Beschikbare trainees2018-12-17T15:26:36+00:00

Beschikbare Trainees

mr. Margot Klooster

Beschikbaar voor 16 uur per week

Margot is per direct beschikbaar voor 16 uur per week.

Margot heeft de Bachelor Rechtsgeleerdheid en de Master Nederlands Recht (specialisatie: Staats- en Bestuursrecht) afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Tijdens de Master heeft Margot zich gericht op meerdere rechtsgebieden, waaronder gezondheidsrecht en publieksrecht. Voor haar Masterscriptie voerde ze een onderzoek uit naar het recht van minderjarige ongedocumenteerde vreemdelingen op gezondheid als mensenrecht. Dit onderzoek is beoordeeld met een 8 en is gepubliceerd.

Momenteel voert Margot een High Select project uit bij het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en Utrecht. Ze voert hier projecten uit als adviseur Arbeidsvoorwaarden & Arbeidsrecht.

Haar eerste High Select project voerde Margot uit bij Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG) in Amsterdam, waar zij de functie van Secretaris Raad van Bestuur vervulde.

Margot heeft onder meer werkervaring opgedaan als stagiaire bij diverse advocatenkantoren. Hier is ze in aanraking gekomen met verschillende rechtsgebieden als civiel recht, strafrecht en aansprakelijkheidsrecht. Daarnaast heeft ze meegelopen met het bestuur van de Isala Klinieken in Zwolle. Verder heeft ze gewerkt als coach en juridisch adviseur bij CareVan Thuiszorg en bood ze juridische ondersteuning aan mensen met vreemdelingrechtelijke vragen.

Margot heeft door haar studie en stages ervaring opgedaan met en/of kennis over:
/ Staats- en Bestuursrecht
/ Gezondheidsrecht en arbeidsrecht
/ Jeugdwet, Wkkgz, Wet BIG, Bopz, Wlz, Zvw en DBA
/ Juridisch advies
/ Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG)
/ Thuiszorg en ziekenhuiszorg

Margot is te omschrijven als leergierig, nieuwsgierig, een teamplayer en ze heeft oog voor detail.

Margot is per direct beschikbaar voor 16 uur per week. Vanaf 1 april 2019 is Margot beschikbaar voor 40 uur per week.

Wilt u meer weten over haar beschikbaarheid en/of inzetbaarheid, dan kunt u telefonisch contact opnemen met: 033 46 556 39 of per e-mail: contact@highselect.nl

Steven is per direct beschikbaar voor 16 uur per week

Steven heeft de Bachelor Bestuurskunde & Overheidsmanagement afgerond. Daarin heeft hij de Minor Slim Plannen en Organiseren in de Zorg gevolgd. Daarvoor heeft hij de opleiding MBO Juridisch Medewerker Zakelijke Dienstverlening afgerond.

Steven is reeds gestart met zijn vijfde High Select project bij Zozijn. Hij ondersteunt hier het kwaliteitsbureau met het opstellen van het strategisch beleidsplan en het kwaliteitsrapport. Steven is per direct beschikbaar voor 16 uur per week.

Steven heeft zijn eerste project vanuit High Select bij Zorgbelang Gelderland & Utrecht uitgevoerd. Hier werkte hij mee aan een project dat als doel had om een brug te slaan tussen de systeemwereld van de overheid en de leefwereld van jongeren ten behoeve van verbetering van de samenwerking tussen hen.

Steven heeft zijn tweede High Select project bij Pactum uitgevoerd (24 uur per week) ter ondersteuning van het bestuur. Hij was verantwoordelijk voor het organiseren van de kwartaalrapportages en het jaarplan. Verder ondersteunde Steven bij het voorbereiden en coördineren van de overstap van het kwaliteitssysteem ISO naar HKZ. Ter voorbereiding heeft Steven de HKZ-checklist uitgewerkt door de interne processen in kaart te brengen, de afdelingsresultaten in te lezen en zich te verdiepen in de planning en control cyclus van Pactum. Ook heeft hij, in samenwerking met een collega, het audit-gesprek met Lloyds gevoerd.

