Beschikbare Trainees

Annika van de Belt-Steenbeek MSc

Per direct beschikbaar voor 24 uur per week.

Annika heeft de Bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Christelijke Hogeschool Ede, de Master Zorgethiek en Beleid behaald aan de Universiteit voor Humanistiek en de Master Managementwetenschappen afgerond aan de Open Universiteit Nederland.

Momenteel voert Annika gelijktijdig twee projecten uit bij de zorgorganisaties Noorderbreedte en Zozijn. Bij Noorderbreedte is Annika adviseur Kwaliteit en Innovatie en werkt ze mee op de afdeling Kwaliteit, waar ze zich bezig houdt met verschillende zorginhoudelijke thema’s. Bij Zozijn ondersteunt Annika de directie met beleidsmatige onderwerpen. Op 3 juni 2019 eindigt het project van Annika bij Noorderbreedte en is ze parttime beschikbaar voor 24 uur per week.

De eerste twee High Select projecten heeft Annika gelijktijdig uitgevoerd bij de zorginstellingen Elan en Zozijn. Annika was bij Elan verantwoordelijk voor het behalen en integreren van het kwaliteitslabel van Sociaal Werk Nederland. Daarnaast bood Annika bij Zozijn ondersteuning bij de implementatie van het nieuwe toetsingskader (V)SO.

Annika heeft haar derde High Select project uitgevoerd bij GGNet. Hier voerde ze als beleidsmedewerker verschillende projecten uit, die onderdeel zijn van de realisatie van het visiestuk 2030. Annika hield zich onder meer in de rol van projectleider bezig met het ontwikkelen en accrediteren van een basisscholing LVB en Psychiatrie. Daarnaast bood ze ondersteuning aan de overgang naar zelfsturende teams in de rol van projectondersteuner, waarvoor ze een implementatieplan heeft gemaakt.

Tijdens de Master heeft Annika kennis opgedaan over zorgethiek en zelfreflectie op verschillende domeinen vanuit een zorg ethisch perspectief. In haar Masterscriptie voerde ze een onderzoek uit naar de participatie van kwetsbare groepen binnen de Gemeente Zwolle. Daarnaast heeft ze onder meer kennis opgedaan over strategie, marketing en organisatieverandering. Annika heeft een afstudeeronderzoek uitgevoerd naar Network Governance.

Haar bestuursfunctie in het landelijk bestuur van PerspectieF, een politieke jongeren organisatie van de ChristenUnie, laat zien dat ze van aanpakken houdt, verantwoordelijkheid kan dragen en lef heeft om nieuwe dingen te proberen. Tijdens haar studie en extra-curriculaire activiteiten is Annika in aanraking gekomen met alle drie de decentralisaties, Jeugdzorg, WMO en participatiewet.

Annika heeft ervaring opgedaan met en/of heeft kennis over:

/ Beleid en management
Kwaliteit en Innovatie
/ Toetsinskader (V)SO
Participatiewet en WMO
Gemeenten en Jeugdzorg
Governance

Annika is te omschrijven als doelgericht, organisatie sensitief, flexibel, communicatief vaardig en een echte teamspeler.

Annika is 26 jaar en woont in Zwolle. Zij is per 3 juni 2019 beschikbaar voor 24 uur per week en rondt haar Traineeship af op 27 september 2019.

Jonatham heeft de Bachelor Beleid en Management Gezondheidszorg en de Master Healthcare Management reeds afgerond aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Momenteel voert Jonatham van zijn tweede High Select project uit bij GGZ Oost-Brabant. Hier is hij onderdeel van het team Kwaliteitszorg en ondersteunt hij alle projecten binnen de acute psychiatrie op het gebied van het proces, het overzicht en de informatieverzameling. Verder is hij verantwoordelijk voor het succesvol uitvoeren van enkele projecten rondom cliënttevredenheid.

Jonatham heeft zijn eerste project afgerond bij het St. Antonius Ziekenhuis op het gebied van de NIAZ-Qmentum accreditatie. Dit jaar werd er tijdens een proefaudit en tijdens de her-accreditatie getoetst of de afspraken rondom het zorgproces daadwerkelijk in de praktijk worden nageleefd. Het belangrijkste doel van dit project was daarom het behalen van de accreditatie in november 2018. Jonatham was verantwoordelijk voor het monitoren van de voortgang, het op de hoogte houden van de betrokkenen bij het programma en bezocht Jonatham actief de verschillende afdelingen om hen te ondersteunen bij vragen en samen te zoeken naar antwoorden. Hij ondersteunde de afdelings- en teamhoofden door de beschikbare informatie uit te werken en te bundelen. Verder schreef hij beleid en protocollen voor het ziekenhuis.

