Na de afronding van mijn eerste opdracht binnen het Traineeship van High Select, een onderzoek naar de psychosociale werkdruk, had ik geen idee wat ik zocht in een nieuwe opdracht. Bij het St. Antonius Ziekenhuis op de afdeling Faciliteiten & Vastgoed vond High Select een nieuwe uitdaging voor mij. Ik mocht me gaan verdiepen in het parkeervraagstuk. Op papier een minder complex vraagstuk dan de praktijk heeft uitgewezen.

Zonder enige kennis van mobiliteit, vervoer, facilitaire zaken of vastgoed ben ik in het diepe gesprongen om de Werkgroep Mobiliteit van het St. Antonius Ziekenhuis te ondersteunen. Bij de start van de opdracht lag de focus op het analyseren van het gebruik van de parkeerfaciliteiten in de breedste zin van het woord en het uitwerken van voorstellen voor het vervoersbeleid, waarmee de parkeerproblematiek het hoofd geboden kan worden. Deze werkzaamheden werden gedurende de opdracht aangevuld met het bundelen van informatie van experts vanuit een regiefunctie.

Een tekort aan personeel in de zorgsector en moeilijk vervulbare functies vragen van organisaties in de zorg en welzijnssector dat zij, naast excellente zorg aan patiënten, ook aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden bieden aan haar (toekomstige) personeel. Dit maakt, dat er prioriteit wordt gegeven aan het aanpassen van het vervoersbeleid zonder dat haar personeel wordt benadeeld, maar juist wordt beloond, wanneer zij meehelpen de parkeerproblematiek het hoofd te bieden.

Naast de verantwoordelijkheden en zelfstandigheid, die mij werden toegekend, was de begeleiding, expertise en input van de projectleider en projectleden voor mij onmisbaar. Door gebruik te maken van

(1) de kennis en het netwerk van collega’s, (2) het Santeon samenwerkingsverband en (3) de ervaring van andere ziekenhuizen is een gedegen en onderbouwd pakket aan mogelijkheden en initiatieven samengesteld. Hiermee wordt ruimte voor patiënten en bezoekers gerealiseerd door medewerkers uit de auto/parkeergarage te halen. Conclusie: je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden.

Als leek op het gebied van vervoersbeleid en vastgoed voelde ik me soms als een vis op het droge. Dat was, in combinatie met de enormiteit en complexiteit van een ziekenhuis als organisatie,  zeker in de eerste weken wennen en soms ook overweldigend. Het advies dat ik meekreeg was dan ook: “neem ook eens de tijd om je draai te vinden, zeker als het je allemaal te veel wordt”. Een advies dat ik ter harte heb genomen en dat heeft bijgedragen aan een succesvolle afronding van mijn taken en tijd bij het St. Antonius Ziekenhuis.

Ter afronding zou ik willen zeggen dat deze opdracht in een dynamische omgeving en binnen het Traineeship een succes is geweest. Met name, maar niet alleen, door de praktische toepassing van de tijdens de studie opgedane theoretische kennis over management.

/ Simone van Mourik – Trainee High Select