Aline Quist
Aline Quist
  • MSc European Policy

    BSc European Studies

  • Geboren in 1995

  • Woont in Amsterdam

Aline is gedreven, organisatorisch sterk, vriendelijk en verantwoordelijk.

Aline heeft een Bachelor in European Studies en een Master European Policy afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar master European Policy heeft Aline haar talent voor verbinden en organiseren leren kennen en verder kunnen ontwikkelen. Binnen haar studie heeft zij bijvoorbeeld met een team gewerkt aan een project waarbij een landenanalyse werd gemaakt van Ierland als lidstaat van de EU. Dit beleidsstuk is geschreven voor de Europese Commissie. Aline verzorgde de planning voor het project, regelde de overleggen en beoordeelde de voortgangsrapportages.

Aline krijgt veel energie van het meedenken over nieuwe projecten en van het organiseren van bijeenkomsten. Naast haar studie was Aline onder andere werkzaam bij de Vrije Universiteit en Innovam als front office medewerker. Hier kwam haar organisatorisch vermogen goed van pas bij het regelen van de zaalverhuur, faciliteren van gasten en verzorgen van de catering. Deze organisatorische kwaliteiten zijn ook tot zijn recht gekomen binnen haar stages bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken op de afdeling Protocol en Gastzaken en bij Tertium, waar zij medeverantwoordelijk was voor het project ‘Shelter City Amsterdam’.

Haar passie voor maatschappelijke betrokkenheid, praktische stijl van werken en affiniteit met de Zorg is onder andere ontstaan door haar werk bij de thuiszorg naast haar studie. Zo kwam ze meerdere jaren wekelijks bij mensen thuis via Cordaan en Amstelring. Ook is Aline twee jaar lang maatje geweest van een eenzame Amsterdammer via het Rode Kruis.

De afgelopen jaren heeft Aline dus, naast haar studie, middels werk, stages en nevenactiviteiten diverse ervaringen opgedaan in verschillende rollen. Aan het begin van de corona-pandemie is Aline aan de slag gegaan als projectleider bij Stichting Present Amsterdam, waar zij het project Samen-Redzaam heeft opgezet. Dit is een project met als doel de eenzaamheid onder ouderen in Amsterdam tegen te gaan.

Na het afronden van haar studie heeft Aline gewerkt voor Vattenfall InCharge. Aline was verantwoordelijk voor het beoordelen van aanvragen voor publieke elektrische laadpalen, en hield overleggen met gemeentes in Noord-Brabant en Limburg over afspraken omtrent de laadinfrastructuur. Dit met als doel de energietransitie te versnellen door elektrisch rijden zo toegankelijk mogelijk te maken.

Aline heeft haar eerste project bij het Rode Kruis Ziekenhuis uitgevoerd als projectleider. Hier heeft ze zich bezig gehouden met drie verschillende projecten: het opzetten van een Wetenschapsbureau, het ondersteunen van het kernteam Brandwonden, en het uitwerken van de integratie van de Huisartsenpost en de Spoedeisende Hulp.

Aline heeft de ambitie zich te verdiepen in beleid op zorgniveau en rollen te vervullen waar haar organisatorische en verbindende talenten waarde toevoegen.

Na mijn studie European Policy aan de Universiteit van Amsterdam wilde ik graag aan de slag gaan met betekenisvol werk. Ik was in aanraking gekomen met de zorg dankzij een bijbaan naast mijn studie in de thuiszorg. Met mijn studie-achtergrond kon ik alle kanten nog op, alleen de zorg was niet de meest logische stap. Toch sprak dat mij het meeste aan. Ook stages en vrijwilligerswerk (bij onder andere het Rode Kruis en Stichting Present) zorgden ervoor dat ik me graag wilde inzetten voor de zorg. Vandaar dat ik op zoek ging naar een plek waar ik mijn organisatorische en analytische vaardigheden in kon zetten in de zorg. High Select bleek al gauw een goede match. Een plek waar ik kan werken en leren. Waar veel ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling, en een netwerk om aan interessante opdrachten te kunnen beginnen.

Ik hoop me tijdens het Traineeship te kunnen ontwikkelen als starter in de zorg. En te leren begrijpen waarom dingen gaan zoals ze gaan. Door projecten te doen bij verschillende opdrachtgevers ga ik zien wat voor soort organisaties me aanspreken en welke functie bij me past. Ik verwacht veel leermomenten tegen te komen en hopelijk vrienden voor het leven te maken.