Jonatham heeft zijn vakken voor de Master afgerond en is momenteel bezig met het afronden van zijn Masterscriptie. Het onderzoek gaat over de invloed van leiderschap op de relatie tussen team reflexiviteit en team effectiviteit in het ziekenhuis.

Voor zijn Bachelor scriptie heeft hij een onderzoek uitgevoerd naar de risicoselectie op de zorgverzekeringsmarkt. Geconcludeerd kon worden dat zorgverzekeraars prikkels hebben om aan risicoselectie te doen voor bepaalde groepen verzekerden, zoals verzekerden met een langdurige aandoening. Tevens heeft hij tijdens de Bachelor de Minor Health- and Social Care Management gevolgd aan de University of Eastern in Finland.

Jonatham heeft tijdens zijn opleiding al werkervaring opgedaan in de zorg. Hij heeft stage gelopen in het Erasmus Medisch Centrum, waarbij hij deel heeft genomen aan projecten omtrent de NIAZ-Qmentum accreditatie. Verder heeft Jonatham stage gelopen bij het revalidatiecentrum Careyn De Vier Ambachten. Hij heeft mee kunnen lopen met de verschillende zorgverleners om zo het zorgproces te observeren. Jonatham heeft daarnaast stage gelopen bij Zuidwester. Hij heeft hier een onderzoek uitgevoerd naar de verbetering van triage in de gehele organisatie en hij heeft een plan geschreven over hoe iedere locatie dit het beste kan aanpakken.

Jonatham heeft ervaring opgedaan met en/of heeft kennis over:

/ Zorgprocessen en management
/ Kwaliteit en beleid
/ NIAZ-Qmentum, audits en her-accreditatie
/ Zorgverzekeringsmarkt
/ Gehandicaptenzorg, GGZ, verpleegzorg en ziekenhuiszorg
/ Revalidatie en acute psychiatrie

Jonatham is stabiel, zorgvuldig, sociaal, assertief, belangstellend en zelfverzekerd.

Jonatham is 24 jaar en woont in Spijkenisse. Hij is per 1 juli 2019 beschikbaar voor 16 uur per week.

Jonatham de Araújo Pereira MSc

Per 1 juli 2019 beschikbaar voor 16 uur per week.

Marit Bravenboer MSc

Per 1 juli 2019 beschikbaar voor 8 uur per week. Vanaf 26 augustus 2019 is ze beschikbaar voor 40 uur per week.

Marit heeft de Bachelor Gezondheidswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Master Health Care Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam afgerond.

Momenteel is Marit bezig met haar eerste twee High Select projecten bij GGZ Rivierduinen. Hier voert ze een project uit voor 24 uur per week als Interim Manager Algemene Zaken stuurt Marit samen met de Manager Behandelzaken het team Kind & Jeugd in Haaglanden aan. Ze is verantwoordelijk voor de zorg, bedrijfsvoering en het personeelsbeleid binnen het team. Daarnaast ondersteunt Marit als projectmedewerker voor 16 uur per week de afdeling Ouderenpsychiatrie.

Marit is cum laude afgestudeerd voor de Bachelor Gezondheidswetenschappen. Ze heeft haar Bachelor scriptie uitgevoerd bij het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis op de afdeling Hoofd-hals oncologie en -chirurgie. Ze heeft hier onderzoek gedaan naar de stemkwaliteit en kwaliteit van leven van patiënten met een totale laryngectomie. Als afstudeeronderzoek tijdens de Master heeft ze een onderzoek uitgevoerd over de samenwerking tussen netwerken voor dementie en palliatieve zorg.

Tijdens de Master heeft Marit stage gelopen bij de zorginstelling Laurens. Ook heeft zij op de afdeling domein Kortdurende Zorg de directiesecretaris ondersteund in haar werkzaamheden, die bestonden uit de interne bedrijfsvoering, het inrichten en verbeteren van werkprocessen, diverse kwaliteitsprojecten en de aansturing van de ondersteuning van het domein.

