
/ Vitaliteit en preventie
/ AVG-wetgeving

Met een bedrijfskundige achtergrond ben ik opgeleid als generalist. Dit geeft een brede basis en zorgt bij de keuze voor een vervolgstap tegelijkertijd voor een kruispunt. Wat zoek ik in een functie? Welke waarden vind ik belangrijk binnen een organisatie? Waar liggen mijn kwaliteiten? Allerlei voorbeelden van vragen die de revue passeerden in de zoektocht naar een passende baan. Stuk voor stuk vragen die vanuit ervaring veel eenvoudiger te beantwoorden zijn. En dat is waar een Traineeship om de hoek komt kijken.

Tijdens mijn eerste functie na mijn studie ben ik met High Select in contact gekomen over het Traineeship Zorg & Welzijn. De benadering en gesprekken die erop volgden heb ik als prettig en persoonlijk ervaren. De kans in het Traineeship programma te starten geeft mij de gelegenheid om in 2 jaar een doordacht antwoord te geven op bovengenoemde vragen. Door in een relatief korte periode verschillende projecten bij verschillende organisaties te doen kan ik vanuit ervaring een referentiekader opbouwen en ontdekken waar echt mijn passie ligt.

Gedurende het Traineeship zijn er ook trainingen en workshops over zorg gerelateerde onderwerpen die mij kunnen helpen binnen de projecten. Daarnaast wordt er door middel van coaching en intervisie aandacht geschonken aan je persoonlijke ontwikkeling. Naast je reguliere werkzaamheden op een project zorgen deze extra activiteiten voor een leuke en interessante mix. Dat komt ook doordat je op deze gelegenheden mede trainees van High Select treft, waardoor je netwerk in één klap flink is vergroot.

De zorg en welzijn sector is voor mij een nieuwe wereld waar ik me gedurende het Traineeship graag in wil onderdompelen. In mijn eerste weken heb ik al gemerkt dat er voldoende organisatorische en beleidsmatige vraagstukken spelen die complex en veelzijdig zijn. Ik vind het waardevol dat ik mijn bedrijfskundige achtergrond kan combineren met het ‘maatschappelijke’ en op die wijze een bijdrage kan leveren aan het continue ontwikkelen en verbeteren van de zorg.

Project 1: Projectmedewerker Wet Zorg en Dwang bij Noorderbreedte

Noorderbreedte beschikt in Friesland over vijftien woonzorgcentra en een revalidatiecentrum. Het biedt zorg aan ouderen, revalidanten en specifieke doelgroepen onder wie cliënten met het syndroom van Korsakov, gerontopsychiatrische klachten of de ziekte van Huntington.

Grietzen heeft zich voornamelijk beziggehouden met de voorbereidingen op de invoering van de Wet zorg & dwang (Wzd) per 1 januari 2020 en de implementatie van deze wetgeving binnen Noorderbreedte. In de eerste fase van het project heeft hij de ontwikkelingen over de wetgeving gemonitord, een implementatieplan geschreven en bijgedragen aan de nieuwe beleidsnotitie op het gebied van onvrijwillige zorg. De tweede helft van het project richtte hij zich op het procesontwerp, actualiseren van documentatie, scholing van medewerkers en de implementatie.

Daarnaast heeft Grietzen in het kader van ‘Ontregel de zorg’ het administratieve proces rond de uitgifte en het beheer van zorgovereenkomsten heringericht. Vanuit het Serviceteam heeft hij procesoptimalisaties uitgevoerd om vragen, bestemd voor de verschillende ondersteunende diensten, centraal in de eerste lijn te kunnen beantwoorden.

Huidig Project: Projectleider Financiën bij Trias.

De projectomschrijving is nog niet beschikbaar.