Beschikbare Trainees

Esther heeft de Bachelor Bedrijfskunde en de Master International Business & Management afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Esther heeft een jaar lang een High Select project uitgevoerd bij Cosis. Hier was ze stafmedewerker binnen het Cosis Expertisecentrum (CEC). In deze rol bood ze ondersteuning aan het management en adviseerde ze deze ten aanzien van de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van operationeel en tactisch beleid. Taken die hierbij hoorden waren onder andere het coördineren van en deelnemen aan projecten (zoals ‘de borging van het opleidingsplan’, ‘het verbeteren van de inwerkprogramma’s’ en ‘het optimaliseren van diagnostisch onderzoek’), communicatie met de medewerkers, het verbeteren van processen binnen de afdeling, bewaken van de voortgang van projecten en het (mede) opstellen van jaarplannen.

Daarnaast ondersteunde Esther voor 12 uur in de week de stafmedewerkers van een andere afdeling binnen Cosis (WlZ regio Midden). De voornaamste taken op deze afdeling bestonden uit het in kaart brengen en analyseren van diverse gegevens, die dienen als input voor vervolgonderzoeken. Daarnaast onderzocht ze de mogelijkheid tot het opzetten van een respijtvoorziening voor GGZ cliënten en adviseerde ze de stafmedewerkers en manager op basis van dit onderzoek.

Na haar studie heeft Esther onder andere werkervaring opgedaan als HR Trainee bij Stichting ZOA in Apeldoorn. Hier hield ze zich bezig met het updaten en verbeteren van de huidige HR processen, e-learning gericht op personeelsontwikkeling, de arbeidsmarktcommunicatie, het adviseren over (beleids)documenten en de werving en selectie. Ze heeft ook een tijdelijke klus als HR-medewerker uitgevoerd bij OIM Orthopedie. Daarnaast was Esther HR vrijwilliger bij Stichting Next Move, waar ze advies gaf over het HR beleid.

Esther heeft tijdens haar opleidingen onder andere kennis opgedaan van effectieve marketingstrategieën, verandermanagement en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ze heeft ook een Minor gevolgd aan de Aarhus Universiteit in Denemarken, waar ze onder meer de vakken Industrial Marketing, Sustainable Production & Consumption en Business Intelligence heeft gevolgd.

Voor haar Master scriptie voerde Esther een onderzoek uit naar sociale duurzaamheid in wereldwijde supply chains. Voor haar Bachelor scriptie heeft ze een onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen transformationeel leiderschap en de affectieve betrokkenheid om te veranderen.

Esther heeft verder ervaring opgedaan met de Zorgverzekeringswet en WMO door haar werkervaring bij Menzis. Daarnaast heeft ze gewerkt bij Espria die onder andere de inkoop doet voor verschillende zorginstellingen. Ze werkte daar aan een tijdelijk project binnen contractbeheer. Verder was Esther telefonisch medewerker bij de ANWB Alarmcentrale.

Esther is naast haar Traineeship op vrijwillige basis ook teamleider en kinderwerker bij De Stadskerk in Groningen en vertaalvrijwilliger bij Compassion.

Esther heeft ervaring opgedaan met en/of heeft kennis over:

/ HR beleid en HR processen
/ Bedrijfsprocessen en organisatiestructuren
/ Beleid & Management
/ Wmo, Wlz, Jeugdwet, GGZ, ZvW, DBC’s
/ Zorginkoop
/ AVG

Esther is te omschrijven als proactief, flexibel, resultaatgericht en een doorzetter.

Esther is 26 jaar en woont in Groningen. Ze is vanaf 7 oktober beschikbaar voor 40 uur per week.

Esther de Bruin MSc

Is vanaf 7 oktober beschikbaar voor 40 uur per week.

Carien Jansen MSc

Is vanaf 1 november beschikbaar voor 40 uur per week.

Carien heeft de Bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening behaald aan de Hogeschool Windesheim. Verder heeft Carien de Master Jeugdstudies afgerond aan Universiteit van Utrecht.

