Beschikbare Trainees

Annika van de Belt-Steenbeek MSc

Per direct beschikbaar voor 24 uur per week.

Annika heeft de Bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Christelijke Hogeschool Ede, de Master Zorgethiek en Beleid behaald aan de Universiteit voor Humanistiek en de Master Managementwetenschappen afgerond aan de Open Universiteit Nederland.

Momenteel voert Annika gelijktijdig twee projecten uit bij de zorgorganisaties Noorderbreedte en Zozijn. Bij Noorderbreedte is Annika adviseur Kwaliteit en Innovatie en werkt ze mee op de afdeling Kwaliteit, waar ze zich bezig houdt met verschillende zorginhoudelijke thema’s. Bij Zozijn ondersteunt Annika de directie met beleidsmatige onderwerpen. Op 3 juni 2019 eindigt het project van Annika bij Noorderbreedte en is ze parttime beschikbaar voor 24 uur per week.

De eerste twee High Select projecten heeft Annika gelijktijdig uitgevoerd bij de zorginstellingen Elan en Zozijn. Annika was bij Elan verantwoordelijk voor het behalen en integreren van het kwaliteitslabel van Sociaal Werk Nederland. Daarnaast bood Annika bij Zozijn ondersteuning bij de implementatie van het nieuwe toetsingskader (V)SO.

Annika heeft haar derde High Select project uitgevoerd bij GGNet. Hier voerde ze als beleidsmedewerker verschillende projecten uit, die onderdeel zijn van de realisatie van het visiestuk 2030. Annika hield zich onder meer in de rol van projectleider bezig met het ontwikkelen en accrediteren van een basisscholing LVB en Psychiatrie. Daarnaast bood ze ondersteuning aan de overgang naar zelfsturende teams in de rol van projectondersteuner, waarvoor ze een implementatieplan heeft gemaakt.

Tijdens de Master heeft Annika kennis opgedaan over zorgethiek en zelfreflectie op verschillende domeinen vanuit een zorg ethisch perspectief. In haar Masterscriptie voerde ze een onderzoek uit naar de participatie van kwetsbare groepen binnen de Gemeente Zwolle. Daarnaast heeft ze onder meer kennis opgedaan over strategie, marketing en organisatieverandering. Annika heeft een afstudeeronderzoek uitgevoerd naar Network Governance.

Haar bestuursfunctie in het landelijk bestuur van PerspectieF, een politieke jongeren organisatie van de ChristenUnie, laat zien dat ze van aanpakken houdt, verantwoordelijkheid kan dragen en lef heeft om nieuwe dingen te proberen. Tijdens haar studie en extra-curriculaire activiteiten is Annika in aanraking gekomen met alle drie de decentralisaties, Jeugdzorg, WMO en participatiewet.

Annika heeft ervaring opgedaan met en/of heeft kennis over:

/ Beleid en management
Kwaliteit en Innovatie
/ Toetsinskader (V)SO
Participatiewet en WMO
Gemeenten en Jeugdzorg
Governance

Annika is te omschrijven als doelgericht, organisatie sensitief, flexibel, communicatief vaardig en een echte teamspeler.

Annika is 26 jaar en woont in Zwolle. Zij is per direct beschikbaar voor 24 uur per week en rondt haar Traineeship af op 27 september 2019.

Steven heeft de Bachelor Bestuurskunde & Overheidsmanagement afgerond. Daarin heeft hij de Minor Slim Plannen en Organiseren in de Zorg gevolgd. Daarvoor heeft hij de opleiding MBO Juridisch Medewerker Zakelijke Dienstverlening afgerond.

Zijn zevende High Select project heeft Steven uitgevoerd bij Koninklijke Visio. Hij was hier werkzaam voor de afdeling Bestuursondersteuning. Zijn taken waren primair gericht op het bieden van directe ondersteuning aan de Raad van Bestuur. Dit omvat voornamelijk het voorbereiden van de vergaderingen, uitbrengen van adviezen en het uitzetten en uitvoeren van actiepunten afkomstig van de bestuurders. Daarnaast had hij een actieve rol bij het ondersteunen van het intern strategieteam en herformuleert hij een gedeelte van de planning- en control cyclus.

Zijn eerste High Select project heeft Steven bij Zorgbelang Gelderland & Utrecht uitgevoerd. Hier werkte hij mee aan een project dat als doel had om een brug te slaan tussen de systeemwereld van de overheid en de leefwereld van jongeren ten behoeve van verbetering van de samenwerking tussen hen.

