Beschikbare trainees2018-09-28T08:08:44+00:00

Beschikbare Trainees

Trainee Eelco Ufkes

Eelco Ufkes MSc

Beschikbaar voor 40 uur per week

Eelco is per direct beschikbaar voor 40 uur per week

Eelco heeft net zijn eerste project afgerond bij Intervence. Op de lange termijn was zijn rol hier om mee te denken over innovatieve ideeën gebaseerd op bestaande competenties binnen de organisatie. Op de korte termijn werkte Eelco acties uit die voortvloeien uit interne optimalisatie. Het High Select project van Eelco is eerder met zes maanden verlengd om samen met een consultant een geborgen innovatieproces op te stellen dat de basis vormt voor toekomstige innovatie- en implementatietrajecten binnen Intervence.

Eelco heeft de Bachelor Biologie en de Master Biology & Science Based Business afgerond aan de Universiteit van Leiden. Hij heeft gekozen voor de richting “Biology & Science Based Business”, waardoor hij tijdens de Master een combinatie kreeg van vakken op het gebied van Biologie en Management. Tijdens de Master heeft hij stage gelopen bij Toxys B.V., waar hij een marketingstrategie heeft ontwikkeld en potentiële afnemers heeft benaderd.

Na de Master heeft hij werkervaring opgedaan als Trainee bij PaperFoam B.V.. Hier was hij onder meer werkzaam op de afdelingen Sales en Productie, waar hij een concept voor een nieuw product bedacht en door middel van een kritische en frisse blik de bedrijfsprocessen analyseerde en optimaliseerde.

Eelco heeft ervaring opgedaan met en/of heeft kennis over:
/ Innovatie en optimalisatie
/ Beleid en management
/ Jeugdbescherming en -reclassering
/ Bedrijfsprocessen
/ Verandermanagement

Eelco is te omschrijven als creatief, resultaatgericht, stressbestendig en leergierig.

Eelco is per direct beschikbaar voor 40 uur per week. Wilt u meer weten over zijn beschikbaarheid en/of inzetbaarheid, dan kunt u telefonisch contact opnemen met: 033 46 556 39 of per e-mail: contact@highselect.nl

Hanne is per 8 oktober beschikbaar voor 40 uur per week.

Hanne heeft de Bachelor Toegepaste Psychologie behaald aan de Hogeschool Fontys Eindhoven en de Master Internationale Ontwikkelingsstudies afgerond aan de Universiteit van Wageningen.

Op dit moment is Hanne bezig met haar tweede High Select project bij GGNet. Hier biedt zij ondersteuning bij het schrijven van een reorganisatievoorstel voor de acute zorgketen (crisisdienst). Hanne biedt hiernaast ook ondersteuning bij diverse andere projecten binnen GGNet, zoals het uitvoeren van een evaluatie naar beeldbellen, het uitrollen van herstelondersteunende zorg en het opzetten van een triple woonvoorziening voor mensen met een complexe zorgvraag.

Als kort derde High Select project heeft zij bij Flow een Kaizensessie begeleid.

Hanne heeft haar eerste High Select project uitgevoerd bij Zorgbelang Gelderland & Utrecht. Hier ondersteunde ze het opzetten van verschillende burgerinitiatieven. Met concepten als OnsHuis en Be4You2, richtte ze zich op het opzetten van ervaringshuizen. Daarnaast gaf ze input voor het inrichten van het Kindpakket bij gemeenten en was ze bezig met vormgeven van een lespakket ‘burgerparticipatie’ voor de bovenbouw van basisscholen.

Tijdens haar opleiding heeft ze de Minor Change Management gevolgd en zich gericht op de o.a. HRM en arbeid- en organisatie. Voor de Master heeft Hanne een afstudeeronderzoek uitgevoerd bij de RVO naar het verwerven van competitief voordeel voor Nederlandse MKB’s op het gebied van VN-aanbestedingen. Daarnaast heeft ze een kwantitatief onderzoek uitgevoerd bij het Trimbos-Instituut naar suïcide- en depressiepreventie door de toepassing van het collaborative care model.

Hanne heeft werkervaring opgedaan binnen verschillende overheidsinstanties. Ze was o.a. beleidsmedewerker bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, waar ze verantwoordelijk was voor het organiseren van uitgaande handelsmissies. Tevens was Hanne projectmanager “Ede, proeftuin voor Food” bij de Gemeente Ede. Ze was verder coach/trainer, eerstelijns studentpsycholoog en voorzitter van de NBTP. Tijdens haar werkzaamheden als stafadviseur bij de Gemeente Alphen aan den Rijn implementeerde Hanne de pilot “Mobility Mentoring”.