Carien heeft haar tweede High Select project bij Treant Zorggroep bijna afgerond. Het doel van dit project was om het verbeterbord en het kort cyclisch verbeteren (KCV) te implementeren op alle afdelingen van de drie locaties van Treant. Het was een nieuwe manier van werken en bevordert de samenwerking op de afdeling, de communicatie over het werkproces en motiveert om kansen te zien i.p.v. bedreigingen. Carien was als projectmedewerker bezig met het ontwikkelen van het trainingsmateriaal zodat de mensen opgeleid kunnen worden. Alleen een training was vaak onvoldoende voor een blijvende gedragsverandering, om deze reden heeft Carien een concept ontwikkeld rondom de borging van de nieuwe werkwijze. Zo worden er bijvoorbeeld intern mensen opgeleid om dit proces te begeleiden. Carien organiseerde en communiceerde ook alles wat er bij het project komt kijken, zoals presentaties en vergaderingen.

Carien haar eerste High Select project was ook bij Treant Zorggroep. Hier was ze als projectmedewerker bezig met de Next Medicatie Module. Het doel van het project was om de medicatieveiligheid in drie ziekenhuizen (Bethesda, Refaja en Scheper) te verhogen. Dit hield in dat er in samenwerking met de softwareontwikkelaar een digitaal systeem werd ontwikkeld en geïmplementeerd. Tijdens dit project was Carien aanwezig bij alle werkgroepen en projectgroepen zodat ze de acties en besluiten kon notuleren en daardoor overzicht hield over de voortgang van het project. Ook schreef ze plannen en dacht ze actief mee in het project. Ze was de oren, ogen en het aanspreekpunt als de projectleider niet aanwezig was. Daarnaast hield ze zich bezig met het organiseren van workshops en voerde ze gesprekken met key-users (verpleegkundigen en specialisten).

Tijdens de Bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening heeft Carien de Minors Ambulante Hulpverlening en Multiprobleemgezinnen behaald. Voor haar master scriptie heeft ze een onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen de maturity gap en delinquent gedrag in de adolescentie. Hierbij is de invloed van vrienden en leeftijdsgenoten ook meegenomen.

Gedurende de studie heeft Carien verschillende stages uitgevoerd. Zo was ze onder meer stagiaire Sociaal Pedagogisch Hulpverlener bij Stichting Heppie Mierlo en in het Gelre ziekenhuis Apeldoorn op de afdeling Kind en Jeugd, waar ze begeleiding gaf aan ouders en kinderen, begeleidingsplannen opstelde en multidisciplinaire overleggen bijwoonde. Verder was Carien ook stagiaire Jeugdbeleid bij het Ministerie van Algemene Zaken op Curaçao. Hier gaf ze ondersteuning bij het project “Wijk en Leefomgeving”, organiseerde ze een kennissymposium over sociale wijkteams, schreef ze een reader over sociale wijkteams, ondersteunde ze bij de start van de pilot “Sociaal wijkteam” en hield ze zich bezig met de validatie van het meetinstrument Jeugdmonitor.

Carien heeft onder meer werkervaring opgedaan als Cliëntondersteuner bij Best Buddies Zwolle en als Pedagogisch medewerker op de kinderopvang/BSO in Utrecht. Ze heeft enkele jaren gewerkt als Medewerker thuiszorg bij Carinova in Raalte. Vorig jaar was Carien werkzaam als Ambulante thuisbegeleider en Beleidsmedewerker bij Icare Thuisbegeleiding. Hier ondersteunde Carien verschillende doelgroepen om weer grip te krijgen op hun leven. Zo bood ze begeleiding aan gezinnen, volwassenen, jongeren en mensen met een psychiatrische/psychosociale problematiek. Daarnaast voerde ze ondersteunende taken uit op het gebied van beleid, was ze bezig met het opzetten van preventieprojecten en schreef ze beleidsplannen. Afgelopen jaar heeft ze een cursus Positieve Gezondheid in de zorg gevolgd.

Carien heeft ervaring opgedaan met en/of heeft kennis over:

/ Jeugdzorg en VSO
/ Sociale wijkteams
/ Sociaal Pedagogische Hulpverlening
/ Thuiszorg en ziekenhuiszorg
/ Gedrags- en psychische problemen

Carien is te omschrijven als resultaatgericht, analytisch, leergierig en sociaal.