Mijn Traineeship is goed van start gegaan met een opdracht bij het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Ik krijg veel vrijheid om projecten op mijn manier vorm te geven en krijg daarnaast goede begeleiding. Het werk is in deze tijd nooit saai. Ik kijk uit naar een uitdagende en leerzame twee jaar!

Project 1: Projectleider bij het Rode Kruis Ziekenhuis

Het Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk (RKZ) is een middelgroot algemeen ziekenhuis voor de regio Midden-Kennemerland en de regio IJmond. Het brandwondencentrum is een hoog aangeschreven onderdeel van het ziekenhuis. Verder biedt het RKZ een breed pakket aan specialistische zorg.

Aline gaat binnen haar opdracht met de volgende drie projecten aan de slag:

/ Het opzetten van een Wetenschapsbureau
Onderzoekers in het RKZ misten een gestructureerde aanpak voor het doen van patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek. Het Wetenschapsbureau faciliteert in het uniform protocolleren van onderzoek doen. Dit komt ten goede aan de patiëntveiligheid, patiënttevredenheid en de kwaliteit van zorg. Aline heeft een projectteam samengesteld dat samenwerkt aan de organisatorische inbedding, de procesbeschrijving en uiteindelijk aan het opstarten van het Wetenschapsbureau in het RKZ.

/ Ondersteuning van het kernteam Brandwonden
Het RKZ werkt met een Manifest waarin de programma’s voor de toekomst worden gepresenteerd: Het nieuwe RKZ. ‘Samen maakt beter’ is het motto. Met deze strategie geeft het RKZ antwoord op een veranderende zorgvraag in een veranderende omgeving. Het Brandwondencentrum neemt hier een belangrijke plek in. Aline heeft het kernteam Brandwonden ingedeeld in verschillende projectteams die werken aan specifieke actiepunten.

/ De integratie van de Huisartsenpost en de Spoedeisende Hulp
Het RKZ krijgt een nieuwe aanbouw waarin een spoedplein wordt gerealiseerd met een geïntegreerde Huisartsenpost en Spoedeisende Hulp. Het is Aline’s rol om na te denken over vragen als: Welke werkprocessen worden er samengevoegd, hoe wordt de financiering daarvan geregeld, en hoe werkt die samenwerking? Maar ook: Hoe ziet de SEH van de toekomst eruit?

Huidig project: Bestuurssecretaris bij DOCK

DOCK is met meer dan 800 medewerkers en zo’n 2000 vrijwilligers en stagiaires actief in Amsterdam, Rotterdam, Haarlem, Zaanstad, Schiedam en Utrecht. DOCK helpt mensen hun eigen leven en het leven van anderen te verbeteren. Ieder mens heeft talenten om in te zetten voor zichzelf en voor anderen. Veel mensen zijn bereid om anderen te helpen en iedereen heeft soms hulp nodig. Medewerkers van DOCK ondersteunen mensen in het nemen van initiatieven. Zij leggen contacten tussen mensen en organisaties in de buurt en brengen mogelijkheden samen.

Aline gaat bij DOCK aan de slag als bestuurssecretaris. De bestuurssecretaris is de rechterhand van de Bestuurder, het Directieteam en de Raad van Toezicht. Dit is een uitdagende, afwisselende functie met uiteenlopende taken:

Ondersteunt de bestuurder en het directieteam en de Raad van Toezicht inzake de coördinatie, het bewaken van actiepunten en afspraken, voorbereiding en het communiceren over besluitvormingstrajecten en draagt zorg voor de hiermee samenhangende correspondentieafhandeling;
De bestuurssecretaris notuleert en bewaakt de voortgang van de vergaderingen van de RvT;
Voert de coördinatie en projectleiding van governance aangelegenheden, zowel intern als extern;
Draagt bij aan de ontwikkeling van het strategisch beleid en stelt (beleids)notities op;
Ontwerpt presentaties met betrekking tot bestuurs- en beleidszaken t.b.v. de organisatie en relevante opdrachtgevers;
Draagt zorg voor de zelfstandige uitvoering van externe en interne correspondentie, voor zover gerelateerd aan het beleidsmatige en governance takenpakket;
Coördineert het totstandkomingsproces van de bestuursrapportages, het jaarverslag en – rekening;
Is trekker van diverse organisatie brede projecten en medeverantwoordelijk voor het eindresultaat van deze projecten, zoals Expeditie DOCK en DOCK Programma Platform.