Steven heeft zijn derde en vierde High Select project uitgevoerd bij Stichting MEE West-Brabant. Steven bood hier ondersteuning aan een externe analyse, met als doel om voor de gemeenten Breda en Roosendaal de focus, inzet van middelen en het relatiebeheer te bepalen. Hij ontwikkelde voor deze analyse een eenduidig model, vatte de belangrijkste beleidsthema’s en speerpunten van de gemeenten samen, bracht de huidige situatie in kaart en maakte een rapportage van de conclusies. Voor zijn tweede project bij Stichting MEE West-Brabant hield Steven zich bezig met het uitwerken en indienen van de subsidieaanvraag voor twee re-integratietrajecten bij het UWV. Het ging hier om WerkFit en Naar Werk.

Voor zijn afstudeerstage heeft Steven bij welzijnsorganisatie MeerVoormekaar een onderzoek uitgevoerd naar het opstellen van een wijkontwikkelingsplan en het maximaliseren van de resultaten door in te zetten op burgerparticipatie.

Steven heeft veel kennis opgedaan van de WMO. Hij heeft stage gelopen bij de Stichting ANBO, waar hij medeverantwoordelijk was voor het project ‘Vinger aan de pols’.

Steven heeft ervaring opgedaan met en/of heeft kennis over:
/ Beleid en kwaliteitssystemen ISO en HKZ
/ Bedrijfsprocessen en externe analyses
/ Participatie en WMO
/ Ouderenzorg en gemeenten
/ Financiering in de zorg

Steven is te omschrijven als kritisch, resultaatgericht, initiatiefrijk en enthousiast.

Steven is 25 jaar en woont in Arnhem. Hij is per direct beschikbaar voor 16 uur per week. Vanaf 1 april is Steven voor 40 uur per week beschikbaar.

Wilt u meer weten over zijn beschikbaarheid en/of inzetbaarheid, dan kunt u telefonisch contact opnemen met: 033 46 556 39 of per e-mail: contact@highselect.nl

Steven Bangoer

Beschikbaar voor 16 uur per week

Jonatham de Araújo Pereira BSc

Beschikbaar voor 24 uur per week

Jonatham is per direct beschikbaar voor 24 uur per week

Jonatham heeft de Bachelor Beleid en Management Gezondheidszorg behaald en volgt momenteel zijn Master Healthcare Management aan de Erasmus Universiteit.

Momenteel is Jonatham bezig met zijn eerste High Select project bij St. Antonius op het gebied van de NIAZ-Qmemtum accreditatie. Dit jaar wordt tijdens een proefaudit en de heraccreditatie getoetst of afspraken rondom het zorgproces in de praktijk worden nageleefd. Het belangrijkste doel van dit project is daarom ook het behalen van de accreditatie in november. De rol van Jonatham in dit project is het monitoren van de voortgang, goede communicatie leveren over het Qmemtum programma op de afdelingen, actief de afdelingen bezoeken om hen te ondersteunen bij vragen en samen te zoeken naar antwoorden. Hij ondersteunt de afdelings- en teamhoofden door de beschikbare informatie uit te werken en te bundelen. Daarnaast schrijft hij beleid en protocollen voor het ziekenhuis.

Jonatham heeft zijn vakken voor de Master afgerond en zal halverwege november 2018 met zijn afstudeerscriptie starten. Tevens heeft hij de Minor Health- and Social Care Management gevolgd aan de University of Eastern Finland.

Voor zijn Bachelor scriptie heeft hij een onderzoek uitgevoerd naar de risicoselectie op de zorgverzekeringsmarkt. Geconcludeerd kon worden dat zorgverzekeraars prikkels hebben om aan risicoselectie te doen voor bepaalde groepen verzekerden, zoals verzekerden met een langdurige aandoening.