Carien is 27 jaar en woont in Zwolle.  Zij is vanaf 1 november 2019 beschikbaar voor 40 uur per week.

Susan heeft de Bachelor Gezondheidswetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit Amsterdam en ze heeft de Master Health Care Management afgerond met een 8,0 gemiddeld aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Momenteel voert Susan twee High Select projecten uit bij de organisaties KNMG Artsenfederatie en Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer (SGH). Bij KNMG is Susan junior beleidsmedewerker. Bij KNMG is Susan junior beleidsmedewerker. Ze neemt hier deel aan het programmateam ‘Versterking van de medische professional’, waarin ze vooral aan het werk is met de beroepskeuze voor studenten en de herziening van gedragsregels voor artsen. Bij het andere project bij SGH is ze beleidsadviseur, ondersteunt ze de bestuurder en werkt ze samen met de kwaliteitsfunctionaris om de kwaliteit van zorg te waardborgen en verbeteren.

Tijdens de Master heeft Susan geleerd om complexe vraagstukken vanuit verschillende perspectieven deskundig te analyseren en beoordelen. Kennis die hiervoor gebruikt wordt is onder meer organisatie- en beleidswetenschappen, sociaal-medische wetenschappen, bedrijfskunde en medische kennis. Ook thema’s zoals strategisch en financieel management, onderhandelen, zelfreflectie en omgaan met belanghebbenden zijn gedurende de opleiding aanbod gekomen.

Susan heeft gedurende de Master twee stages uitgevoerd: bij het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis op de afdeling -Intensive Care Kinderen en bij de alliantie van de Vrouw-Kindcentra van het Amsterdam UMC. In het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis deed zij onderzoek naar ervaringen van verpleegkundigen met een reanimatie assessment. Als alliantie stagiaire in Amsterdam UMC was ze werkzaam in twee projecten: de alliantie van twee intensive care afdelingen en de herindeling van de kinderklinieken. In deze projecten was Susan verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van de werkgroepen, het bewaken en sturen op de planning en rapporteerde ze aan de projectleider. Daarnaast heeft ze op het gebied van kwaliteit en veiligheid en verandermanagement ervaring opgedaan. Zo heeft ze meegewerkt aan de ontwikkeling van een Prospectieve Risico Inventarisatie en heeft ze deelgenomen aan sessies om een veranderprogramma voor werknemers te ontwikkelen.

Voor haar Bachelor scriptie heeft Susan een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van een interventie op chronische lage rugpijn. Verder heeft ze een Minor gevolgd aan de Swiss Federal Institute of Technology in Zürich.

Naast haar studie heeft Susan onder meer werkervaring opgedaan als Zorg-assistent bij de  Ziekenhuisgroep Twente in Almelo. Hier ondersteunde ze verpleegkundigen en was ze Voedingsassistente voor patiënten. Susan is ook werkzaam geweest als Allround medewerker bij ZINiN Cultuur Organisaties, waar ze werknemers en vrijwilligers aanstuurde, horeca werkzaamheden uitvoerde en evenementen organiseerde. Tenslotte was Susan voorzitter van de activiteitencommissie van de Landelijke Rijvereniging De Paltheruiters.

Susan heeft ervaring opgedaan met en/of heeft kennis over:

/ Beleid en management
/ Kwaliteit en veiligheid
/ Verandermanagement
/ Prospectieve Risico Inventarisatie
/ Ziekenhuiszorg

Susan is te omschrijven als analytisch, gedisciplineerd, enthousiast en een harde werker.

Susan is 25 jaar en woont in Amsterdam. Ze is vanaf 2 december 2019 beschikbaar voor 24 uur per week.

Susan Hekman MSc

Is vanaf 2 december beschikbaar voor 24 uur per week.

Arnike van den Hoek MSc

Is vanaf 2 december beschikbaar voor 40 uur per week.

Arnike heeft de Bachelor Arbeids- en Organisatiepsychologie en de Master Strategisch Human Resource Management afgerond aan de Universiteit Utrecht.

