Michiel Beijer
Michiel Beijer
  • MSc Health Policy and Innovation Management

  • BSc Gezondheidswetenschappen

  • Woont in Maastricht

Over Michiel:

“Sociaal, proactief, toegankelijk, neemt graag het voortouw en kan goed schrijven.”

Tijdens de Master heeft Michiel onder meer kennis opgedaan van strategisch management, innovatie management, governance en  gezondheidseconomie. Voor zijn Master scriptie heeft Michiel een onderzoek gedaan naar een nieuwe werkwijze van persoonsgerichte zorg binnen drie verpleegtehuizen. In het onderzoek heeft hij een inventarisatie gemaakt in hoeverre persoonsgerichte zorg al deel uit maakt van de werkwijze binnen de verschillende verpleegtehuizen en wat er nog voor nodig is om het te implementeren. Michiel heeft de uitkomsten vervolgens verwerkt in een adviesrapport.

In de Bachelor heeft Michiel vakken gevolgd op het gebied van beleid, gezondheidseconomie, innovaties, kwaliteit en onderzoek. Voor zijn Bachelor scriptie heeft Michiel een onderzoek uitgevoerd naar innovaties binnen de dementiezorg. Hij onderzocht welke innovaties ervoor kunnen zorgen dat cliënten langer thuis kunnen wonen. Tijdens de Bachelor heeft hij zijn passie voor innovatie en de zorg kunnen combineren in zijn scriptie.

Voorafgaand aan de Bachelor heeft Michiel eerst de propedeuse van de studie Social Work behaald aan de Hogeschool Zuyd in Sittard. Hier heeft hij onder meer de vakken Psychologie, Pedagogiek, Maatschappelijk werk en Creatieve Therapie gevolgd.

Michiel was tijdens zijn studententijd actief lid bij de studievereniging M.S.V. Santé. Zo was hij in het studiejaar 2014-2015 vervulde hij de functie van Penningmeester in het bestuur van de vereniging. Hij was toen verantwoordelijk voor de gehele financiële administratie van de vereniging. Daarnaast voerde hij ook algemene bestuurstaken uit. Verder was hij onderdeel van een aantal commissies binnen de vereniging.

Naast de studies heeft Michiel werkervaring opgedaan als Administratief medewerker bij een hypotheekverstrekker. Hier hield hij zich onder andere bezig met de eerste check op hypotheekstukken. De administratieve taken voerde hij zowel zelfstandig als in teamverband uit. Momenteel is Michiel chauffeur bij Hello Fresh en bezorgt hij voedselpakketten bij klanten.

Michiel is sociaal, proactief, toegankelijk, neemt graag het voortouw en kan goed schrijven.

Begin 2019 ben ik via LinkedIn benaderd door High Select met de vraag of ik geïnteresseerd zou zijn in een Management Traineeship in de zorg. Als net afgestudeerde leek mij een Traineeship de logische vervolgstap voor mijn carrière, dus ben ik uiteindelijk het gesprek met High Select aangegaan. Na me meer verdiept te hebben in de verschillende mogelijkheden en scholingen via High Select ben ik zeer enthousiast geraakt om aan de slag te gaan. Gezien mijn woonplaats in Zuid-Limburg heeft het helaas iets langer geduurd dan gehoopt, maar driekwart jaar later mag ik dan eindelijk beginnen aan mijn eerste project. Waarom ik heb besloten de uitdaging bij High Select aan te gaan? De verscheidenheid in projecten spreekt mij erg aan waardoor ik hoop mijzelf op verschillende gebieden binnen de gezondheidszorg kan gaan ontwikkelen. Daarnaast verwacht ik dat ik tijdens de aankomende twee jaar de opgedane theoretische kennis vanuit mijn opleiding in de praktijk kan gaan brengen. Verder kijk ik erg uit naar alle trainingen en workshops die vanuit High Select aangeboden worden in het kader van mijn persoonlijke ontwikkeling. Door de verscheidenheid aan onderwerpen hoop ik op verschillende vlakken meer kennis op te doen. Dit allemaal bij elkaar zal ervoor moeten zorgen dat ik mij persoonlijk ga ontwikkelen en uiteindelijk na het Traineeship klaar ben voor de volgende stap in mijn carrière.

Michiel heeft nog geen projecten afgerond.

Huidig project: Projectmedewerker bij de Sevagram

Michiel werkt als Projectmedewerker mee aan een overnametraject, waarbij Sevagram een andere ouderenzorginstelling in Maastricht gaat overnemen.

Michiel gaat tijdens dit Project twee opdrachten uitvoeren. Ten eerste vervult Michiel een ondersteunende rol in het overnametraject. Dit betekent in eerste instantie zorg dragen voor de verslaglegging van de overleggen tussen de twee stichtingen, ook met de aanwezigheid van interne stakeholders (OR en CCR). Later in het traject zal Michiel ondersteunen in het maken van planningen met externe stakeholders en het verzamelen van documentatiemateriaal voor de dossiervorming t.b.v. de aanvraag bij de NZa en de ACM. Verder zal hij bijdragen aan de veranderstrategie en ideeën hierover bespreekbaar maken.

Daarnaast zal Michiel de clusterdirecteur Heerlen en de directiesecretaris gaan ondersteunen. De clusterdirecteur en de directiesecretaris zullen steeds meer betrokken gaan worden in het overnametraject en uiteindelijk het cluster Maastricht onder hun hoede nemen. Michiel zal hierdoor steeds meer taken van de directiesecretaris over gaan nemen. Denk hierbij aan het voeren van begrotingsoverleggen van elke locatie binnen het cluster Heerlen, het updaten van overkoepelende beleidsdocumenten en het ondersteunen in projecten omtrent de dagbesteding en het clusteren en concentreren van bepaalde soorten zorg per locatie, waarbij bewoners zullen moeten verhuizen naar een andere locatie binnen Sevagram. Het doel is om een bijdrage te leveren aan de overname van Mosae Zorggroep en het (volledig) overnemen van een aantal taken van de directiesecretaris van het cluster Heerlen.