Jonatham heeft tijdens zijn opleiding al werkervaring opgedaan in de zorg. Hij heeft stage gelopen in het Erasmus Medisch Centrum, waarbij hij deel heeft genomen aan projecten omtrent de NIAZ-Qmentum accreditatie.

Verder heeft Jonatham stage gelopen bij het revalidatiecentrum Careyn De Vier Ambachten. Hij heeft mee kunnen lopen met de verschillende zorgverleners om zo het zorgproces te observeren. Jonatham heeft daarnaast stage gelopen bij Zuidwester. Hij heeft hier een onderzoek uitgevoerd naar de verbetering van triage in de gehele organisatie en hij heeft een plan geschreven over hoe iedere locatie dit het beste kan aanpakken.

Jonatham heeft ervaring opgedaan met en/of heeft kennis over:
/ Zorgprocessen en management
/ Kwaliteit en beleid
/ NIAZ-Qmemtum, audits en heraccreditatie
/ Zorgverzekeringsmarkt
/ Gehandicaptenzorg, verpleegzorg en ziekenhuiszorg
/ Revalidatie

Jonatham is te beschrijven als sociaal, enthousiast, assertief en praktisch.

Jonatham is voor 24 uur per week beschikbaar.

Wilt u meer weten over zijn beschikbaarheid en/of inzetbaarheid, dan kunt u telefonisch contact opnemen met: 033 46 556 39 of per e-mail: contact@highselect.nl

Esther is per direct beschikbaar voor 24 uur per week

sther heeft de Bachelor Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde en de Master Pedagogische Wetenschappen met specialisatie: Beperkingen en Handicap afgerond aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Momenteel is Esther bezig met een High Select-project voor 16 uur per week bij Lelie Zorggroep. Haar opdracht is om een “vriendennetwerk” op te zetten voor een aantal locaties. Daarnaast heeft ze een tweede High Select project uitgevoerd voor 24 uur per week bij het Trimbos Instituut. Esther is per direct beschikbaar voor een project van 24 uur per week.

Voor haar Masterscriptie heeft Esther een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van een training om sociaal cognitieve vaardigheden te verbeteren van jongeren met een licht verstandelijke beperking en PDD-NOS. Verder heeft ze stage gelopen bij het Orthopedagogisch centrum Dzherelo Rehabilitation Centre in Lviv. Hier heeft zij groepsleiders gecoacht en getraind in begeleidingsvaardigheden. Daarnaast heeft Esther hier ook haar Bachelor-onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van een evidence-based ABA-training in Oekraïne.

Naast haar studie heeft Esther werkervaring opgedaan als Woonbegeleider Beschermd Wonen bij Stichting Zahet in Beek-Ubbergen, was ze tussenschoolse opvangkracht bij de Prins Claus School in Nijmegen, vrijwilligster bij verpleegtehuis De Hulsen en projectbegeleider bij het Maatjesproject voor vluchtelingen in Heumensoord. Esther was Bestuurslid bij het dispuut van de Christelijke studentenvereniging de Navigators

Esther heeft ervaring opgedaan met en/of heeft kennis over:
/ Jeugdzorg
/ Training en coaching
/ Orthopedagogiek
/ Opvoedingsproblematiek
/ Verpleegzorg

Esther is te omschrijven als sociaal, creatief en een bruggenbouwer. Onder meer door haar stages is zij zeer geïnteresseerd geraakt in de beleidskant van de zorg.

Esther is 24 jaar en woont in Zeist. Ze is per direct beschikbaar voor 24 uur per week. Vanaf 4 februari 2019 is Esther beschikbaar voor 40 uur per week.

Esther is per direct beschikbaar voor 24 uur per week.

Wilt u meer weten over haar beschikbaarheid en/of inzetbaarheid, dan kunt u telefonisch contact opnemen met: 033 46 556 39 of per e-mail: contact@highselect.nl

Esther Bouman MSc

Beschikbaar voor 24 uur per week

Elsbeth van de Wetering MSc

Beschikbaar vanaf 28 januari 2019 voor 40 uur per week

Elsbeth is per direct beschikbaar voor 16 uur per week

Elsbeth heeft de Bachelor en Master Pedagogische Wetenschappen afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen
Momenteel voert Elsbeth haar derde High Select project uit bij Visio. Ze houdt zich hier bezig met de coördinatie van de vernieuwing van het HRM kwaliteitshandboek. Tijdens het project ondersteunt ze de directeur HRM en werkt ze nauw samen met de HR-adviseurs.