Momenteel voert Arnike een project uit als projectmedewerker kwaliteit bij de Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. Hier houdt ze zich bezig met het opschonen en bijwerken van het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). De documenten die in het KMS staan dienen verminderd en geactualiseerd te worden. Daarnaast houdt Arnike zich actief bezig met procesverbetering. Tenslotte dient het KMS overzichtelijker ingedeeld te worden en moet de PDCA-cyclus hierin verwerkt worden. Arnike denkt mee over de beste manier om dit vorm te geven.

Arnike heeft haar eerste High Select project uitgevoerd bij Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. Ze was hier adviseur HRM en recruiter. Arnike wierf en selecteerde 15 nieuwe jeugdbeschermers, scherpte het huidige wervings- en selectieproces aan en gaf advies over het aantrekkelijker maken van JBRR als werkgever naar aanleiding van analyse van exit gegevens en arbeidsmarktonderzoek.

Arnike heeft voor haar Master scriptie een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar het proces dat verloopt tussen het ontvangen van de antecedenten van Technology-assisted supplemental work (TASW) en het doen van TASW en de invloed hiervan op de beleving. Daarnaast heeft de ze tijdens de Master de keuzevakken arbeidsrecht en SHRM vaardigheden gevolgd.

Tijdens de Bachelor heeft Arnike gekozen voor de specialisatie Arbeids- en Organisatiepsychologie en heeft ze de Minor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen gevolgd. Voor haar Bachelor scriptie heeft Arnike onderzocht wat bijdraagt aan bevlogenheid van medewerkers in hun sociale werkcontext. Ze onderzocht hierin de samenhang tussen relationele job crafting, bevlogenheid, person-team fit en self-efficacy.

Arnike heeft werkervaring opgedaan als senior recruiter bij  SUSA Studentenuitzendbureau, waar ze zich bezig hield met het afnemen van telefonische screenings en het voeren van selectiegesprekken. Verder was ze onder meer telefoniste en planner bij Hanvos Warmtetechniek en telemarketeer bij Search & Results. Arnike maakte daarnaast deel uit van verschillende commissies en heeft een fulltime bestuursjaar gedaan als Bestuurslid Coördinator Psychologie Activiteiten bij U.F.S.W. Alcmaeon, waar ze onder meer 6 commissies coördineerde en verantwoordelijk was voor de voordracht Docent-van-het-Jaarverkiezing. Tenslotte heeft Arnike deelgenomen aan het Happy Turtle Project bij La Tortuga Feliz (Costa Rica) en was ze buddy voor kinderen met gescheiden ouders bij Villa Pinedo.

Arnike heeft ervaring opgedaan met en/of heeft kennis over:

/ Beleid en management
/ Organisatiestructuren
/ HRM
/ Adviesvaardigheden
/ Procesverbetering

Arnike is te omschrijven als open, flexibel, creatief en is ze een echte groepswerker.

Arnike is 24 jaar en woont in Ermelo. Ze is vanaf 2 december 2019 beschikbaar voor 40 uur per week.

Rosa heeft de Bachelor Gezondheidswetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Master Health Economics, Policy and Law afgerond aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijdens de Bachelor heeft Rosa ook een verkorte opleiding tot verzorgende niveau 3 afgerond via Aethon Rotterdam.

Rosa voert haar eerste High Select project uit bij Stichting Bartiméus. Bartiméus is een organisatie, waar blinden en slechtzienden terecht kunnen voor diagnostiek, behandeling en revalidatie, wonen, werken, onderwijs en expertise. Bartiméus is bezig met een kanteling naar een meer klantgerichte organisatie. Om dit in 2020 uit te dragen, worden er in 2019 marktplannen ontwikkeld. Het project van Rosa betreft de voorbereiding op en het ontwikkelen van deze marktplannen. Tijdens dit project wordt er opnieuw in kaart gebracht wie de klanten en cliënten zijn, welke producten en diensten Bartiméus levert en hoe Bartiméus deze producten en diensten bekostigt.

