Rosa Kimman
Rosa Kimman
  • MSc Health Economics, Policy and Law

  • BSc Gezondheidswetenschappen

  • Is 23 jaar

Voor haar Master scriptie heeft Rosa een onderzoek uitgevoerd naar verschillende vragenlijsten die de kwaliteit van leven bij ouderen meten. Ze heeft zich in het onderzoek gericht op de haalbaarheid, validiteit, betrouwbaarheid en gevoeligheid van deze vragenlijsten. Op basis van deze informatie heeft zij een advies gegeven over welke vragenlijsten het best toegepast kunnen worden binnen het uitvoeren van een kosteneffectiviteitsanalyse omtrent de kwaliteit van leven bij ouderen.

Tijdens de Bachelor heeft Rosa een cursus Didactiek gevolgd en was ze student-assistent Pre-University College bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Verder heeft Rosa gewerkt als helpende niveau 2 via Aethon Amsterdam en was ze data- en webbeheerder bij Uitgeverij Reed Elsevier. Voorafgaand aan het Traineeship van High Select was Rosa werkzaam als ondersteuner in de huishouding (WMO) bij de Zorgcirkel, waar ze ouderen hielp in het huishouden.

Rosa heeft ervaring opgedaan met en/of heeft kennis over:

/ Economie en financiering van het gezondheidszorgsysteem
/ Innovatie
/ Kwaliteit van zorg
/ Management van zorgorganisaties
/ Marktordening in de zorg

Na twee maanden te hebben gereisd door Australië, ging ik opzoek naar een nieuwe uitdaging: mijn eerste fulltime baan na het afstuderen. Eerst ben ik met meerdere zorgprofessionals in gesprek gegaan over wat hun functies inhielden en hoe hun werkomgeving er uitzag, zodat ik beter inzicht kreeg in waar ik graag zou willen werken en wat voor een functie ik zou willen bekleden. Ik merkte al gauw dat ik veel leuk vond. Helaas betroffen dit veel functies, waar je werkervaring voor nodig had binnen de gezondheidszorg. Daarom ben ik gaan kijken naar Traineeships: Ik wilde mezelf verder ontwikkelen terwijl ik werkervaring opdeed. Een vriendin van mij wist dit en had mij een bericht op LinkedIn van een project van High Select gestuurd. Omdat het project mij zo aansprak, ben ik meteen op de website van High Select gaan kijken. De Traineeships van High Select en de verhalen van trainees maakten me enthousiast en op het moment dat ik wilde reageren op het project via LinkedIn werd ik door High Select benaderd. Deze kans heb ik aangegrepen en dit leidde tot een kennismakingsgesprek. Vlak voor het kennismakingsgesprek heb ik nog even gebeld met iemand die net was begonnen als Trainee bij High Select en door haar enthousiasme leek mij een Traineeship bij High Select steeds leuker en interessanter. Ik was blij te horen dat ook High Select enthousiast over mij was en zij graag met mij verder wilden.

High Select sprak mij aan, omdat het een organisatie is die enkel Traineeships levert binnen de zorg en je aan de hand van verschillende opdrachten een kijkje in de keuken kan nemen bij verschillende organisaties. Op deze manier hoop ik nog beter te ontdekken, wat ik na deze twee jaar wil gaan doen en heb ik meer kennis en ervaring om andere functies te bekleden. Daarnaast investeert High Select in je persoonlijke ontwikkeling door middel van het leveren van diverse trainingen en intervisies en persoonlijke coaching. High Select verwacht het een en ander van je naast dat je werk uitvoert voor de organisatie waar je komt te werken, maar dat vind ik alleen maar leuk. Van al deze verschillende evenementen leer je heel veel en ontmoet je veel nieuwe mensen. Daarnaast maken de werknemers van High Select iets leuks van de evenementen. Het is een bedrijf met jonge werknemers en dat is erg gezellig. Dat merkte ik meteen toen ik daar voor het eerst binnenstapte. Verder vind ik het belangrijk dat High Select zo nu en dan contact met je opneemt en ook evenementen organiseert die niet direct met werk te maken hebben. Zo leer je de andere Trainees en de werknemers van High Select ook op een andere manier kennen. Tot nu toe heb ik goede ervaringen met High Select en ik heb zin in de aankomende twee jaar!