Elsbeth heeft haar eerste project uitgevoerd bij de Hoenderloo Groep, een onderdeel van Pluryn. Bij deze jeugdzorgorganisatie hield zij zich als beleidsmedewerker bezig met het kwaliteitskader betreffende meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel, het project Kleinschaligheid en de implementatie en uitwerking van het Living Lab (e-Health) binnen de organisatie.

Elsbeth heeft haar tweede High Select project uitgevoerd bij de Daniel de Brouwerschool, onderdeel van Zozijn, op het gebied van kwaliteit. Ze ondersteunde hier de directeur bij het aanvragen van toelaatbaarheidsverklaringen, werkdrukverlaging en de evaluatie van het kwaliteitshandboek.

Tijdens haar Master heeft Elsbeth gekozen voor de studierichting Youth 0-21, Society and Policy. Zij heeft hiervoor een onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van Het Servicepunt JeugdhulpPlus met behulp van het Implementation Drivers Model. Elsbeth heeft hiervoor vier scenario’s beschreven over de richtingen waarin het Servicepunt zich zou kunnen ontwikkelen. Ook heeft ze tijdens deze master stage gelopen bij de JeugdhulpPlus instelling “Het Poortje”.

Naast haar studie vervulde Elsbeth een bestuursfunctie bij de studentenvereniging Navigators en Stichting Huisvesting N.S.G. te Groningen en heeft ze bij het Expertisecentrum Nederlands gewerkt als Toetsleider op basisscholen. Tevens heeft ze bij de klantenservice van Menzis Zorgverzekeraar gewerkt.
Elsbeth heeft ervaring opgedaan met en/of heeft kennis over:
/ Jeugdzorg(plus)
/ Pedagogische interventieprogramma’s
/ Speciaal onderwijs
/ Beleid en kwaliteit
/ Human Resource Management
/ E-health
/ Gemeenten en zorgverzekeraars

Elsbeth is te omschrijven als spontaan, leergierig en flexibel en ze is niet bang om in het diepe te springen. Elsbeth heeft de ambitie om met jeugd en/of gezinnen te werken in het orthopedagogische veld en wil zich daarom laten registreren bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Hiervoor dient ze eerst 500 uur aan werkervaring op te doen als pedagoog. Samen met Elsbeth zijn we aan het kijken naar de mogelijkheden om deze wens te combineren met haar traineeship.

Elsbeth is 25 jaar en woont in Zwolle. Elsbeth is per 28 januari 2019 beschikbaar voor 40 uur per week.

Wilt u meer weten over haar beschikbaarheid en/of inzetbaarheid, dan kunt u telefonisch contact opnemen met: 033 46 556 39 of per e-mail: contact@highselect.nl

Laura is vanaf 4 februari voor 40 uur per week beschikbaar.

Laura heeft de Bachelor European Public Health en de Master Healthcare Policy, Innovation & Management afgerond aan de Universiteit van Maastricht.

Momenteel voert Laura een High Select-project uit bij Izer Zorggroep voor 16 uur per week. Hier ondersteunt ze het onderzoek naar het meekijkconsult (MKC). Daarnaast voert Laura een High Select project uit bij Zuidwester voor 16 uur per week, waar ze teams ondersteunt bij de verschillende fases van de nieuwe capaciteit- en roostermanagement werkwijze.

Laura heeft haar eerste High Select project uitgevoerd bij Huisartsenpost West-Brabant, waar ze bezig is geweest met het opzetten van een publiekscampagne. Het doel van dit project wasom het publiek beter te informeren over de werkwijze van de huisartsenpost.

