Beschikbare Trainees

Susan Hekman MSc

Is per direct beschikbaar voor 16 uur per week.

Susan heeft de Bachelor Gezondheidswetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit Amsterdam en ze heeft de Master Health Care Management afgerond met een 8,0 gemiddeld aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Momenteel voert Susan twee High Select projecten uit bij de organisaties KNMG Artsenfederatie en Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer (SGH). Bij KNMG is Susan junior beleidsmedewerker. Bij KNMG is Susan junior beleidsmedewerker. Ze neemt hier deel aan het programmateam ‘Versterking van de medische professional’, waarin ze vooral aan het werk is met de beroepskeuze voor studenten en de herziening van gedragsregels voor artsen. Bij het andere project bij SGH is ze beleidsadviseur, ondersteunt ze de bestuurder en werkt ze samen met de kwaliteitsfunctionaris om de kwaliteit van zorg te waardborgen en verbeteren.

Tijdens de Master heeft Susan geleerd om complexe vraagstukken vanuit verschillende perspectieven deskundig te analyseren en beoordelen. Kennis die hiervoor gebruikt wordt is onder meer organisatie- en beleidswetenschappen, sociaal-medische wetenschappen, bedrijfskunde en medische kennis. Ook thema’s zoals strategisch en financieel management, onderhandelen, zelfreflectie en omgaan met belanghebbenden zijn gedurende de opleiding aanbod gekomen.

Susan heeft gedurende de Master twee stages uitgevoerd: bij het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis op de afdeling -Intensive Care Kinderen en bij de alliantie van de Vrouw-Kindcentra van het Amsterdam UMC. In het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis deed zij onderzoek naar ervaringen van verpleegkundigen met een reanimatie assessment. Als alliantie stagiaire in Amsterdam UMC was ze werkzaam in twee projecten: de alliantie van twee intensive care afdelingen en de herindeling van de kinderklinieken. In deze projecten was Susan verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van de werkgroepen, het bewaken en sturen op de planning en rapporteerde ze aan de projectleider. Daarnaast heeft ze op het gebied van kwaliteit en veiligheid en verandermanagement ervaring opgedaan. Zo heeft ze meegewerkt aan de ontwikkeling van een Prospectieve Risico Inventarisatie en heeft ze deelgenomen aan sessies om een veranderprogramma voor werknemers te ontwikkelen.

Voor haar Bachelor scriptie heeft Susan een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van een interventie op chronische lage rugpijn. Verder heeft ze een Minor gevolgd aan de Swiss Federal Institute of Technology in Zürich.

Naast haar studie heeft Susan onder meer werkervaring opgedaan als Zorg-assistent bij de  Ziekenhuisgroep Twente in Almelo. Hier ondersteunde ze verpleegkundigen en was ze Voedingsassistente voor patiënten. Susan is ook werkzaam geweest als Allround medewerker bij ZINiN Cultuur Organisaties, waar ze werknemers en vrijwilligers aanstuurde, horeca werkzaamheden uitvoerde en evenementen organiseerde. Tenslotte was Susan voorzitter van de activiteitencommissie van de Landelijke Rijvereniging De Paltheruiters.

Susan heeft ervaring opgedaan met en/of heeft kennis over:

/ Beleid en management
/ Kwaliteit en veiligheid
/ Verandermanagement
/ Prospectieve Risico Inventarisatie
/ Ziekenhuiszorg

Susan is te omschrijven als analytisch, gedisciplineerd, enthousiast en een harde werker.

Susan woont in Amsterdam. Ze is per direct beschikbaar voor 16 uur per week.

Tessa heeft de Bachelor Gezondheid en Leven behaald en ze heeft de Master Communicatiewetenschappen en de Master Health Sciences afgerond aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Tessa heeft haar tweede High Select project afgerond bij Nierstichting Nederland. Ze was hier Communicatiemedewerker Zorg & Innovatie. De afgelopen periode is de Nierstichting druk bezig geweest met de donorcampagne. De afdeling Communicatie had hier een belangrijke rol in. Voor deze de campagne heeft Tessa informatie geïnventariseerd en factsheets gemaakt die op de website van de Nierstichting geplaatst gaan worden. Daarnaast heeft Tessa in opdracht van verschillende programmamanagers een onderzoek uitgevoerd naar wat andere organisaties doen of gaan doen op het gebied van missie gedreven onderzoeksbeleid. Tenslotte heeft Tessa een kwalitatief onderzoek gedaan over de grootste doorbraken binnen Nefrologie. Ze heeft hier onder meer de vragenlijst voor opgesteld en diverse mensen geïnterviewd.