Binnen dit project heeft Rosa een sturende en ondersteunende rol of is ze grotendeels verantwoordelijk. Ze houdt zich bezig met het controleren van de data verkregen uit de dataverkenning: wie zijn de huidige klanten en cliënten van Bartiméus? Daarnaast ontwikkelt ze een (product-)diensten-catalogus, waarin alle diensten en producten van Bartiméus worden samengebracht. Verder brengt Rosa samen met het projectteam in kaart hoe Bartiméus haar huidige diensten en producten bekostigt. Dit alles komt samen in de mede door haar te ontwikkelen marktplannen per klantgroep. Deze marktplannen dienen zowel financieel als maatschappelijk relevant en haalbaar te zijn.

Voor haar Master scriptie heeft Rosa een onderzoek uitgevoerd naar verschillende vragenlijsten die de kwaliteit van leven bij ouderen meten. Ze heeft zich in het onderzoek gericht op de haalbaarheid, validiteit, betrouwbaarheid en gevoeligheid van deze vragenlijsten.

Tijdens de Bachelor heeft Rosa een cursus Didactiek gevolgd en was ze student-assistent Pre-University College bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Verder heeft Rosa gewerkt als helpende niveau 2 via Aethon Amsterdam en was ze data- en webbeheerder bij Uitgeverij Reed Elsevier. Voorafgaand aan het Traineeship van High Select was Rosa werkzaam als ondersteuner in de huishouding (WMO) bij de Zorgcirkel, waar ze ouderen hielp in het huishouden.

Rosa heeft ervaring opgedaan met en/of heeft kennis over:

/ Economie en financiering van het gezondheidszorgsysteem
/ Internationaal gezondheidsrecht
/ Kwaliteit van zorg
/ Management van zorgorganisaties
/ Marktordening in de zorg

Rosa is te omschrijven als gedisciplineerd, geordend, leergierig en sociaal.

Rosa is 22 jaar en woont in Purmerend. Ze is per direct beschikbaar voor 16 uur per week. Ze is vanaf 2 december 2019 beschikbaar voor 40 uur per week.

Rosa Kimman MSc

Is per direct beschikbaar voor 16 uur per week. Vanaf 2 december is Rosa beschikbaar voor 40 uur per week.

Jildou de Jong MSc

Is vanaf 2 december beschikbaar voor 40 uur per week.

Jildou heeft de Bachelor Sociologie en de Master Sociologie van Politiek, Maatschappij & Beleid afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Momenteel voert Jildou haar eerste High Select project uit bij de KwadrantGroep. Hier is ze Junior beleidsadviseur.

Voor haar masterscriptie heeft Jildou onderzoek gedaan naar het samenwonen van ouderen en jongeren in verzorgingshuizen in Nederland. Het samenwonen van verschillende generaties speelt in op verschillende maatschappelijke thema’s, zoals: eenzaamheid, stijgende gezondheidszorgkosten, personeelstekort in de zorg, leegstand in verzorgingshuizen en woningtekort onder jongeren. Jildou heeft onderzocht of er sprake is van intergenerationeel contact en wat de ervaren effecten van intergenerationeel contact op het welbevinden voor zowel ouderen als jongeren zijn.

Voorafgaand aan haar master heeft Jildou de bachelor Sociologie afgerond, ook aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar bachelor scriptie ging over free-riders, mensen die gebruik maken van een collectief goed zonder hier zelf aan bij te dragen. Door middel van een experiment heeft zij  onderzocht wat bepaalt hoeveel iemand bijdraagt aan het groepsbelang. Ook is onderzocht welke rol persoonlijke eigenschappen spelen en welke rol het gedrag van groepsgenoten spelen op het groepsbelang.

Jildou werkte ook als Ondersteunend Projectmedewerker bij Zorgbelang in Groningen. Jildou haalt door middel van (praktijk)onderzoek naar de ervaringen van patiënten en naasten over de zorg in het UMCG/Martini Ziekenhuis informatie op met als doel de zorg te verbeteren. Daarnaast heeft Jildou zeven jaar bij restaurant Four Rose’s gewerkt.