Huidig project: Beleidsadviseur bij het St. Antonius ziekenhuis

Als beleidsadviseur bij het St. Antonius ziekenhuis adviseert Rosa de afdelingen OK, IC en CSA (Centrale Sterilisatie Afdeling). Het St. Antonius ziekenhuis werkt samen met zes andere topklinische ziekenhuizen middels Santeon. Deze organisaties delen de overtuiging dat de kwaliteit van ziekenhuizen in Nederland beter moet.

Rosa is betrokken bij veel verschillende projecten. Eén van de grotere projecten waar Rosa mee bezig is, is de renovatie van het OK complex en de opschaling van de operaties na corona.

Daarnaast is Rosa bezig met een aantal andere projecten, namelijk:

/ Santeon (meetings voorbereiden);
/ Investering van Robotchirurgie;
/ Een nieuwe pijnbehandelingmethode voor kankerpatiënten;
/ De functie van Heatercoolerunits verbeteren;
/ Value-based health care;
/ Vastleggen van de afspraken rondom een nieuwe werkwijze van vatenoperaties;
/ Landelijke opschaling IC Bedden.

Project 1: Projectmedewerker bij Stichting Bartiméus

Rosa heeft haar eerste High Select project uitgevoerd bij Stichting Bartiméus. De organisatie was bezig met een kanteling naar een meer klantgerichte organisatie. Rosa was hier grotendeels verantwoordelijk voor de voorbereiding op en het ontwikkelen van de marktplannen van 2020. Ze heeft in kaart gebracht wie de klanten en cliënten zijn, welke producten en diensten Bartiméus levert en hoe Bartiméus deze producten en diensten bekostigt. Rosa ontwikkelde een (product-) diensten-catalogus, waarin alle diensten en producten van Bartiméus werden samengebracht. Uiteindelijk zijn er marktplannen per klantgroep ontwikkeld, die zowel financieel als maatschappelijk relevant en haalbaar te zijn.

Project 2: Kwartiermaker Zorginnovatie bij Sint Jacob

Sint Jacob is een organisatie waar ouderen kortdurend en langdurend kunnen verblijven of revalideren. Daarnaast hebben zij een activiteitencentrum die activiteiten voor de verblijvende ouderen (en naasten of mantelzorgers) organiseert.

Stichting Sint Jacob wil continu de geleverde zorg verbeteren en kwaliteit kunnen garanderen. Om met de tijd mee te gaan is continue bijsturing en verandering nodig. Zorginnovatie wordt als belangrijke manier gezien om de kwaliteit van de geleverde zorg binnen Stichting Sint Jacob te behouden en te verbeteren. Daarom staat zorginnovatie als belangrijk punt benoemd in het kwaliteitskader van 2020. Hiervoor is een innovatieteam aangesteld die in kaart brengt welke innovaties er al in de organisaties geïmplementeerd zijn, aan wat voor een innovaties er behoefte is bij zowel cliënten als medewerkers en naasten en hoe de stichting kan zorgen voor continu gebruik en evaluatie van huidige en nieuw geïmplementeerde innovaties. Daarnaast worden er in 2020 drie pilots uitgevoerd.

Rosa motiveert het innovatieteam en stuurt hen aan in het verspreiden en borgen van kennis in de organisatie. Dit wordt onder andere gedaan door in samenwerking met de afdeling Communicatie nieuwsberichten te verspreiden en een informatiemarkt op te zetten. Daarnaast wordt er kennis opgedaan van de behoeftes van cliënten, medewerkers en naasten en hun weet van diverse innovaties aanwezig op locatie, waarbij er gekeken wordt of een al geïmplementeerde innovatie beter kan worden ingezet of dat er een nieuwe innovatie bedacht en uitgeprobeerd dient te worden. Voor de inzet van één pilot maakt de trainee een businesscase. Deze opzet wordt als blauwdruk gebruikt voor de opzet van andere businesscases.

Project 3: Projectcontroller bij Vital Innovators

Vital Innovators is een consultancybedrijf wat zich bezig houdt met het samenwerken voor impact van innovatie in de zorg, het meten van impact van innovatie in de zorg en het implementeren en opschalen van innovatie in de zorg.

Rosa is bij Vital Innovators op dit moment ondersteunend aan drie projecten: allereerst ondersteunt ze, als projectcontroller, regio’s van huisartspraktijken in het mogelijk maken van online inzage van patiëntgegevens en overige e-Health mogelijkheden. Dit betekent dat ze de planning bijhoudt en zorg dat iedereen zijn of haar taken binnen de afgesproken tijd nakomt. Of dat, indien dit niet mogelijk is, de redenen hiervoor duidelijk en besproken zijn.