Vanaf 1 november 2018 start Hanne voor 16 uur per week bij de GGD IJsselland.

Hanne heeft ervaring opgedaan met en/of heeft kennis over:
/ Kwaliteit en beleid
/ Toegepaste Psychologie
/ Projecten: “Mobility Mentoring”, “OnsHuis” en “Het Kindpakket”
/ Change Management
/ Gemeenten en Sociaal Domein

Hanne is te omschrijven als ondernemend, leergierig, proactief, resultaatgericht en een teamspeler.

Hanne is 29 jaar en woont in Wageningen. Hanne is per 8 oktober 2018 beschikbaar voor 40 uur per week en vanaf 1 november voor 24 uur per week.

Wilt u meer weten over haar beschikbaarheid en/of inzetbaarheid, dan kunt u telefonisch contact opnemen met: 033 46 556 39 of per e-mail: contact@highselect.nl

Hanne Bookelmann MSc

Beschikbaar voor 40 uur per week

Steven Bangoer

Beschikbaar voor 40 uur per week

Steven is per 8 oktober beschikbaar voor 40 uur per week

Steven heeft de Bachelor Bestuurskunde en Overheidsmanagement afgerond aan de Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch en de MBO Juridisch Medewerker Zakelijke Dienstverlening afgerond.

Momenteel voert Steven twee High Select projecten uit bij Stichting MEE West-Brabant. Steven biedt bij het ene project ondersteuning bij een externe analyse, met als doel om voor de gemeenten Breda en Roosendaal de focus, inzet van middelen en het relatiebeheer te bepalen. Hij hanteert voor deze analyse een eenduidig model, vat de belangrijkste beleidsthema’s en speerpunten van de gemeenten samen, brengt de huidige situatie in kaart en maakt een rapportage van de conclusies.

Voor het andere project houdt Steven zich bezig met het uitwerken en indienen van de subsidie aanvraag van het Werkfit-traject bij het UWV, zodat Stichting MEE West-Brabant voldoet aan de eisen van het UWV en een tweetal re-integratiediensten kan gaan uitvoeren.

Steven heeft zijn tweede High Select project bij Pactum uitgevoerd (24 uur per week) ter ondersteuning van de Raad van Bestuur. Hij was verantwoordelijk voor het organiseren van de kwartaalrapportages en het jaarplan. Verder ondersteunde Steven bij het voorbereiden en coördineren van de overstap van het kwaliteitssysteem ISO naar HKZ. Ter voorbereiding heeft Steven de HKZ-checklist uitgewerkt door de interne processen in kaart te brengen, de afdelingsresultaten in te lezen en zich te verdiepen in de planning en control cyclus van Pactum.

Steven heeft zijn eerste project vanuit High Select bij Zorgbelang Gelderland & Utrecht uitgevoerd. Hier werkte hij mee aan een project dat als doel had om een brug te slaan tussen de systeemwereld van de overheid en de leefwereld van jongeren ten behoeve van verbetering van de samenwerking tussen hen.

Voor zijn afstudeerstage heeft Steven bij welzijnsorganisatie MeerVoormekaar een onderzoek uitgevoerd naar het opstellen van een wijkontwikkelingsplan en het maximaliseren van de resultaten door in te zetten op burgerparticipatie. Steven heeft veel kennis opgedaan van de WMO. Hij heeft stage gelopen bij de Stichting ANBO, waar hij medeverantwoordelijk was voor het project ‘Vinger aan de pols’.

Steven heeft ervaring opgedaan met en/of heeft kennis over:
/ Beleid
/ Bedrijfsprocessen
/ Ouderenzorg
/ WMO en Gemeenten
/ Financiering in de zorg
/ Participatiewet

Steven is te omschrijven als kritisch, resultaatgericht, initiatiefrijk en enthousiast.

Steven is 24 jaar en woont in Arnhem. Hij is per 8 oktober 2018 beschikbaar voor 40 uur per week.

Wilt u meer weten over zijn beschikbaarheid en/of inzetbaarheid, dan kunt u telefonisch contact opnemen met: 033 46 556 39 of per e-mail: contact@highselect.nl