Haar eerste High Select project voerde Tessa uit bij Hago Zorg. Als Communicatiemedewerker heeft Tessa hier samen met de afdeling Commercie en Communicatie vijf proposities uitgewerkt, waarin werd beschreven welke hoofddiensten Hago Zorg in de zorg aanbiedt. Verder heeft Tessa een content strategie opgezet, waar ze de praktijkverhalen over de werkzaamheden bij de medewerkers van Hago Zorg ophaalde. Deze werkte ze uit in o.a. nieuwsberichten, storytelling, artikelen en video’s. Daarnaast zat Tessa in een projectgroep Marktonderzoek Assist Zorgondersteuning. Tijdens dit marktonderzoek wordt bepaald hoe zorgondersteuning op de markt zal worden aangeboden. In deze projectgroep werkte ze onder andere de interviews voor dit marktonderzoek uit. Ze coördineerde ook een actie en pilot voor de klant. Hiervoor werkte ze verschillende communicatiemiddelen uit, zoals nieuwsberichten en video’s. Als laatste pakte ze de dagelijkse taken van het communicatieteam op, waaronder het plaatsen van berichten op sociale media en intranet en het maken en editen van vlogs. De content die Tessa heeft geschreven wordt in september 2019 door Hago Zorg op de website en sociale media gepubliceerd.

Tijdens de Master Health Sciences heeft Tessa zich gespecialiseerd in Preventie en Publieke Gezondheid. Voor haar eerste Masterscriptie heeft ze een onderzoek uitgevoerd naar het effect van PortionControl@Home interventie op de power of food bij mensen met overgewicht of obesitas. Deze interventie richtte zich op het verlagen van de voedingsinname door de deelnemers bewust te maken van de portiegrootte en hen strategieën te leren om hun portiegrootte onder controle te houden.

Tijdens de tweede Master Communicatiewetenschappen heeft Tessa zich gespecialiseerd in Marketing en Gezondheidsvoorlichting. Voor deze Masterscriptie heeft ze een experiment opgesteld. Ze schreef een narratief over een stel die het virus Hiv krijgt, wat vanuit het virus is verteld. Tessa onderzocht welk effect de verschillende narratieven hadden op onder andere de angst voor de ziekte, kwetsbaarheid van de lezer en het gevoel jegens de personages.

In de Bachelor heeft Tessa haar afstudeeronderzoek uitgevoerd bij het Julius Centrum in Utrecht. Ze voerde een onderzoek uit naar de fysieke activiteit van borstkanker patiënten in vergelijking met de fysieke activiteit van de Nederlandse vrouwelijke populatie.

Na het behalen van haar tweede Master heeft Tessa gewerkt als Projectmedewerker en Junior onderzoeker bij de GGD Hart voor Brabant. Ze was hier onderdeel van het projectteam Jeugdgezondheid 2022 en was medeverantwoordelijk voor het uitschrijven van het programma- en implementatieplan en verschillende project- en beleidsplannen.

Tessa heeft ervaring opgedaan met en/of kennis over:

/ Gezondheidsbevordering en ziektepreventie
/ Gezondheidsvoorlichting en campagnes
/ Strategische communicatie en branding
/ Content marketing en Social Media
/ Beleid en onderzoek

Tessa is te omschrijven als analytisch, vriendelijk, constructief, innovatief en nieuwsgierig. Ze is goed in het ontdekken van logica in een reeks abstracte figuren en bedenkt oplossingen voor problemen. Verder is Tessa belangstellend en komt haar afspraken na.

Tessa woont in Soesterberg. Ze is per direct beschikbaar voor 40 uur per week.

Tessa Hazekamp MSc

Is per direct beschikbaar voor 40 uur per week.

Jorien van Wensveen MSc

Is per direct beschikbaar voor 40 uur per week.

Jorien heeft de Bachelor Gezondheid en Maatschappij behaald aan de Wageningen University en de Master Communicatie en Beïnvloeding afgerond aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Haar eerste High Select project voert Jorien uit bij Medlon. Medlon is een laboratorium dat medische diagnostiek levert van bloedafname tot uitslag voor patiënten. Vanaf 2020 laat de NZA de kostprijzen voor de diagnostiek los. Dit betekent dat Medlon haar eigen (kost)prijzen helder moet hebben. Jorien is bezig een kostprijsmodel te updaten. Jorien is aan het achterhalen waar de knelpunten zitten in het model en waar er verbeteringen gemaakt kunnen worden. Op basis van deze input maakt ze een adviesrapport die ze presenteert aan het MT zodat er besluiten genomen worden over de door te voeren veranderingen.