Steven heeft zijn tweede High Select project bij Pactum uitgevoerd (24 uur per week). Hij was hier werkzaam als bestuurssecretaris. In deze functie was hij verantwoordelijk voor het bewaken en organiseren van de planning- en control cyclus, adviseerde hij de bestuurder en nam hij deel aan het MT. Daarnaast heeft hij mogen ondersteunen in de overstap van het kwaliteitssysteem ISO naar HKZ. Ter voorbereiding aan de overstap heeft hij de HKZ-checklist uitgewerkt door de interne processen in kaart te brengen en zich in te lezen in de afdelingsresultaten. Ook heeft hij, in samenwerking met een collega, het audit-gesprek met Lloyds gevoerd.

Zijn derde en vierde High Select projecten heeft Steven uitgevoerd bij Stichting MEE West-Brabant. Hier bood hij ondersteuning aan een externe analyse, met als doel om voor de gemeenten Breda en Roosendaal de focus, inzet van middelen en het relatiebeheer te bepalen. Hij adviseerde voor deze analyse een eenduidig model, vatte de belangrijkste beleidsthema’s en speerpunten van de gemeenten samen, bracht de huidige situatie in kaart en maakte een rapportage van de conclusies. Voor zijn tweede project bij Stichting MEE West-Brabant hield Steven zich bezig met het uitwerken en indienen van de subsidieaanvraag voor twee re-integratietrajecten bij het UWV, het gaat hier om WerkFit en Naar Werk.

Steven voerde zijn vijfde en zesde High Select project uit bij Zozijn en Malkander. Bij Zozijn ondersteunde hij het kwaliteitsbureau bij het opstellen van het strategisch beleidsplan en het opstellen van het kwaliteitsrapport. Bij Malkander voerde Steven een marktanalyse uit naar de mogelijkheden voor het opzetten van een vrijwilligerscentrum in Ede. Het secundair doel van het project was om te onderzoeken welke inzet van Malkander (en het maatschappelijk veld in Ede) nodig was om burgerparticipatie te vergroten.

Steven heeft kennis opgedaan van de WMO en hij heeft stage gelopen bij de  Stichting ANBO, waar hij verantwoordelijk was voor het project ‘Vinger aan de pols’.

Steven heeft ervaring opgedaan met en/of heeft kennis over:

/Beleid en kwaliteit
/ Bestuur en governance
/ Bedrijfsprocessen en externe analyses
/ Participatie en WMO
/ Gehandicaptenzorg, ouderenzorg en gemeenten
Financiering in de zorg

Steven is te omschrijven als resultaatgericht, initiatiefrijk, enthousiast en kritisch.

Steven is 26 jaar en woont in Arnhem. Steven is per direct beschikbaar voor 40 uur per week. Steven rondt op 27 september 2019 zijn Traineeship af.

Steven Bangoer BSc

Per direct beschikbaar voor 40 uur per week.

Marit Bravenboer MSc

Is vanaf 23 september 2019 ze beschikbaar voor 40 uur per week.

Marit heeft de Bachelor Gezondheidswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Master Health Care Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam afgerond.

Momenteel is Marit bezig met haar eerste twee High Select projecten bij GGZ Rivierduinen. Hier voert ze een project uit voor 24 uur per week als Interim Manager Algemene Zaken stuurt Marit samen met de Manager Behandelzaken het team Kind & Jeugd in Haaglanden aan. Ze is verantwoordelijk voor de zorg, bedrijfsvoering en het personeelsbeleid binnen het team. Daarnaast ondersteunt Marit als projectmedewerker voor 16 uur per week de afdeling Ouderenpsychiatrie.

Marit is cum laude afgestudeerd voor de Bachelor Gezondheidswetenschappen. Ze heeft haar Bachelor scriptie uitgevoerd bij het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis op de afdeling Hoofd-hals oncologie en -chirurgie. Ze heeft hier onderzoek gedaan naar de stemkwaliteit en kwaliteit van leven van patiënten met een totale laryngectomie. Als afstudeeronderzoek tijdens de Master heeft ze een onderzoek uitgevoerd over de samenwerking tussen netwerken voor dementie en palliatieve zorg.

