Steven Bangoer

, Alumni,

Management Traineeship

Toen ik begon met de studie Bestuurskunde en Overheidsmanagement, was mij nog niet duidelijk welke kant ik met mijn carrière op wilde gaan. Mijn studie legde de focus sterk op beleid en management, dit sprak mij aan. In welk beleidsterrein ik mij wilde verdiepen wist ik echter nog niet.

“Ik realiseerde mij dat mijn hart bij de zorg lag, maar dat mijn ambitie niet bij het werken op de vloer lag maar bij beleid en management binnen de sector.”

Tijdens mijn studie was ik tevens werkzaam als woonassistent voor Stichting Pleyade. Deze organisatie richt zich op de ouderenzorg. Door de jaren heen heeft het werken op ‘de vloer’ mij doen verbinden met de zorgsector. Naarmate mijn studie vorderde begon ik bepaalde zaken tijdens mijn werkzaamheden vanuit een ander daglicht te bekijken. Zaken als de onnodig hoge administratiedruk, regelmatige onderbezetting en het hoge ziekteverzuim onder collega’s begonnen mij vanuit bestuurskundig oogpunt veel meer op te vallen. Langzamerhand werd mij duidelijk welke richting ik met mijn carrière op wilde. Ik realiseerde mij dat mijn hart bij de zorg lag, maar dat mijn ambitie niet bij het werken op de vloer lag, maar bij beleid en management binnen de sector.

Toen ik na mijn afstuderen in aanraking kwam met het Management Traineeship van High Select, was ik vastbesloten om te solliciteren. Een keuze waar ik geen seconde spijt van heb gehad. Ik heb inmiddels mijn eerste project bij Zorgbelang Gelderland afgerond en voer nu mijn tweede project uit bij Pactum. Ook heb ik al een aantal zeer nuttige trainingsweekenden mogen bijwonen en heb ik tijdens de maandelijkse bijeenkomsten interessante workshops gehad. Dit Traineeship geeft mij de mogelijkheid om mijn professionele vaardigheden uit te breiden, de zorgsector te verkennen en na twee jaar als ervaren zorgprofessional het werkveld te betreden.

Go to Top