Jorien heeft voor haar Master scriptie een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar hoe metaforen omtrent overgewicht worden ontvangen en beoordeeld. Hierbij heeft ze twee focusgroepen als meetinstrument gebruikt. In de focusgroepen kregen de respondenten zes metaforen te zien waarover zij moesten aangeven wat hun interpretatie van de metaforen was en wat volgens hen de geschatte effectiviteit was voor het voorkomen van overgewicht. De conclusie van het onderzoek was dat het kunnen herkennen en verbinden van het bron- en doeldomein van invloed is op hoe een metafoor ontvangen en beoordeeld wordt.

Tijdens de Bachelor Gezondheid en Maatschappij is bij Jorien de interesse voor de preventieve kant van de zorg en het ontwikkelen en moderniseren van het systeem gewekt. In beide gevallen komt deze interesse voort uit het diepgewortelde geloof dat hiermee de stijgende kosten van de gezondheidszorg binnen perken kunnen blijven.

Jorien heeft tijdens de Bachelor stage gelopen bij Pactum als Communicatiemedewerker. Hier heeft ze een adviesrapport geschreven gericht op de instroom en het werven van medewerkers.

Jorien is in eerste instantie begonnen aan de Bachelor Economics and Business Economics. Ze heeft namelijk bovenmatige interesse in economische vakken en data gedreven feiten. Na haar eerste jaar is Jorien toch overgestapt naar de Bachelor Algemene Sociale Wetenschappen, omdat ze op zoek was naar meer maatschappelijke thema’s. Tijdens deze Bachelor kwam Jorien haar affiniteit met cijfers tot zijn recht, omdat ze hier ook economische vakken gevolgd heeft.

Verder heeft Jorien onder meer werkervaring opgedaan als assistent leidinggevende bij Restaurant De Revolutie. Ze was hier verantwoordelijk voor het aansturen van het personeel en de kwaliteitsbewaring. Verder heeft ze gewerkt in de bediening van het Hampshire hotel en beheerde ze de social media kanalen van Restaurant De Revolutie.

Jorien heeft ervaring opgedaan met en/of kennis over:

/ Preventie en maatschappelijke vraagstukken
/ Kostprijsmodellen
/ E-health
/ Economie en affiniteit met cijfers
/ Communicatie
/ Data-analyse

Jorien is te omschrijven als analytisch, enthousiast, cijfermatig sterk, zorgvuldig en doortastend.

Jorien woont in Zutphen. Ze is vanaf 10 februari 2020 beschikbaar voor 40 uur per week.

Albert heeft de Bachelor Human Resource Management behaald aan de Stenden Hogeschool Leeuwarden en hij heeft de pre-master en Master Human Resource Management and Organizational Behaviour afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Albert heeft zijn eerste High Select project uitgevoerd bij Fokus Wonen in Utrecht. Fokus Wonen is een landelijke zorgorganisatie voor mensen met een lichamelijke beperking. Albert werkte hier als HR Adviseur. In zijn rol adviseerde hij dagelijks de managers bij casuïstiek. Hierbij valt te denken aan het adviseren over talentmanagement, strategische personeelsplanning, de ontwikkeling van medewerkers en teamprestaties. Albert hielp de managers om hun managementcapaciteiten te verrijken op die thema’s en biedt hen ondersteuning bij strategische beslissingen. Daarnaast was Albert verantwoordelijk voor het juist toepassen van wet- en regelgeving omtrent ontslag, verzuim of disfunctioneren. Additionele taken variëren van het voeren van sollicitatiegesprekken, het begeleiden van verzuimgesprekken, en het opzetten van re-integratie trajecten.

Voor zijn master scriptie heeft Albert een kwantitatief onderzoek gedaan naar de motivatie van innovatief werkgedrag. Hierbij heeft hij onderscheid gemaakt tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie.

Tijdens de pre-master heeft Albert een literatuurstudie gedaan naar de openheid in het delen van kennis van managers naar hun medewerkers. Hieruit is onder andere gekomen dat managers soms bang zijn om hun kennis te delen, omdat potentials in het team mogelijk hun positie innemen.

