Innovation Experience

Innovatie in de zorg. Een belangrijk actueel thema waar steeds meer aandacht voor (nodig) is. Om waarde toe te voegen aan dit onderwerp hebben wij in samenwerking met ZorgExperience een unieke training ontwikkeld: de Innovation Experience.

Onze Trainees hebben deze training al een keer mogen ontvangen waarbij zij niet alleen de fasen van innovatie hebben doorlopen maar deze ook hebben ervaren. Dit hebben wij als zo’n toegevoegde waarde ervaren dat we deze Training ook voor uw organisatie beschikbaar hebben gesteld!

In een wereld waarin alles te koop is, zijn mensen meer en meer op zoek naar betekenisgeving en unieke ervaringen. Escape rooms worden steeds populairder en ook musea maken steeds vaker gebruik van experience design om de verhalen achter de tentoonstelling te vertellen. Verhalen vertellen (ofwel storytelling) is een krachtige manier om mensen te boeien, te motiveren en te inspireren.

De kern van deze experience gaat over het spanningsveld tussen leven en overleven. We laten de deelnemers dieper nadenken over de vraag : Hoe zie ik zorg? Gaat dat over het in leven houden van patiënten of over de kwaliteit van leven? We leren ze hoe je creatief kan omgaan met restricties die opgelegd worden en om interventies te bedenken die een positieve impact hebben op de gezondheidszorg. “ Tijdens deze Coronacrisis lijkt de drang tot overleven ervoor te zorgen dat we minder oog hebben voor de kwaliteit van leven, waardoor verpleeghuizen geïsoleerd worden en ouderen in hun laatste levensjaren eenzamer zijn dan ooit.

Doelstelling van deze experience is leren te innoveren middels de vele theoretische modellen en tools. De deelnemers blijven door het verhaal in hoge mate betrokken en door de innovatieve manier van vormgeven, zetten we de ervaring en beleving vooraan, waardoor het leereffect vergoot wordt.

Mocht u meer willen weten over deze innovation experience en hoe wij die ook voor uw organisatie kunnen aanbieden, neem dan contact op met Luuk van de Braak, Partner binnen High Select (l.vandebraak@highselect.nl), hij kan u alles vertellen over de voorwaarden, leerdoelen en methoden van deze innovatieve tool en hoe die ook binnen uw organisatie is in te zetten.

Deze training is in samenwerking met Zorgexperience ontwikkeld.

Lees ook ons interview in de PWNet over High Select als best practice tijdens coronatijd.

Innovatie creëren in de gezondheidszorg!

Hoe zie ik zorg?