Tijdens de studie heeft Marit verschillende functies uitgevoerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze is Studentambassadeur geweest, ze was lid van de Minorvertegenwoordiging en Studentassessor bij het Faculteitsbestuur Aard- en Levenswetenschappen. Bij de Erasmus Universiteit Rotterdam was Marit Lid van het Onderwijspanel. Daarnaast heeft ze bij het dagactiviteitencentrum van Accolade Zorg volwassenen begeleid tijdens de creatieve activiteiten. Ze heeft voor het project “Jong + Oud = Goud” tweewekelijks contact gehouden met een senior met als doel om ouderen gezelschap te bieden, de zelfredzaamheid te vergroten en het sociale netwerk uit te breiden.

Marit heeft ervaring opgedaan met en/of heeft kennis over:

/ Beleid en management
/ Kwaliteit en veiligheid
/ Personeelsbeleid en HiX
/ Ketenzorg
/ Geriatrische revalidatie, palliatieve zorg en eerstelijnsverblijf
/ Ouderenzorg, GGZ en ziekenhuiszorg

Marit is analytisch, zelfstandig, samenwerkingsgericht, leergierig en ambitieus.

Marit is 23 jaar en woont in Capelle aan den IJssel. Vanaf september 2019 verhuist ze zeer waarschijnlijk tijdelijk naar Gouda tot en met januari 2020.  Zij is vanaf 1 juli 2019 beschikbaar voor 8 uur per week. Vanaf 26 augustus 2019 is Marit beschikbaar voor 40 uur per week.

Kim heeft de Bachelor Gezondheidswetenschappen en de Master Health Education and Promotion afgerond aan de Universiteit van Maastricht.

Momenteel voert Kim haar eerste High Select project uit bij Lister. Hier ondersteunt Kim het team Kwaliteits- en Zorgbeleid op uiteenlopende taken. Ze houdt zich onder meer bezig met het analyseren van de herstellijst van de Meld Incidenten Medewerkers (MIM) en de Meld Incidenten Cliënten (MIC) binnen de organisatie, het updaten en verwerken van kwaliteitsdocumenten in het kwaliteitssysteem van de organisatie, het implementeren van een digitale medicatie aftekenlijst applicatie (Boomerweb) op 6 pilot locaties en het implementeren van de VraagApp op 3 verschillende locaties.

Tijdens de Master heeft Kim inzicht verkregen in het ontwikkelen, evalueren, implementeren en promoten van gezondheidsinterventies. Voor haar Master scriptie heeft Kim bij het Huis voor de Zorg in Geleen een onderzoek uitgevoerd naar het bestrijden van eenzaamheid door het doen van vrijwilligerswerk.

Tijdens de Bachelor heeft Kim gekozen voor de specialisatie preventie. Daarnaast heeft ze de Minor Fysiotherapie gevolgd aan de Semmelweis University in Boedapest. Voor haar Bachelor scriptie heeft ze namens de afdeling Medische Milieukunde van de GGD Zuid-Limburg een onderzoek uitgevoerd naar: “Media, zorgt die nou voor onrust?”

Naast de studie heeft Kim onder meer werkervaring opgedaan als voedingsassistente bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht en als Student assistent bij het Student Service Centre. Verder heeft Kim bijbaantjes gehad in de Horeca en als facilitaire dienst bij het Theater aan het Vrijthof. Tenslotte maakte Kim ook deel uit van diverse commissies binnen de Studentenvereniging KoKo en heeft langere tijd gebackpackt in Zuidoost Azië en Zuid-Amerika.

Kim heeft ervaring opgedaan met en/of heeft kennis over:

/ Beleid en kwaliteit
/ Gezondheidsinterventies
/ Fysiotherapie
/ E-health, Boomerweb en iProvaVMS
/ Geestelijke gezondheidszorg

Kim is te omschrijven als avontuurlijk, flexibel, leergierig, enthousiast en een groepswerker.

Kim is 26 jaar en woont in Utrecht. Ze is vanaf 8 juli 2019 beschikbaar voor 40 uur per week.

Kim Borghuis MSc

Per 8 juli 2019 beschikbaar voor 40 uur per week.