Bob Walree
Bob Walree
  • MSc Social Policy and Public Health

  • BSc Politicologie

  • Is 28 jaar

  • Woont in Utrecht

Bob heeft zichzelf nog niet omschreven

Bob heeft de Bachelor Politicologie behaald aan de Universiteit van Amsterdam en de Master Social Policy and Public Health afgerond aan de Universiteit van Utrecht.

Voorafgaand aan het High Select Traineeship is Bob Trainee Informatiemanagement  geweest bij Breinstein. Via Breinstein heeft Bob verschillende projecten uitgevoerd. Zo  is Bob werkzaam geweest bij de Provincie Noord-Holland. Hier heeft Bob op een proactieve wijze gebruikers, key-users en proceseigenaren ondersteund met als doel een optimaal gebruik van bedrijfsapplicaties.

Voor een ander project was Bob werkzaam bij SSC-Campus (onderdeel van RIVM). SSC-Campus ondersteunt het RIVM en andere kennis-en onderzoeksinstituten bij de realisatie van hun ICT-ambities. Bob zijn verantwoordelijk was om rapportages, omtrent de dienstverlening aan klanten, te optimaliseren. Daarnaast was hij secretaris van diverse strategische overleggen. Bob zat aan tafel met diverse directeuren van landelijke kennisinstituten die samenwerken op het gebied van  informatievoorziening. Bob behield het overzicht met betrekking tot afspraken, bereidde notities voor en bracht verslag uit.

In het voorjaar van 2018 heeft Bob een project uitgevoerd voor Kickstart. Hier is hij ingezet om onderzoek te doen naar de drijfveren van de medewerkers van Argos Zorggroep. De centrale vraag hierbij was: Hoe zorgen we ervoor dat alle medewerkers van Argos Zorggroep ambassadeur worden? Dit heeft Bob opgepakt aan de hand van Design Thinking.

Naast zijn functie als Trainee Informatiemanagement bij Breinstein heeft Bob als Klantadviseur gewerkt bij ONVZ en als Processpecialist Conversieteam bij Vereniging voor Arts en Auto. Ook heeft Bob stage gelopen op de communicatie afdeling van de  Landelijke Politieke Partij.

Al sinds mijn tienerjaren heb ik veel interesse in maatschappelijke vraagstukken. Ik koos daarom voor een studie Politicologie. Vervolgens koos ik voor een master Social Policy and Public Health, omdat ik geïnteresseerd was in gezondheidsvraagstukken en ik meer wilde leren over bestaand beleid en interventies. Wat mij aanspraak in de master was dat het gericht was op de praktijk. Zo heb ik voor mijn masterscriptie sociaal werkers in Johannesburg geïnterviewd m.b.t. hun visie op de uitvoering van preventiebeleid in de gemeente. Het was zeer interessant om te achterhalen wat er leeft onder die doelgroep en hoe (landelijk) beleid nog weleens kan botsen met de uitvoering. Buiten mijn studie heb ik een maatschappelijk project gedaan bij Argos Zorggroep. Een van de leukste onderdelen vond ik om de zorgmedewerkers te mogen interviewen, en hen te vragen naar hun werk. Wat zijn de overwegingen en patronen dat mensen kiezen voor een baan in de zorg, en hoe kunnen de huidige medewerkers mogelijk als ambassadeurs optreden?

Na mijn studietijd heb ik een aantal banen gehad, onder andere binnen het publieke domein. Toch merkte ik dat ik zocht naar een baan met meer zingeving en wat tegelijkertijd aansloot bij mijn studie. In het voorjaar 2020 besloot ik dat het tijd was voor een nieuwe uitdaging. De interesse in de zorg- en welzijnssector werd steeds groter. Tegelijkertijd moest ik wel een organisatie vinden waarbij ik goed werd opgeleid en een betere kans zou hebben op een mooie functie. Deze combinatie bracht mij bij High Select en ik werd meteen enthousiast na het bekijken van de website en de verhalen van andere Trainees.

Ik hoop de komende 2 jaren een aantal organisaties en functies te ontdekken. Daarnaast is persoonlijke ontwikkeling ook heel belangrijk en ben daarom blij dat High Select naast zorginhoudelijke evenementen ook investeert in de persoon zelf.

Welke functie ik op de lange termijn wil gaan bekleden is nog onduidelijk. Wat buiten kijk staat, is dat de zorg voor grote opgaven staat. Door vergrijzing en nieuwe mogelijkheden zullen zorgkosten oplopen. Daarnaast zijn er mogelijk te weinig medewerkers op de langere termijn. We moeten ons afvragen hoe we bijvoorbeeld oud willen worden? En hoe zorgen we dat preventie een grotere rol krijgt in de samenleving? Ik hoop aan dit soort vraagstukken mijn steentje bij te kunnen dragen.

Bob heeft nog geen projecten afgerond.

Huidig project: Ondersteunend medewerker Public Affairs bij Zorgverzekeraars Nederland

De branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland (ZN) verenigt alle zorgverzekeraars en behartigt hun gezamenlijke belangen. Samen met hun leden werken zij aan kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden. Zij zoeken daarbij de samenwerking met onder andere patiëntenorganisaties, verenigingen van zorgaanbieders en zorgprofessionals en de overheid. De medewerkers van ZN ondersteunen de zorgverzekeraars door effectieve belangenbehartiging en collectieve dienstverlening vanuit een gemeenschappelijke visie. Bij ZN werken ongeveer 95 mensen.

Als Trainee wordt Bob ingezet om een krachtenveldanalyse te maken waarin alle relevante stakeholders zijn meegenomen. Dit zijn politieke partijen, maar ook andere brancheverenigingen in het zorgveld. Het krachtenveld wordt gebaseerd op bronnen, gesprekken met stakeholders en het volgen van diverse media. Het doel van een krachtenveldanalyse is om in kaart te brengen welk belang en invloed een bepaalde partij heeft, en hoe dit zich verhoudt met de belangen van Zorgverzekeraars Nederland. Naast het brononderzoek, schuift Bob aan bij de gesprekken als notulist. Deze gesprekken vinden plaats op directieniveau tussen Zorgverzekeraars Nederland en andere brancheverenigingen. De informatie uit de gesprekken gebruikt Bob voor zijn analyse.

Daarnaast kan Bob worden ingezet voor taken m.b.t. bestuur ondersteuning.