In de Bachelor heeft Albert een meeloopstage gedaan bij Jobz-on, waarna hij hier tussen de Bachelor en Master drie jaar gewerkt heeft. Dit bedrijf is arbeidspartner van veel organisaties, die medewerkers zoeken door middel van uitzenden, detacheren, werving & selectie, payrolling, ZZP-dienstverlening, het WerkenBij-concept en JobSwitch. Albert was hier bezig met de werving & selectie, acquisitie en headhunting. Verder was Albert verantwoordelijk voor het beheer en de verdeling van vacatures onder collega’s en hield hij zich bezig met de implementatie, optimalisatie en realisatie van organisatiedoelen met betrekking tot de strategische visie van het bedrijf. In dit kader heeft Albert het ‘WerkenBij’ concept voor MKB klanten gerealiseerd. Hij heeft hierbij de totale opzet verzorgd, van de inrichting van websites tot en met de afhandeling van contracten voor startende kandidaten.

Albert heeft ervaring opgedaan met en/of heeft kennis over:

/ Human resource management
/ Strategie en management
/ Advies en beleid
/ Implementatie
/ Gehandicaptenzorg en ADL

Albert is enthousiast, energiek, betrokken en houdt van een mooie uitdaging.

Albert is 29 jaar en woont in Hilversum. Albert heeft ook de mogelijkheid om een project uit te voeren in Friesland. Hij is per direct beschikbaar voor 40 uur per week.

Albert Dreijer MSc

Is per direct beschikbaar voor 40 uur per week.

Esther Bouman MSc

Is vanaf 2 maart voor 40 uur per week.

Esther heeft de Bachelor Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde behaald en de Master Pedagogische Wetenschappen met de specialisatie Beperkingen en Handicap aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Momenteel is Esther bezig met haar vierde High Select project bij Traumazorgnetwerk Midden-Nederland. In eerste instantie is Esther hier begonnen met het doel meer inzicht te krijgen in de drukte in de acute zorg en het maken van beleidsafspraken door middel van data-analyse. Esther heeft hiervoor data verzamelt, geanalyseerd en rapportages geschreven. Hierop volgend is Esther momenteel bezig met de implementatie van nieuwe kwaliteitsnormen. De rol van Esther is het in beeld brengen in hoeverre de nieuwe normen in de praktijk al geïmplementeerd waren, het schrijven van rapportages en het opzetten van een implementatieplan.

Voor haar eerste High Select project is Esther bezig geweest bij Lelie Zorggroep. Ze is daar bezig geweest met het opzetten van een “vriendennetwerk” voor een aantal locaties. Dit was een parttime project. Tegelijkertijd voerde Esther een project uit bij het Trimbos Instituut. Hier heeft ze een onderzoek uitgevoerd om de toegankelijkheid van nachtopvangcentra voor daklozen in kaart te brengen. Het derde project voerde Esther uit bij Malkander. Ze is hier bezig geweest met een marktanalyse naar een vrijwilligerscentrum. Het doel hiervan was om te onderzoeken hoe de burgerparticipatie vergroot kon worden.

Voor haar Masterscriptie heeft Esther een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van een training om sociaal cognitieve vaardigheden te verbeteren van jongeren met een licht verstandelijke beperking en PDD-NOS. Verder heeft ze stage gelopen bij het Orthopedagogisch centrum Dzherelo Rehabilitation Centre in Lviv. Hier heeft zij groepsleiders gecoacht en getraind in begeleidingsvaardigheden. Daarnaast heeft Esther hier ook haar Bachelor scriptie uitgevoerd waarbij ze onderzoek heeft gedaan naar de effectiviteit van een evidence-based ABA-training in Oekraïne.

Naast haar studie heeft Esther werkervaring opgedaan als Woonbegeleider Beschermd Wonen bij Stichting Zahet in Beek-Ubbergen, was ze tussen schoolse opvangkracht bij de Prins Claus School in Nijmegen, vrijwilligster bij verpleegtehuis De Hulsen en projectbegeleider bij het maatjesproject voor vluchtelingen in Heumensoord. Esther was Bestuurslid bij een dispuut van de Christelijke studentenvereniging de Navigators.

Esther heeft ervaring opgedaan met en/of heeft kennis over:

/ Beleid en advies
/ Data-analyse
/ Kwaliteit
/ Implementatie
/ Jeugdzorg en verpleegzorg

Esther is te omschrijven als sociaal, creatief en een bruggenbouwer. Onder meer door haar stages is zij zeer geïnteresseerd geraakt in de beleidskant van de zorg. Daarnaast vindt Esther het interessant om een kwantitatief onderzoek te doen en iets nieuws op te zetten.

Esther woont in Amersfoort. Vanaf 2 maart 2020 is Esther beschikbaar voor 40 uur per week.