Daarnaast schrijft ze een conceptdocument van een uitgevoerd onderzoek, omtrent de Richtlijn HASP (Richtlijn Informatie-uitwisseling tussen Huisarts en Medisch Specialist). Tijdens dit onderzoek is onderzocht of informatie-uitwisseling tussen huisartsen en medisch specialisten verbeterd en versneld kan worden middels het inbouwen van zorginformatiebouwstenen (zib’s). Dit onderzoek leidt tot een advies. Binnen het conceptdocument houdt ze zich vooral bezig met het schrijven van de inleiding en het advies.

Als laatste onderzoekt ze diverse mogelijkheden van communicatie tussen professional-professional en professional-patiënt, om advies te kunnen geven over het gebruik van dergelijke communicatiemiddelen.

Project 4: Productmarketeer bij Stichting Bartiméus

Haar vierde High Select-Project heeft Rosa uitgevoerd bij Stichting Bartimeus. Als Productmarketeer was Rosa de schakel tussen de managers, de productmarktstrateeg en de marketeer. Op basis van de jaarplannen omtrent het aanbod van Bartiméus heeft Rosa onderzocht welke behoeften de verschillende doelgroepen hebben en hoe de organisatie hier (beter) op kan aansluiten. Vervolgens is Rosa met inhoudsdeskundigen in gesprek gegaan over de inhoud van de huidige en mogelijk nieuwe producten.

Tijdens de Master heeft Susan geleerd om complexe vraagstukken vanuit verschillende perspectieven deskundig te analyseren en beoordelen. Kennis die hiervoor gebruikt wordt is onder meer organisatie- en beleidswetenschappen, sociaal-medische wetenschappen en bedrijfskunde. Ook thema’s zoals strategisch en financieel management, onderhandelen, zelfreflectie en omgaan met belanghebbenden zijn gedurende de opleiding aanbod gekomen.

Susan heeft gedurende de Master twee stages uitgevoerd: bij het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis op de afdeling kinder-Intensive Care en bij de alliantie van de Vrouw-Kindcentra van het Amsterdam UMC. In het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis deed zij onderzoek naar ervaringen van verpleegkundigen met een reanimatie assessment. Als alliantie stagiaire in Amsterdam UMC was ze werkzaam in twee projecten: de alliantie van twee intensive care afdelingen en de herindeling van de kinderklinieken. In deze projecten was Susan verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van de werkgroepen, het bewaken en sturen op de planning en rapporteerde ze aan de projectleider. Daarnaast heeft ze op het gebied van kwaliteit en veiligheid en verandermanagement ervaring opgedaan. Zo heeft ze meegewerkt aan de ontwikkeling van een Prospectieve Risico Inventarisatie en heeft ze deelgenomen aan sessies om een veranderprogramma voor werknemers te ontwikkelen.

Voor haar Bachelor scriptie heeft Susan een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van een interventie op chronische lage rugpijn. Verder heeft ze een Minor gevolgd aan de Swiss Federal Institute of Technology in Zürich.

Naast haar studie heeft Susan onder meer werkervaring opgedaan als Zorg-assistent bij de  Ziekenhuisgroep Twente in Almelo. Hier ondersteunde ze verpleegkundigen en was ze Voedingsassistente voor patiënten. Susan is ook werkzaam geweest als Allround medewerker bij ZINiN Cultuur Organisaties, waar ze werknemers en vrijwilligers aanstuurde, horeca werkzaamheden uitvoerde en evenementen organiseerde. Tenslotte was Susan voorzitter van de activiteiten commissie van de Landelijke Rijvereniging De Paltheruiters.

