Elaine Corstiaensen
Elaine Corstiaensen
  • MSc Health Economics, Policy & Law
    BSc Gezondheidswetenschappen, Beleid en Management Gezondheidszorg
    BSc Mondzorgkunde

  • Geboren in 1993

  • Woont in Mook

Elaine is flexibel, gedreven, gemotiveerd, enthousiast en kwaliteitsgericht.

Elaine heeft de Master Health Economics, Policy & Law en de Bachelor Gezondheidswetenschappen, Beleid en Management Gezondheidszorg afgerond aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Daarvoor heeft zij de Bachelor Mondzorgkunde behaald.

Tijdens haar Master scriptie heeft Elaine een kwantitatief onderzoek gedaan naar de impact van de ontwikkeling van de COVID-19 pandemie. Ze onderzocht de impact van COVID-19 gerelateerde maatregelen op de kwaliteit van leven van zeven Europese landen.

Elaine heeft verschillende stages gelopen. Zo heeft Elaine een stage gedaan bij een organisatie die de belangen behartigd van zorgondernemingen in de verpleeghuiszorg, thuiszorg en jeugdzorg. Daar heeft ze meegelopen met een beleidsadviseur en onder andere overleggen en vergaderingen bijgewoond. In haar functie als stagiair heeft Elaine geleerd om effectief te notuleren.

Tijdens haar Bachelor scriptie heeft ze een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Elaine onderzocht in hoeverre in de tandheelkundige beroepspraktijk invulling wordt gegeven aan het leer- en verbetereffect van tuchtuitspraken. Ze heeft een advies uitgebracht welke verbetermaatregelen genomen moeten worden voor kwaliteitsbevordering.

Daarnaast heeft Elaine gewerkt als mondhygiëniste bij een tandartsenpraktijk. Ze streefde ernaar om samen met de cliënt tot een betere mondgezondheid te komen. Hier heeft zij geleerd om in een multidisciplinair team te werken en samen te werken binnen een professionele context. Ook heeft Elaine gewerkt in een tandartspraktijk die gespecialiseerd is in het behandelen van kinderen.

Na een tijd gewerkt te hebben met de patiënt, wilde ik graag vanuit de organisatorische kant aan de slag voor de patiënt. Daarom ben ik gestart met de Bachelor Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg en heb ik vervolgens de Master Health Economics, Policy & Law afgerond.

Mijn interesse ging uit naar beleid en management in de zorg, maar ik wist nog niet in welke functie. Daarom ben ik na mijn afstuderen opzoek gegaan naar een Traineeship in de zorg. Er waren meerdere organisaties die een Traineeship aanboden, maar mijn voorkeur ging uit naar High Select. Ik wilde mij niet alleen op professioneel vlak ontwikkelen maar zeker ook op persoonlijk vlak. Ik verwacht dit te doen door het volgen van workshops, trainingsweekenden, inspiratiesessies, coaching en intervisies. Doordat ik nog niet goed weet welke functie het best bij mij past en High Select mij de mogelijkheid biedt om dit uit te zoeken, verwacht ik dat ik over twee jaar hier een beter beeld van heb. Ik verwacht ook dat het Traineeship een investering is voor de rest van mijn carrière, omdat je de kans krijgt om werkervaring op te bouwen in bepaalde functies die je als pas-afgestudeerde nog niet kan vervullen. Niet in de laatste plaats verwacht ik vooral veel gezelligheid en nieuwe mensen te ontmoeten.

Elaine heeft nog geen projecten afgerond.

Huidig project: beleidsmedewerker klant- en marktontwikkeling bij Zorgspectrum

Elaine is aan de slag gegaan als beleidsmedewerker klant- en marktontwikkeling (in de richting van zorgcontractering) bij Zorgspectrum in Nieuwegein. Het is een diverse functie waarin zij zich onder andere bezig zal houden met het inregelen en vertalen van contractafspraken die gemaakt zijn met verschillende financiers (op het gebied van tarieven en processen). Ook heeft Elaine als taak om lopende contractafspraken te monitoren en verantwoording af te leggen waar nodig. Door het contact met verschillende stakeholders is het ook zaak om kansen en knelpunten te kunnen signaleren. Daar hoort ook het op de hoogte zijn van ontwikkelingen in de zorg bij en het toetsen van wet- en regelgeving. Daarnaast zal Elaine zich bezig houden met de aanbesteding van Wmo individuele ondersteuning binnen de verschillende gemeentes waarin het plan is om naar een nieuwe overeenkomst te gaan. Alle documenten die betrekking hebben op de aanbesteding worden door haar doorgenomen. Vervolgens neemt zij contact op met de betreffende afdelingen om bewijs te kunnen aanleveren dat er aan de voorwaarden van de gemeentes voldaan kan worden. Daarna levert zij de gestelde eisen/documenten via de procedure en met inachtneming van de deadlines aan bij de gemeentes. Ook zal Elaine een adviserende rol hebben bij interne casuïstiek met betrekking tot o.a. zorgindicaties of bij de ontwikkeling en implementatie van beleid en de vertaling daarvan naar de interne organisatie.

Elaine zorgt ervoor dat de aanbestedingsprocedure succesvol is afgerond waardoor cliënten binnen de gemeentes de ondersteuning en begeleiding van Zorgspectrum kunnen blijven behouden of krijgen. Ook doet Elaine diepgaandere kennis op van verschillende zorgprofielen, wet- en regelgevingen en financieringsstromen binnen de zorg.