Jildou heeft ervaring opgedaan met en/of heeft kennis over:

/ Beleid en management
/ Maatschappelijke vraagstukken
/ Gedrag van mensen in organisaties
/ Ouderenzorg
/
Ziekenhuiszorg

Jildou is te omschrijven als enthousiast, open, kritisch en een doorzetter.

Jildou is 24 jaar en woont in Groningen. Ze is vanaf 2 december 2019 beschikbaar voor 40 uur per week.

Jolijn heeft de Bachelor Biomedische Wetenschappen en de Master Biomedical Sciences afgerond aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Op dit moment voert Jolijn haar tweede project uit bij de ZANOB apotheek van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Hier ondersteunt ze de financiële administratie bij de dagelijkse werkzaamheden en kijkt ze kritisch naar de werkprocessen.

Haar eerste High Select project voerde Jolijn uit bij het Bravis Ziekenhuis. Hier evalueerde ze de verruimde bezoektijden binnen twee hoofdlocaties. Dit deed ze door middel van het uitvoeren, uitwerken en analyseren van alle interviews onder patiënten, bezoekers en zorgverleners.

Voor haar Master scriptie heeft Jolijn een wetenschappelijke pilot studie uitgevoerd bij het REshape center, het innovatiecentrum van het Radboud UMC. Het doel was om uit te zoeken of een smartphone applicatie en locatie specifieke reminders helpen bij het thuis revalideren. Dit heeft ze onderzocht met behulp van interviews en vragenlijsten. Verder heeft Jolijn een literatuurscriptie uitgevoerd over E-health gebruik door huisartsen.

Gedurende de Master heeft Jolijn ook stage gelopen bij Diagnostiek voor U. Hier ontwikkelde ze een communicatiestrategie voor de doelgroep kinderen. Een eerste stap hierin was onderzoeken wat er al gedaan werd en wat er nieuw geïmplementeerd of verbeterd kon worden. Vervolgens heeft ze een aantal communicatiemiddelen ontwikkeld en uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn het geven van workshops aan verschillende leeftijdsgroepen, het maken van folders, invulling geven aan een deel van de website en de ontwikkeling van een spreekbeurtkoffer.

Na de Master heeft Jolijn een korte stage gelopen in het Digestive Pathology lab in Santiago de Compostela, Spanje, waar ze praktijkervaring heeft opgedaan in fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.

Voor de Bachelor scriptie heeft Jolijn een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd om meer inzicht te verkrijgen in de vaatfunctie in de hersenen. Hiervoor ondergingen gezonde proefpersonen de cold pressor test (hand 3 minuten ondergedompeld in ijswater) en werden er verschillende metingen uitgevoerd om de bloeddruk, bloedsnelheid en diameter van verschillende vaten in de hals en hersenen te meten.

Jolijn heeft naast haar studie ook werkervaring opgedaan als Medisch secretaresse op de Polikliniek MDL in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Hier beoordeelde ze de medische voorgeschiedenis van patiënten op relevantie voor de polikliniek MDL en ze voerde dit vervolgens in in het nieuw ingevoerde elektronisch patiëntendossier (HiX). Daarnaast was Jolijn administratief medewerker bij SK Natuursteen en Harolds Outlet, waar ze de website, social media en informatiesystemen voor haar rekening nam.

Verder heeft Jolijn diverse nevenactiviteiten gedaan als lid van de redactie van het verenigingsblad PRIK, als lid van diverse commissies van de Studentendesk Rode Kruis en als lid van verschillende commissies van de basketbalvereniging Springfield.

Jolijn heeft ervaring opgedaan met en/of heeft kennis over:

/ Biomedische wetenschappen
/ E-health en innovatie
/ Elektronisch patiëntendossier (HiX)
/ Wetenschapscommunicatie
/
Ziekenhuiszorg

Jolijn is te omschrijven als mensgericht, analytisch, werkt gestructureerd en ze heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Jolijn is 24 jaar en woont in Berlicum. Ze is per 2 december beschikbaar voor 40 uur per week.

Jolijn van Uden MSc

Is vanaf 2 december beschikbaar voor 40 uur per week.