Beschikbare Trainees

Susan Hekman MSc

Is vanaf 2 december beschikbaar voor 24 uur per week.

Susan heeft de Bachelor Gezondheidswetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit Amsterdam en ze heeft de Master Health Care Management afgerond met een 8,0 gemiddeld aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Momenteel voert Susan twee High Select projecten uit bij de organisaties KNMG Artsenfederatie en Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer (SGH). Bij KNMG is Susan junior beleidsmedewerker. Bij KNMG is Susan junior beleidsmedewerker. Ze neemt hier deel aan het programmateam ‘Versterking van de medische professional’, waarin ze vooral aan het werk is met de beroepskeuze voor studenten en de herziening van gedragsregels voor artsen. Bij het andere project bij SGH is ze beleidsadviseur, ondersteunt ze de bestuurder en werkt ze samen met de kwaliteitsfunctionaris om de kwaliteit van zorg te waardborgen en verbeteren.

Tijdens de Master heeft Susan geleerd om complexe vraagstukken vanuit verschillende perspectieven deskundig te analyseren en beoordelen. Kennis die hiervoor gebruikt wordt is onder meer organisatie- en beleidswetenschappen, sociaal-medische wetenschappen, bedrijfskunde en medische kennis. Ook thema’s zoals strategisch en financieel management, onderhandelen, zelfreflectie en omgaan met belanghebbenden zijn gedurende de opleiding aanbod gekomen.

Susan heeft gedurende de Master twee stages uitgevoerd: bij het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis op de afdeling -Intensive Care Kinderen en bij de alliantie van de Vrouw-Kindcentra van het Amsterdam UMC. In het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis deed zij onderzoek naar ervaringen van verpleegkundigen met een reanimatie assessment. Als alliantie stagiaire in Amsterdam UMC was ze werkzaam in twee projecten: de alliantie van twee intensive care afdelingen en de herindeling van de kinderklinieken. In deze projecten was Susan verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van de werkgroepen, het bewaken en sturen op de planning en rapporteerde ze aan de projectleider. Daarnaast heeft ze op het gebied van kwaliteit en veiligheid en verandermanagement ervaring opgedaan. Zo heeft ze meegewerkt aan de ontwikkeling van een Prospectieve Risico Inventarisatie en heeft ze deelgenomen aan sessies om een veranderprogramma voor werknemers te ontwikkelen.

Voor haar Bachelor scriptie heeft Susan een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van een interventie op chronische lage rugpijn. Verder heeft ze een Minor gevolgd aan de Swiss Federal Institute of Technology in Zürich.

Naast haar studie heeft Susan onder meer werkervaring opgedaan als Zorg-assistent bij de  Ziekenhuisgroep Twente in Almelo. Hier ondersteunde ze verpleegkundigen en was ze Voedingsassistente voor patiënten. Susan is ook werkzaam geweest als Allround medewerker bij ZINiN Cultuur Organisaties, waar ze werknemers en vrijwilligers aanstuurde, horeca werkzaamheden uitvoerde en evenementen organiseerde. Tenslotte was Susan voorzitter van de activiteitencommissie van de Landelijke Rijvereniging De Paltheruiters.

Susan heeft ervaring opgedaan met en/of heeft kennis over:

/ Beleid en management
/ Kwaliteit en veiligheid
/ Verandermanagement
/ Prospectieve Risico Inventarisatie
/ Ziekenhuiszorg

Susan is te omschrijven als analytisch, gedisciplineerd, enthousiast en een harde werker.

Susan is 25 jaar en woont in Amsterdam. Ze is vanaf 2 december 2019 beschikbaar voor 24 uur per week.

Rosa heeft de Bachelor Gezondheidswetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Master Health Economics, Policy and Law afgerond aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijdens de Bachelor heeft Rosa ook een verkorte opleiding tot verzorgende niveau 3 afgerond via Aethon Rotterdam.

Rosa voert haar eerste High Select project uit bij Stichting Bartiméus. Bartiméus is een organisatie, waar blinden en slechtzienden terecht kunnen voor diagnostiek, behandeling en revalidatie, wonen, werken, onderwijs en expertise. Bartiméus is bezig met een kanteling naar een meer klantgerichte organisatie. Om dit in 2020 uit te dragen, worden er in 2019 marktplannen ontwikkeld. Het project van Rosa betreft de voorbereiding op en het ontwikkelen van deze marktplannen. Tijdens dit project wordt er opnieuw in kaart gebracht wie de klanten en cliënten zijn, welke producten en diensten Bartiméus levert en hoe Bartiméus deze producten en diensten bekostigt.

Binnen dit project heeft Rosa een sturende en ondersteunende rol of is ze grotendeels verantwoordelijk. Ze houdt zich bezig met het controleren van de data verkregen uit de dataverkenning: wie zijn de huidige klanten en cliënten van Bartiméus? Daarnaast ontwikkelt ze een (product-)diensten-catalogus, waarin alle diensten en producten van Bartiméus worden samengebracht. Verder brengt Rosa samen met het projectteam in kaart hoe Bartiméus haar huidige diensten en producten bekostigt. Dit alles komt samen in de mede door haar te ontwikkelen marktplannen per klantgroep. Deze marktplannen dienen zowel financieel als maatschappelijk relevant en haalbaar te zijn.

