Annika van de Belt
Annika van de Belt
  • MSc Managementwetenschappen

  • MA Master Zorgethiek en Beleid

  • BSc Sociaal Pedagogische Hulpverlening

  • Is 26 jaar

  • Woont in Zwolle

  • Is per direct beschikbaar voor 24 uur per week

  • Rondt het Traineeship af op:
    27 september 2019

Annika omschrijft zichzelf als:

Een professionele starter met een passie voor de zorg en interesse in managementvraagstukken. Met mijn onderzoekende houding ben ik in staat snel tot de kern van vraagstukken door te dringen. Mijn (studie)achtergrond is divers wat maakt dat ik in staat ben vraagstukken van verschillende kanten te bekijken. Mijn ervaring in de zorgpraktijk maakt dat ik oog heb voor de dagelijkse werkzaamheden van professionals. Daarnaast heb ik geleerd om vraagstukken zowel vanuit ethisch als vanuit beleidsmatig en organisatiekundig perspectief te bekijken. Daarin ga ik kritisch, zorgvuldig en nauwgezet te werk. Kwaliteit van het werk staat bij mij voorop.  Mijn kennis en ervaring zet ik graag bij jullie organisatie in om gezamenlijk te werken aan goede zorg voor kwetsbare mensen.

Tijdens de Masters heeft Annika kennis opgedaan over zorgethiek en zelfreflectie op verschillende domeinen vanuit een zorg ethisch perspectief. In haar Masterscriptie voerde ze een onderzoek uit naar de participatie van kwetsbare groepen binnen de Gemeente Zwolle. Daarnaast heeft ze onder meer kennis opgedaan over strategie, marketing en organisatieverandering. Annika heeft een afstudeeronderzoek uitgevoerd naar Network Governance.

Haar bestuursfunctie in het landelijk bestuur van PerspectieF, een politieke jongeren organisatie van de ChristenUnie, laat zien dat ze van aanpakken houdt, verantwoordelijkheid kan dragen en lef heeft om nieuwe dingen te proberen. Tijdens haar studie en extra-curriculaire activiteiten is Annika in aanraking gekomen met alle drie de decentralisaties, Jeugdzorg, WMO en participatiewet.

Annika heeft ervaring opgedaan met en/of heeft kennis over:

/ Beleid en management
/ Kwaliteit en Innovatie
/ Toetsingskader (V)SO
/ Participatiewet en WMO
/ Gemeenten en Jeugdzorg
/ Governance

‘Wij willen de mensen juist steeds meer het gevoel geven dat ze er wel degelijk toe doen’ – Margaret Thatcher

Mijn grootste passie in mijn werk: ‘recht doen daar waar onrecht is’. Een motto die als rode draad loopt door de keuzes die ik heb gemaakt qua studie en werk.

Mijn reis begon met de studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Tijdens deze studie heb ik van dichtbij mogen meemaken wat het betekent om in de zorg te werken, welke voldoening het geeft, maar ook welke frustraties het kan opleveren. Regelmatig kwam bij mij de vraag op of het niet anders kon. Misschien is dat laatste punt wel de reden geweest dat ik verder ben gaan studeren. Want wat is dat anders dan? En is dat wel te regelen in een samenleving die door allerlei externe factoren gevormd en bestuurd wordt. Mijn keuze viel op Zorgethiek & Beleid en Managementwetenschappen. De eerste studie heeft mij geleerd om na te denken over de vraag wat ‘goede’ zorg eigenlijk is. Al moet ik eerlijk zeggen dat ik met meer vragen uit de opleiding kwam dan dat ik erin ging. Daarnaast leerde ik tijdens mijn tweede studie veel over de inrichting van organisaties. Waar ik de ene dag bezig was met ethische kwesties, was ik de andere dag bezig met management modellen. Een interessante en zeer leerzame combinatie, want volgens mij kunnen ze niet zonder elkaar.

