Beschikbare trainees2019-02-19T20:46:10+00:00

Beschikbare Trainees

Jonatham is per direct beschikbaar voor 24 uur per week

Jonatham heeft de Bachelor Beleid en Management Gezondheidszorg behaald en volgt momenteel zijn Master Healthcare Management aan de Erasmus Universiteit.

Momenteel is Jonatham bezig met zijn eerste High Select project bij St. Antonius op het gebied van de NIAZ-Qmemtum accreditatie. Dit jaar wordt tijdens een proefaudit en de heraccreditatie getoetst of afspraken rondom het zorgproces in de praktijk worden nageleefd. Het belangrijkste doel van dit project is daarom ook het behalen van de accreditatie in november. De rol van Jonatham in dit project is het monitoren van de voortgang, goede communicatie leveren over het Qmemtum programma op de afdelingen, actief de afdelingen bezoeken om hen te ondersteunen bij vragen en samen te zoeken naar antwoorden. Hij ondersteunt de afdelings- en teamhoofden door de beschikbare informatie uit te werken en te bundelen. Daarnaast schrijft hij beleid en protocollen voor het ziekenhuis.

Jonatham heeft zijn vakken voor de Master afgerond en zal halverwege november 2018 met zijn afstudeerscriptie starten. Tevens heeft hij de Minor Health- and Social Care Management gevolgd aan de University of Eastern Finland.

Voor zijn Bachelor scriptie heeft hij een onderzoek uitgevoerd naar de risicoselectie op de zorgverzekeringsmarkt. Geconcludeerd kon worden dat zorgverzekeraars prikkels hebben om aan risicoselectie te doen voor bepaalde groepen verzekerden, zoals verzekerden met een langdurige aandoening.

Jonatham heeft tijdens zijn opleiding al werkervaring opgedaan in de zorg. Hij heeft stage gelopen in het Erasmus Medisch Centrum, waarbij hij deel heeft genomen aan projecten omtrent de NIAZ-Qmentum accreditatie.

Verder heeft Jonatham stage gelopen bij het revalidatiecentrum Careyn De Vier Ambachten. Hij heeft mee kunnen lopen met de verschillende zorgverleners om zo het zorgproces te observeren. Jonatham heeft daarnaast stage gelopen bij Zuidwester. Hij heeft hier een onderzoek uitgevoerd naar de verbetering van triage in de gehele organisatie en hij heeft een plan geschreven over hoe iedere locatie dit het beste kan aanpakken.

Jonatham heeft ervaring opgedaan met en/of heeft kennis over:
/ Zorgprocessen en management
/ Kwaliteit en beleid
/ NIAZ-Qmemtum, audits en heraccreditatie
/ Zorgverzekeringsmarkt
/ Gehandicaptenzorg, verpleegzorg en ziekenhuiszorg
/ Revalidatie

Jonatham is te beschrijven als sociaal, enthousiast, assertief en praktisch.

Jonatham is voor 24 uur per week beschikbaar.

Wilt u meer weten over zijn beschikbaarheid en/of inzetbaarheid, dan kunt u telefonisch contact opnemen met: 033 46 556 39 of per e-mail: contact@highselect.nl

Jonatham de Araújo Pereira BSc

Beschikbaar voor 24 uur per week

Eelco is vanaf 4 maart voor 40 uur per week beschikbaar.

Eelco heeft de Bachelor Biologie en de Master Biology & Science Based Business afgerond aan de Universiteit van Leiden.

Momenteel is Eelco bezig met zijn tweede High Select Project bij het St. Antonius Ziekenhuis. Hij zet hier een managementrapportagestructuur op die wordt gebruikt voor analyses en managementadviezen. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het opzetten van een monitor systeem op de ‘predictive OK planning’ in Epic. Wekelijks analyseert Eelco de redenen achter de opvallende leegtes in de OK planning.

Eelco heeft zijn eerste High Select project uitgevoerd bij Intervence.
Het hoofddoel van zijn rol bij Intervence was om mee te denken over innovatieve ideeën gebaseerd op bestaande competenties binnen de organisatie. Deze ideeën heeft hij getoetst op levensvatbaarheid en verkoopbaarheid aan de gemeenten, zowel op financieel, praktisch als maatschappelijk vlak. Daarnaast werkte Eelco aan projecten die voortvloeiden uit interne optimalisatie. In opdracht van beleid en management analyseerde en presenteerde Eelco data, werkte hij plannen uit en werkte hij mee aan verbeterprojecten. Hij dacht op meerdere niveaus mee met de organisatie.

Het project van Eelco werd met zes maanden verlengd. Het doel van deze nieuwe periode was om samen met een consultant een geborgen innovatieproces op te stellen, dat ook goed zou functioneren na zijn vertrek bij Intervence. De ideeën, die zij tot innovatieve producten hebben omgebouwd, vormen een goede basis waar nieuwe innovatie- en implementatietrajecten op worden gebaseerd.