Voor haar Master scriptie heeft Rosa een onderzoek uitgevoerd naar verschillende vragenlijsten die de kwaliteit van leven bij ouderen meten. Ze heeft zich in het onderzoek gericht op de haalbaarheid, validiteit, betrouwbaarheid en gevoeligheid van deze vragenlijsten.

Tijdens de Bachelor heeft Rosa een cursus Didactiek gevolgd en was ze student-assistent Pre-University College bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Verder heeft Rosa gewerkt als helpende niveau 2 via Aethon Amsterdam en was ze data- en webbeheerder bij Uitgeverij Reed Elsevier. Voorafgaand aan het Traineeship van High Select was Rosa werkzaam als ondersteuner in de huishouding (WMO) bij de Zorgcirkel, waar ze ouderen hielp in het huishouden.

Rosa heeft ervaring opgedaan met en/of heeft kennis over:

/ Economie en financiering van het gezondheidszorgsysteem
/ Internationaal gezondheidsrecht
/ Kwaliteit van zorg
/ Management van zorgorganisaties
/ Marktordening in de zorg

Rosa is te omschrijven als gedisciplineerd, geordend, leergierig en sociaal.

Rosa is 22 jaar en woont in Purmerend. Ze is per direct beschikbaar voor 16 uur per week. Ze is vanaf 2 december 2019 beschikbaar voor 40 uur per week.

Rosa Kimman MSc

Is per direct beschikbaar voor 16 uur per week. Vanaf 2 december is Rosa beschikbaar voor 40 uur per week.

Jolijn van Uden MSc

Is vanaf 18 november beschikbaar voor 16 uur per week. Vanaf 3 februari 2020 is Jolijn beschikbaar voor 40 uur per week.

Jolijn heeft de Bachelor Biomedische Wetenschappen en de Master Biomedical Sciences afgerond aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Op dit moment voert Jolijn haar tweede project uit bij de ZANOB apotheek van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Hier ondersteunt ze de financiële administratie bij de dagelijkse werkzaamheden en kijkt ze kritisch naar de werkprocessen.

Haar eerste High Select project voerde Jolijn uit bij het Bravis Ziekenhuis. Hier evalueerde ze de verruimde bezoektijden binnen twee hoofdlocaties. Dit deed ze door middel van het uitvoeren, uitwerken en analyseren van alle interviews onder patiënten, bezoekers en zorgverleners.

Voor haar Master scriptie heeft Jolijn een wetenschappelijke pilot studie uitgevoerd bij het REshape center, het innovatiecentrum van het Radboud UMC. Het doel was om uit te zoeken of een smartphone applicatie en locatie specifieke reminders helpen bij het thuis revalideren. Dit heeft ze onderzocht met behulp van interviews en vragenlijsten. Verder heeft Jolijn een literatuurscriptie uitgevoerd over E-health gebruik door huisartsen.

Gedurende de Master heeft Jolijn ook stage gelopen bij Diagnostiek voor U. Hier ontwikkelde ze een communicatiestrategie voor de doelgroep kinderen. Een eerste stap hierin was onderzoeken wat er al gedaan werd en wat er nieuw geïmplementeerd of verbeterd kon worden. Vervolgens heeft ze een aantal communicatiemiddelen ontwikkeld en uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn het geven van workshops aan verschillende leeftijdsgroepen, het maken van folders, invulling geven aan een deel van de website en de ontwikkeling van een spreekbeurtkoffer.

Na de Master heeft Jolijn een korte stage gelopen in het Digestive Pathology lab in Santiago de Compostela, Spanje, waar ze praktijkervaring heeft opgedaan in fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.

Voor de Bachelor scriptie heeft Jolijn een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd om meer inzicht te verkrijgen in de vaatfunctie in de hersenen. Hiervoor ondergingen gezonde proefpersonen de cold pressor test (hand 3 minuten ondergedompeld in ijswater) en werden er verschillende metingen uitgevoerd om de bloeddruk, bloedsnelheid en diameter van verschillende vaten in de hals en hersenen te meten.

Jolijn heeft naast haar studie ook werkervaring opgedaan als Medisch secretaresse op de Polikliniek MDL in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Hier beoordeelde ze de medische voorgeschiedenis van patiënten op relevantie voor de polikliniek MDL en ze voerde dit vervolgens in in het nieuw ingevoerde elektronisch patiëntendossier (HiX). Daarnaast was Jolijn administratief medewerker bij SK Natuursteen en Harolds Outlet, waar ze de website, social media en informatiesystemen voor haar rekening nam.

Verder heeft Jolijn diverse nevenactiviteiten gedaan als lid van de redactie van het verenigingsblad PRIK, als lid van diverse commissies van de Studentendesk Rode Kruis en als lid van verschillende commissies van de basketbalvereniging Springfield.

Jolijn heeft ervaring opgedaan met en/of heeft kennis over:

/ Biomedische wetenschappen
/ E-health en innovatie
/ Elektronisch patiëntendossier (HiX)
/ Wetenschapscommunicatie
/
Ziekenhuiszorg

Jolijn is te omschrijven als mensgericht, analytisch, werkt gestructureerd en ze heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Jolijn is 24 jaar en woont in Berlicum. Ze is per 2 december beschikbaar voor 40 uur per week.