Tijdens de Master heeft Marit stage gelopen bij de zorginstelling Laurens. Ook heeft zij op de afdeling domein Kortdurende Zorg de directiesecretaris ondersteund in haar werkzaamheden, die bestonden uit de interne bedrijfsvoering, het inrichten en verbeteren van werkprocessen, diverse kwaliteitsprojecten en de aansturing van de ondersteuning van het domein.

Tijdens de studie heeft Marit verschillende functies uitgevoerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze is Studentambassadeur geweest, ze was lid van de Minorvertegenwoordiging en Studentassessor bij het Faculteitsbestuur Aard- en Levenswetenschappen. Bij de Erasmus Universiteit Rotterdam was Marit Lid van het Onderwijspanel. Daarnaast heeft ze bij het dagactiviteitencentrum van Accolade Zorg volwassenen begeleid tijdens de creatieve activiteiten. Ze heeft voor het project “Jong + Oud = Goud” tweewekelijks contact gehouden met een senior met als doel om ouderen gezelschap te bieden, de zelfredzaamheid te vergroten en het sociale netwerk uit te breiden.

Marit heeft ervaring opgedaan met en/of heeft kennis over:

/ Beleid en management
/ Kwaliteit en veiligheid
/ Personeelsbeleid en HiX
/ Ketenzorg
/ Geriatrische revalidatie, palliatieve zorg en eerstelijnsverblijf
/ Ouderenzorg, GGZ en ziekenhuiszorg

Marit is analytisch, zelfstandig, samenwerkingsgericht, leergierig en ambitieus.

Marit is 23 jaar en woont in Capelle aan den IJssel. Vanaf september 2019 verhuist ze zeer waarschijnlijk tijdelijk naar Gouda tot en met januari 2020.  Zij is per direct beschikbaar voor 8 uur per week. Vanaf 26 augustus 2019 is Marit beschikbaar voor 40 uur per week.

Tessa heeft de Bachelor Gezondheid en Leven, de Master Health Sciences en de Master Communicatiewetenschappen afgerond aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Momenteel voert Tessa haar eerste High Select project uit bij Hago Zorg. Als communicatiemedewerker heeft Tessa samen met de afdeling Commercie en Communicatie proposities uitgewerkt. Ze zet hier een content strategie op en ze haalt de bewijslast uit de praktijk op. Deze werkt zij uit in verschillende communicatiemiddelen. Hiernaast zit Tessa in een projectgroep Marktonderzoek, waarin ze onder andere de interviews voor dit marktonderzoek uitwerkt.

Tijdens de eerste Master Health Sciences heeft Tessa zich gespecialiseerd in Preventie en Publieke Gezondheid. Voor haar eerste Master scriptie heeft ze een onderzoek uitgevoerd naar het effect van PortionControl@Home interventie op de power of food bij mensen met overgewicht of obesitas.

Tijdens de tweede Master Communicatiewetenschappen heeft Tessa zich gespecialiseerd in Marketing en Gezondheidsvoorlichting. Voor haar tweede Master scriptie heeft ze een experiment opgesteld, waarin het effect van het vertelperspectief en de afbeeldingen in personificatie werd onderzocht op de effectiviteit van gezondheidscampagnes over Hiv en Aids.

Tijdens de Bachelor Gezondheid en Leven heeft Tessa haar scriptie uitgevoerd bij het Julius Centrum in Utrecht. Hierbij voerde ze een onderzoek uit naar de fysieke activiteit van borstkanker patiënten.

Tessa heeft tot eind april als Junior onderzoeker bij de GGD Hart voor Brabant gewerkt. Daarnaast heeft ze hier als Vakspecialist C gewerkt op het gebied van beleid, communicatie en ter ondersteuning van de programmamanager en het programmateam. Tijdens haar studie heeft Tessa in de ouderenzorg gewerkt, waar ze ouderen hielp bij de dagelijkse activiteiten.

Tessa heeft ervaring opgedaan met en/of heeft kennis over:

/ Gezondheidsvoorlichting en campagnes
/ Volksgezondheid Voeding
/ Gezondheidsbevordering en ziektepreventie
/ Strategische communicatie en branding
/ Interne & externe communicatie
/ Employer branding en customer journey
/ Content marketing en Social Media

Tessa is te omschrijven als creatief, zorgvuldig, een doorzetter en sociaal.

Tessa is 25 jaar en woont in Hagestein (Utrecht). Ze is vanaf 12 augustus beschikbaar voor 40 uur per week.

Tessa Hazekamp MSc

Is per direct beschikbaar voor 40 uur per week.