Tijdens zijn opleiding heeft Eelco gekozen voor de richting “Biology & Science Based Business”, waardoor hij tijdens de Master een combinatie kreeg van vakken op het gebied van Biologie en Management. Tijdens de Master heeft hij stage gelopen bij Toxys B.V., waar hij een marketingstrategie heeft ontwikkeld en potentiële afnemers heeft benaderd.

Eelco heeft kennis op zowel wetenschappelijk gebied (Ecologie en data-analyse) als het bedrijfsleven (Sales, Processen, (Project) management). Zijn eerste opdracht bij Intervence gaf hem de nodige ervaring om met de gemeente mee te denken in het sociaal domein.

Na zijn Master heeft hij werkervaring opgedaan als Trainee bij PaperFoam B.V.. Hier was hij onder meer werkzaam op de afdelingen Sales, Design, en Productie. Tijdens dit Traineeship heeft hij een concept voor een nieuw product bedacht en vervolgens verkocht aan een grote distributeur. Daarnaast heeft hij door middel van een kritische en frisse blik de bedrijfsprocessen bekeken en verbeterd.

Eelco heeft ervaring opgedaan met en/of heeft kennis over:
/ Innovatie en optimalisatie
/ Beleid en management
/ Jeugdbescherming en –reclassering
/ Ziekenhuiszorg
/ Bedrijfsprocessen
/ Verandermanagement

Eelco is te omschrijven als analytisch, creatief, resultaatgericht, stressbestendig en leergierig.

Eelco is 26 en woont in Gouda.

Wilt u meer weten over zijn beschikbaarheid en/of inzetbaarheid, dan kunt u telefonisch contact opnemen met: 033 46 556 39 of per e-mail: contact@highselect.nl

Eelco Ufkes MSc

Vanaf 4 maart voor 40 uur per week

Chris Nijenhuis MSc

Vanaf 1 maart voor 40 uur per week

Chris is vanaf 1 maart voor 40 uur per week beschikbaar.

Chris heeft de Bachelor Management, Economie en Recht (MER) behaald aan de Hanzehogeschool Groningen, waarna hij de Bachelor Psychologie en de Master Arbeids-, Organisatie-, en Personeelspsychologie heeft afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Momenteel is Chris bezig met zijn eerste project bij MindUp. Chris houdt zich bezig met de begeleiding van mensen met een psychiatrische stoornis bij zelfstandig wonen. Door middel van kwalitatief onderzoek probeert hij antwoord te krijgen op de vraag: “Op welke manier kan het huidige proces achter begeleiding bij zelfstandig wonen beter ingericht worden?”. Daarbij houdt hij rekening met de eisen vanuit verschillende gemeenten, het efficiënt inzetten van personeel en het kostendekkend kunnen werken. Dit zal resulteren in een adviesrapport.

Voor zijn Masterscriptie heeft Chris onderzoek gedaan naar de triggers voor Dark Triad-gedrag op de Werkvloer. Tijdens de Master heeft hij ook het certificaat ‘Coach van Jonge Professionals’ behaald.

Gedurende de Bachelor MER lag de focus op het bepalen van de koers van een organisatie, het verbeteren en vernieuwen van bedrijfsprocessen en de samenwerking tussen mensen. Chris heeft geleerd hoe management gecombineerd kan worden met duurzame innovatie en ondernemerschap. Tijdens deze studie heeft hij de specialisatie ‘Excellente Organisaties’ gevolgd, waarin hij trainingen in adviesvaardigheden en adviesrapporten opstellen heeft gevolgd. Verder heeft hij ook een Minor Psychologie gevolgd.

Chris heeft de brede basis, die hij tijdens MER heeft ontwikkeld verder uitgebreid met de Bachelor Psychologie om zijn leiderschapskwaliteiten zo aan te scherpen. Voor zijn Bachelor scriptie voerde hij een onderzoek uit naar de loopbaanrollen en inzetbaarheid met ambidextrous leiderschap als modererende rol.

Daarnaast heeft Chris twee stages gelopen. De eerste stage liep hij bij het Universitair Medisch Centrum Groningen, waar hij een onderzoek heeft uitgevoerd naar de optimalisering van de dienstverlening van de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METc). De tweede stage heeft hij gelopen voor het Servicepunt Detailhandel bij de Gemeente Groningen dienst ROEZ. Hier waren zijn werkzaamheden onder andere het relatiebeheer, de acquisitie, het beheer van social media en de website, de administratieve ondersteuning en de organisatie van MKB ondernemersavond. Voor deze ondernemersavond organiseerde hij workshops en activiteiten. Verder heeft hij de Winkelverkiezing050 bedacht, uitgewerkt en georganiseerd.

Chris heeft ervaring opgedaan met en/of heeft kennis over:
/ Kwalstatiefonderzoek
/ Organisatiepsychologie
/ Conflicthantering
/ Advies
/ Bedrijfsprocessen

Chris is te omschrijven als flexibel, analytisch, betrouwbaar en doelgericht.

Chris is 25 en woont in Grootegast.

Wilt u meer weten over zijn beschikbaarheid en/of inzetbaarheid, dan kunt u telefonisch contact opnemen met: 033 46 556 39 of per e-mail: contact@highselect.nl