Susan heeft ervaring opgedaan met en/of heeft kennis over:

/ Beleid en management
/ Verandermanagement
/ Kwaliteit en veiligheid
/ Advies
/ Ziekenhuiszorg

Dokter, kapster, dierenarts en Anky van Grunsven, dat wilde ik vroeger allemaal worden. Deze vrij uiteenlopende carrièrepaden zijn het voor mij, tot nu toe, toch niet geworden. Ik ben namelijk na mijn middelbare school begonnen met de Bachelor Gezondheidswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Tijdens deze periode werd het voor mij steeds duidelijker dat de zorgwereld het voor mij was. Toen ik de Master Healthcare Management in Rotterdam had afgerond, moest ik gaan solliciteren. Ik dacht dat ik al goed wist wat ik wilde, want ik wilde ‘iets in de zorg’ gaan doen. Tijdens mijn stage in bij Amsterdam UMC ontdekte ik dat de ziekenhuiswereld een stukje van die zorg is, die mij erg aanspreekt. Maar ‘in de zorg’ is nog zo veel meer. Zo kwam ik op het idee om een Traineeship te doen, waarbij je vaak meerdere projecten uit kan voeren.

Toen ik begon met het oriënteren naar Traineeship, kwam ik al snel High Select tegen. High Select is een bekende naam in de Traineeship wereld, vooral als je, zoals ik, op zorg gericht bent. Tegenwoordig worden er onwijs veel Traineeships en Young Professional trajecten aangeboden. Toch was voor mij de keuze voor High Select snel gemaakt, omdat dit Traineeship echt een Traineeship biedt. Naast maandbijeenkomsten, waarbij je meer kennis kan opdoen, zijn er trainingsweekenden, intervisie groepen en werk je met een coach aan je persoonlijke ontwikkeling. Deze dingen maken het Traineeship van High Select voor mij compleet en kan ik in die twee jaar ook echt het maximale uit mezelf halen.

Momenteel zit ik middenin mijn eerste projecten. De twee projecten die ik nu uitvoer, bevestigen voor mijzelf mijn goede keuze voor High Select. Ik heb namelijk een project bij de artsenfederatie KNMG en een project bij Gezondheidscentra Haarlemmermeer. Enerzijds een organisatie op bestuurlijk, strategisch en politiek niveau, zonder directe patiëntenzorg. Daarnaast een eerstelijnsgezondheidsorganisatie, waar ik letterlijk naast de spreekkamer van de huisarts zit. Tijdens mijn eerste half jaar bij High Select heb ik dus al twee heel verschillende, en voor mij nieuwe, stukjes van de zorg leren kennen. Ik kijk er naar uit om tijdens nieuwe projecten nog meer van de zorgwereld te leren kennen!

Huidige projecten:

Project 1: Beleidsmedewerker bij MediRisk

Als beleidsmedewerker bij MediRisk zal Susan de directie ondersteunen bij de werkzaamheden ten behoeve van de Raad van Commissarissen in de rol van secretaris. Daarnaast gaat ze zich richten op het bijwerken en up-to-date houden van beleidsstukken.

Project 2: Ondersteuning SCEN-team bij KNMG

Ten tweede ondersteunt Susan het SCEN team van de KNMG voor 16 uur per week. SCEN (Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland) is een programma van de KNMG. De KNMG verzorgt de opleiding, registratie en begeleiding van SCEN-artsen. SCEN-artsen bieden steun, advies en consultatie aan artsen die voornemens zijn euthanasie uit te voeren.

Project 1: Junior Beleidsmedewerker bij KNMG Artsenfederatie

Als trainee was Susan hier werkzaam als junior beleidsmedewerker. Ze nam deel aan het programmateam ‘Versterking van de medische professional’, waarin ze vooral aan het werk was met de beroepskeuze voor geneeskundestudenten en de actualisatie van gedragsregels voor artsen.

Project doel:
Organisatie van de carrièrebeurs voor medische studenten en basisartsen, meedenken  in plannen om de beroepskeuze van geneeskundestudenten beter te ondersteunen, actualiseren van de KNMG gedragsregels.

Project 2: Beleidsmedewerker bij Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer (SGH)

Als Trainee was Susan werkzaam als beleidsmedewerker. In die rol was ze verantwoordelijk voor het ondersteunen van de Raad van Bestuur, manager huisarts, de manager fysiotherapie en de manager apotheek met beleidstaken. Hieronder vielen bijvoorbeeld het halen van de doelstellingen gesteld in de jaarplannen, organiseren van bijeenkomsten en ondersteunen bij vergaderingen. Daarnaast gaf Susan de nieuwe website vorm en verstuurde ze nieuwsbrieven naar zowel werknemers en patiënten.

Project doel:
Doel van het project was het tijdelijk ondersteunen van de Raad van Bestuur op beleidsniveau.

Susan Hekman
Susan Hekman
  • MSc Health Care Management

  • BSc Gezondheidswetenschappen

  • Is 26 jaar