Anne Stegeman
Anne Stegeman
  • MSc Social Policy and Public Health
    BSc Algemene Sociale Wetenschappen

     

  • Geboren in 1997

  • Woont in Zwolle

Anne is empatisch, nieuwsgierig, behulpzaam en enthousiast. Hetgeen wat haar het meest motiveert in werk is zien dat haar werk vooruitgang teweeg brengt en een positieve impact heeft. Ze is dan ook graag op zoek naar verandering en verbetering.

Anne heeft de Bachelor Algemene Sociale Wetenschappen en vervolgens de Master Social Policy and Public Health afgerond aan de Universiteit van Utrecht.

De focus van deze Master lag op het creëren, implementeren en evalueren van sociaal beleid rondom gezondheid en welzijn. Anne heeft voor haar afstudeeronderzoek stage gelopen bij een vluchtelingenorganisatie. Hier heeft ze haar eigen onderzoek uitgevoerd naar het effect van een Matchingsproject op de integratie van deelnemende vluchtelingen.

Voorafgaand aan deze Master heeft Anne de Bachelor Algemene Sociale Wetenschappen gedaan, waarin haar focus lag op migratie, etnische relaties en multiculturalisme. Ze heeft een minor gevolgd in antropologie en heeft hiervoor een semester in Ierland gestudeerd. Voor haar afstudeerscriptie heeft Anne een onderzoek uitgevoerd naar de vorming van biculturele identiteiten onder Turkse Nederlanders.

Naast haar studie was Anne secretaresse van de Integratie Commissie van de internationale studentenvereniging ESN. Haar taken bestonden voornamelijk uit het organiseren van activiteiten rondom maatschappelijk relevante onderwerpen en het notuleren bij bijeenkomsten. Momenteel werkt Anne als leidinggevende bij een bakker en doet ze vrijwilligerswerk binnen een vluchtelingenorganisatie.

Na het afronden van mijn Master Social Policy and Public Health was ik nog even zoekende wat ik als vervolgstap wilde doen. In deze Master lag de focus op het creëren, implementeren en evalueren van sociaal beleid rondom gezondheid en welzijn. Het begrijpen en verklaren van sociale problemen vanuit een interdisciplinair perspectief stond hierbij centraal. Ik heb bijvoorbeeld met veel plezier gewerkt aan projecten die als doel hadden het welzijn van vluchtelingen te bevorderen. Graag wilde ik deze opgedane kennis in praktijk brengen in een nieuwe baan, tegelijkertijd wilde ik me ook verder ontwikkelen en blijven leren. Vandaar dat ik me ben gaan verdiepen in Traineeships.

Via LinkedIn werd ik benaderd door High Select. Met de focus op beleid, gekoppeld aan Zorg en Welzijn, leek dit Traineeship perfect aan te sluiten op mijn Master, waarbij ook altijd gezocht werd naar verandering en verbetering. De positieve en inspirerende verhalen die ik online las van andere trainees maakte mij nog enthousiaster over dit Traineeship. Uiteindelijk lijkt het mij het mooist om mijn achtergrond in sociale wetenschap te koppelen aan de zorg.

Het mooie aan dit Traineeship vind ik dat ik de kans krijg om bij verschillende zorgorganisaties ervaring op te doen. Ondanks dat veel onderwerpen binnen zorg en welzijn mij aanspreken ben ik nog zoekende naar wat het best bij mij past. Daarom lijkt het me mooi om meerdere projecten te doen binnen verschillende organisaties om te zien waar mijn passie precies ligt.

Daarnaast wil ik graag werken aan mijn professionele Ontwikkeling. Ik vond het mooi om te lezen dat er wekelijks tijd wordt besteed aan persoonlijke groei. Graag wil ik ontdekken waar mijn kwaliteiten liggen en wat mijn verbeterpunten zijn. Het lijkt het me waardevol, leerzaam en leuk om dit samen met andere Trainees te kunnen doen en die ervaringen te delen. Al met kijk ik ontzettend uit naar twee leerzame en gezellige jaren!

Anne heeft nog geen projecten afgerond.

Huidig project: Beleidsondersteuner bij de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)

Momenteel is Anne werkzaam bij de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA). Deze wetenschappelijke beroepsvereniging behartigt belangen van artsen en ondersteunt hen op het gebied van opleiding/onderwijs, kwaliteit en wetenschap. Het primaire doel van de VRA is de maatschappelijke participatie en autonomie van hun patiënten te bevorderen.

Binnen deze vereniging bestaan 17 werkgroepen met ieder hun eigen expertise. Als beleidsondersteuner houdt Anne zich bezig met de verbinding maken tussen deze werkgroepen, die nu vaak apart van elkaar functioneren. Concrete taken zijn hierbij het voorbereiden en notuleren van vergaderingen, het uitvoeren van daarop volgende acties, het signaleren van overlappende thema’s binnen de werkgroepen en de contacten leggen en onderhouden. In het half jaar dat Anne hier werkzaam is zal ze dan ook de werkzaamheden van de werkgroepen duidelijk in kaart brengen, inventariseren welke ondersteuning de werkgroepen van het VRA-bureau verlangen en deze in praktijk brengen.

Zodra Anne haar opdracht afrondt in oktober is het de bedoeling dat een nieuwe werknemer het door haar samengestelde takenpakket op zich neemt. Het doel van deze opdracht is dan ook het maken van een profielschets waaruit blijkt welke capaciteiten de nieuwe werknemer nodig heeft om de werkgroepen in de toekomst goed te ondersteunen en hen zo efficiënt mogelijk te laten (samen)werken.