Elien
Elien
  • MSc Bestuurskunde

  • BSc Bestuurskunde

  • Is 25 jaar

  • Woont in Deventer

  • Is per direct beschikbaar voor 40 uur per week

Over Elien:

“Enthousiast, flexibel, leergierig en een verbinder.”

Tijdens de Master heeft Elien gekozen voor de specialisatie Publiek Management. In deze specialisatie heeft Elien kennis opgedaan over hoe publieke organisaties effectief om kunnen gaan met maatschappelijke vraagstukken en over onder meer het uitvoeren van publieke taken. Elien heeft zich tijdens de Master beziggehouden met het interne management en de samenwerking en netwerken tussen verschillende betrokken partijen op het gebied van ouderenzorg, maar ook op de evaluatie van het beleid rondom de campagne om te stoppen met roken en het ontwikkelen van competenties van werknemers. Voor haar Master scriptie heeft ze in opdracht van woon-zorgcentrum Humanitas een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar leiderschap in de ouderenzorg om een inclusieve gemeenschap te bevorderen. Daarnaast liep ze hier ook stage en nam ze onder andere deel aan verschillende activiteiten die in het woon-zorgcentrum werden georganiseerd.

Elien heeft in de Bachelor gekozen voor de specialisatie Beleid, Bestuurswetenschappen en Organisatiewetenschappen. Ze heeft een brede analytische blik op maatschappelijke vraagstukken ontwikkeld door te onderzoeken hoe door bestuur, organisatie en beleid de samenleving kan worden verbeterd. In deze interdisciplinaire studie werden juridische, economische, sociologische, filosofische en politieke inzichten gecombineerd. Ze volgde de Minor conflictstudies van het CICAM (Centrum voor Internationaal Conflict – Analyse & Management), omdat vraagstukken op het gebied van de ontwikkeling van samenlevingen haar aanspreken. Elien heeft ook een summerschool gedaan in Estland aan de Tallinn University. Tijdens de Bachelor groeide haar interesse in het beleidsdomein van de zorg. Een van haar onderzoeken ging bijvoorbeeld over de conformiteit van de beleidsuitvoering van het beleid van een gemeente die te maken kreeg met de WMO in 2015 en zo schreef ze een ethische verhandeling over het handelen van een beleidsmedewerker die werkzaam is in de zorg. Voor haar Bachelor scriptie heeft Elien een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de factoren die van invloed zijn op grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van spoedzorg in de EUREGIO.

Elien heeft inmiddels enige werkervaring opgedaan als Student-assistent bij de Radboud Universiteit Nijmegen, waar ze ondersteuning bood aan een onderzoek naar de wettelijke evaluatie van het Vernieuwd Onderwijstoezicht. Daarnaast werkt ze al jaren als Service medewerker bij thuiszorgorganisatie Carinova. Elien maakte in de studietijd ook onderdeel uit van verschillende commissies binnen de studievereniging BOW en ze zit in de ledenraad van KRO-NCRV, waar ze onder meer meedenkt over beleidslijnen voor de koers en de strategie van de vereniging.

….

….

….