Toen kwam het moment dat ik afgestudeerd was en ik moest zoeken naar een baan. En dan? Na een interessante en leerzame zoektocht kwam ik terecht bij High Select. Het Traineeship brengt twee van mijn passies bij elkaar, namelijk mijn passie voor de zorg en mijn passie voor organisatievraagstukken. Het mooie van dit Traineeship vind ik dan ook, dat het mij de mogelijkheid geeft om mee te werken aan sterke organisaties, zodat zij goede zorg kunnen leveren.

Mijn eerste projecten hebben te maken met kwaliteitsmanagement. Het nadenken over kwaliteit, processen beschrijven, protocollen schrijven, zelfevaluaties uitvoeren en audits regelen: ik doe het allemaal tijdens mijn opdrachten. De grootste uitdaging hierin vind ik om niet te verzanden in het ‘we doen het, omdat het nu eenmaal moet’, maar om mijn werk bij te laten dragen aan het kunnen leveren van goede zorg.

Afgelopen weken heb ik al ontzettend veel mogen leren. Ik kijk dan ook uit wat de komende twee jaar gaan brengen en ik hoop dat ik ook op deze plek mag werken aan een stukje recht daar waar onrecht is.

Project 1: Kwaliteitsmedewerker Zozijn

Annika ondersteunde de Daniel de Brouwerschool bij de implementatie van het nieuwe toetsingskader (V)SO. Ze was hier bezig met het uitvoeren van een evaluatie met betrekking tot de normen uit het toezichtkader van de onderwijsinspectie. Vervolgens ging ze bezig met de aanbevelingen die voortkwamen uit de evaluatie.

Project 2: Kwaliteitsmedewerker Sociaal Werk Nederland 

Annika was hier bezig met het behalen van het kwaliteitslabel van Sociaal Werk Nederland. Hierna integreerde ze het kwaliteitslabel in de organisatie. De taken die Annika hier had waren:

/ Procedureconcept aanmaken bezien vanuit de kwaliteitseisen van het label.
/ Het label implementeren bij medewerkers.
/ Integreren en borgen in registratiesysteem.
/ Eerste audit realiseren.

Project 3: Beleidsmedewerker GGNet

Annika bood hier ondersteuning aan verschillende projecten, die onderdeel waren van de realisatie van het visiestuk 2030. Annika was verantwoordelijk voor de volgende projecten:

/ Het ontwikkelen van een basisscholing LVB en Psychiatrie. In de rol van projectleider zorgde Annika dat de basisscholing ontwikkeld en geaccrediteerd werd.
/ Ondersteuning bieden aan de overgang naar zelfsturende teams in de rol van projectondersteuner. Hiervoor heeft ze een implementatieplan gemaakt voor de overgang naar zelfsturende teams.

Project 4: Kwaliteitsmedewerker Noorderbreedte

Annika werkte hier mee op de afdeling Kwaliteit. Hier hield ze zich bezig met verschillende zorginhoudelijke thema’s, waarbij ze de bijhorende beleidsdocumenten evalueerde en waar nodig herschreef en/of implementeerde. Daarnaast was Annika bezig met thema’s als cliënttevredenheid en het (ont-)regelen van de zorg. Ook hielp ze mee met het organiseren van de informatiemarkt op de Noorderbreedtedagen. Dit waren zes dagen speciaal georganiseerd voor alle medewerkers bij Noorderbreedte. De markt stond voornamelijk in het teken van welzijn en technologie.

Huidig project: Kwaliteitsmedewerker Zozijn

Momenteel ondersteunt Annika als kwaliteitsmedewerker de directie met beleidsmatige onderwerpen. Ze schrijft verschillende beleidsstukken, waaronder een meerjarenplan, ondersteunt zij bij het vormgeven van duaal leren, ze is betrokken bij de ontwikkeling van een onderwijs-zorgarrangement en ze voert tevredenheidsonderzoeken uit.