Tijdens haar studie heeft Laura kennis opgedaan over innovatie en management binnen de zorgverlening, zorgorganisaties en de algemene gezondheidszorg. Tijdens haar Bachelor voerde ze, in opdracht van de GGD Zuid-Limburg, een onderzoek uit naar regionale gezondheidsverschillen. Haar Masterstage vond plaats bij Huisartsenpost Oost-Brabant. Hier voerde Laura een onderzoek uit naar laagurgente zorgvragers op de huisartsenpost en de mogelijke oplossingen voor dit probleem. Tevens heeft Laura een Minor Healthcare Management gevolgd aan de University of Sheffield.

Laura is werkzaam geweest als veldwerker bij Ipsos en verzamelde data voor verschillende onderzoeken. Daarnaast heeft ze als bestuurslid van Refugee Project Maastricht en als lid van het promoteam van Maastricht University haar communicatieve vaardigheden ontwikkeld.

Laura heeft ervaring opgedaan met en/of kennis over:
/ Innovatie en management
/ Patiënten logistiek
/ Kwaliteitsmanagement
/ Governance en Health Economics
/ Volksgezondheidsbeleid
Laura is te omschrijven als leergierig, oplossingsgericht, optimistisch en een doorzetter.

Laura is 23 jaar en woont in Tilburg. Vanaf 4 februari 2019 is Laura beschikbaar voor 40 uur per week.

Wilt u meer weten over haar beschikbaarheid en/of inzetbaarheid, dan kunt u telefonisch contact opnemen met: 033 46 556 39 of per e-mail: contact@highselect.nl

Laura Brondijk MSc

Vanaf 4 februari voor 40 uur per week

Simone van Mourik MSc

Vanaf 4 februari voor 40 uur per week

Simone is vanaf 4 februari voor 40 uur per week beschikbaar.

Simone heeft de Bachelor Human Resource Management behaald aan de Hogeschool van Utrecht en de Master Sociologie afgerond aan de Universiteit van Utrecht.

Momenteel is Simone bezig met haar derde High Select project bij de Zorgcirkel. Ze voert hier twee opdrachten uit als Procesbegeleider Kwaliteitsplan 2019 en als Procesbegeleider Cliëntervaringen. De doelen van het project zijn tweeledig: Het ontwikkelen van een Kwaliteitsplan oor 2019 en het ontwikkelen van een meetinstrument. Met dit meetinstrument moeten de individuele cliëntervaringen gemeten kunnen worden waar desgewenst verbeteracties uit voort kunnen vloeien. Tevens is het belangrijk dat het meetinstrument past bij de wensen, eisen en identiteit van De Zorgcirkel.

Simone heeft haar eerste High Select project uitgevoerd bij Zorgpartners Midden-Holland. Hier heeft zij onderzoek gedaan naar de psychosociale werkdruk van de medewerkers van de locatie Ronssehof, een specialistisch geriatrisch revalidatiecentrum. Naast theoretische verdieping en het opstellen en afnemen van de vragenlijst heeft Simone aan de hand van de resultaten van het onderzoek een HR-advies geschreven.

Simone heeft haar tweede High Select project uitgevoerd bij het St. Antonius Ziekenhuis op het gebied van mobiliteitsbeleid. Ze ondersteunde hier de werkgroep mobiliteit, ze ondervraagde een medewerkerspanel over de knelpunten met betrekking tot het parkeren en ze inventariseerde de oplossingsvarianten vanuit de kernwaarden: Samen, Betrokken, Continu Verbeteren en Innovatie.

Tijdens de Master heeft Simone zich verdiept in organisatietheorieën, cultuurtheorieën en veranderstrategieën. Voor haar scriptie heeft ze onderzoek gedaan naar de diversiteit in veranderingsbereidheid en de impact van verandering bij verschillende HR afdelingen. Ook heeft Simone een onderzoek uitgevoerd bij de medezeggenschapsraad van ARCADIS, wat resulteerde in een adviesrapport. Ze heeft stage gelopen op de P&O afdeling van Imtech Building Services, waar ze een onderzoek heeft gedaan op het gebied van intensivering van de onderlinge samenwerking tussen de HR afdelingen binnen de Carante Groep.

Na haar opleiding heeft ze een cursus Procesmanagement gevolgd aan de Open Universiteit, waarbij bedrijfsprocessen onder de loep werden genomen en besluitvormingsprocessen werden bestudeerd. Voorafgaand aan het Management Traineeship heeft ze voor Talent voor Zorg een project uitgevoerd, waar ze de planning ondersteunde op de afdelingen HRM en Telefonie van de Lelie Zorggroep. Verder is Simone vrijwilligster bij Stichting Verzorgingshuis De Koperhorst.

Simone heeft ervaring opgedaan met en/of heeft kennis over:
/ Human Resource Management
/ Kwaliteit en (mobiliteits-)beleid
/ Proces- en verandermanagement
/ Gemeenten, Participatiewet en WMO
/ Governance
/ Verpleeghuiszorg en thuiszorg

Simone is te omschrijven als gedreven, nieuwsgierig, positief, zelfstandig en creatief.

Simone is 28 jaar en woont in Amersfoort. Simone is per 4 februari 2019 beschikbaar voor 40 uur per week.

Wilt u meer weten over haar beschikbaarheid en/of inzetbaarheid, dan kunt u telefonisch contact opnemen met: 033 46 556 39 of per e-mail: contact@highselect.nl

Eelco is vanaf 4 februari voor 40 uur per week beschikbaar.

Eelco heeft de Bachelor Biologie en de Master Biology & Science Based Business afgerond aan de Universiteit van Leiden.

Momenteel is Eelco bezig met zijn tweede High Select Project bij het St. Antonius Ziekenhuis. Hij zet hier een managementrapportagestructuur op die wordt gebruikt voor analyses en managementadviezen. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het opzetten van een monitor systeem op de ‘predictive OK planning’ in Epic. Wekelijks analyseert Eelco de redenen achter de opvallende leegtes in de OK planning.

Eelco heeft zijn eerste High Select project uitgevoerd bij Intervence.
Het hoofddoel van zijn rol bij Intervence was om mee te denken over innovatieve ideeën gebaseerd op bestaande competenties binnen de organisatie. Deze ideeën heeft hij getoetst op levensvatbaarheid en verkoopbaarheid aan de gemeenten, zowel op financieel, praktisch als maatschappelijk vlak. Daarnaast werkte Eelco aan projecten die voortvloeiden uit interne optimalisatie. In opdracht van beleid en management analyseerde en presenteerde Eelco data, werkte hij plannen uit en werkte hij mee aan verbeterprojecten. Hij dacht op meerdere niveaus mee met de organisatie.

Het project van Eelco werd met zes maanden verlengd. Het doel van deze nieuwe periode was om samen met een consultant een geborgen innovatieproces op te stellen, dat ook goed zou functioneren na zijn vertrek bij Intervence. De ideeën, die zij tot innovatieve producten hebben omgebouwd, vormen een goede basis waar nieuwe innovatie- en implementatietrajecten op worden gebaseerd.

Tijdens zijn opleiding heeft Eelco gekozen voor de richting “Biology & Science Based Business”, waardoor hij tijdens de Master een combinatie kreeg van vakken op het gebied van Biologie en Management. Tijdens de Master heeft hij stage gelopen bij Toxys B.V., waar hij een marketingstrategie heeft ontwikkeld en potentiële afnemers heeft benaderd.

Eelco heeft kennis op zowel wetenschappelijk gebied (Ecologie en data-analyse) als het bedrijfsleven (Sales, Processen, (Project) management). Zijn eerste opdracht bij Intervence gaf hem de nodige ervaring om met de gemeente mee te denken in het sociaal domein.

Na zijn Master heeft hij werkervaring opgedaan als Trainee bij PaperFoam B.V.. Hier was hij onder meer werkzaam op de afdelingen Sales, Design, en Productie. Tijdens dit Traineeship heeft hij een concept voor een nieuw product bedacht en vervolgens verkocht aan een grote distributeur. Daarnaast heeft hij door middel van een kritische en frisse blik de bedrijfsprocessen bekeken en verbeterd.

Eelco heeft ervaring opgedaan met en/of heeft kennis over:
/ Innovatie en optimalisatie
/ Beleid en management
/ Jeugdbescherming en –reclassering
/ Ziekenhuiszorg
/ Bedrijfsprocessen
/ Verandermanagement

Eelco is te omschrijven als analytisch, creatief, resultaatgericht, stressbestendig en leergierig.

Eelco is 26 en woont in Gouda. Hij is per 4 februari 2019 beschikbaar voor 40 uur per week.

Wilt u meer weten over zijn beschikbaarheid en/of inzetbaarheid, dan kunt u telefonisch contact opnemen met: 033 46 556 39 of per e-mail: contact@highselect.nl

Trainee Eelco Ufkes

Eelco Ufkes MSc

Vanaf 4 februari voor 40 uur per week

Lisa Bekkema MSc

Vanaf 4 februari voor 40 uur per week

Lisa is vanaf 4 februari voor 40 uur per week beschikbaar.

Lisa heeft de Bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen en de Master Strategische HRM afgerond aan de Universiteit van Utrecht. Minor: Arbeids- en Organisatiepsychologie.

Momenteel is Lisa bezig met haar tweede High Select project bij GGNet. Hier ondersteunt ze het management bij het samenvoegen van verschillende afdelingen binnen de organisatie. Het doel was om synergie te laten ontstaan tussen de verschillende eenheden. Laura heeft de huidige situatie gepeild, een plan opgesteld en ondersteund bij de formulering van een stip op de horizon. Vragen waar ze zich mee bezig heeft gehouden zijn: wat was er nodig aan bijv. scholing? Was er de juiste mix aan formatie aanwezig? Verder heeft Lisa een plan opgesteld om de senior verpleegkundigen beter te positioneren.

Haar eerste High Select project was op het gebied van HRM bij woon- en zorgcentrum De Wulverhorst. Haar voornaamste projectdoel was om de HRM portefeuille weer op orde te krijgen. Ze diende een professionele basis te leggen, waar de organisatie verder mee kon nadat haar project eindigde.

Lisa heeft tijdens haar studie trainingen gevolgd op het gebied van managementvaardigheden, onderzoeksvaardigheden, adviseren en presentatievaardigheden. Voor haar Bachelor-scriptie heeft ze een onderzoek uitgevoerd naar de motivatie en commitment van werknemers van ING na een reorganisatie. Voor haar Masterscriptie heeft ze een onderzoek uitgevoerd naar de invloed van zelfsturing op de kwaliteit van zorg bij zorginstellingen Careyn en Cordaan.

Lisa heeft werkervaring opgedaan als HR generalist bij Cordaan, als adviseur en HR manager bij stichting AIESEC en als stagiair Recruitment bij T-Mobile / EN HR Solutions. Verder heeft Lisa voor het selectie- en matchingbureau Joust Young Professionals een onderzoek uitgevoerd naar: “Hoe Young Professionals te vinden, selecteren en binden aan de organisatie.”

Lisa heeft ervaring opgedaan met en/of heeft kennis over:
/ Management en advies
/ Strategische HRM en HR processen
/ Zelfsturing
/ Kwaliteit en beleid
/ GGZ, langdurige-, thuis- en verpleegzorg

Lisa is te omschrijven als een enthousiaste professional, die de mens centraal stelt, zich makkelijk aanpast in een organisatie en weet van aanpakken.

Lisa is per 4 februari 2019 beschikbaar voor 40 uur per week.

Wilt u meer weten over haar beschikbaarheid en/of inzetbaarheid, dan kunt u telefonisch contact opnemen met: 033 46 556 39 of per e-mail: contact@highselect.nl