Beschikbare Trainees

Esther heeft de Bachelor Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde en de Master Pedagogische Wetenschappen met specialisatie: Beperkingen en Handicap afgerond aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Op dit moment voert Esther haar derde project uit bij Malkander. Hier voert Esther een marktonderzoek uit naar de kansen en bedreigingen voor een vrijwilligersorganisatie in Ede met als doel te onderzoeken hoe de burgerparticipatie vergroot kan worden.

Esther ging voor haar eerste High Select-project voor 16 uur per week bij Lelie Zorggroep aan de slag. Haar opdracht was om een “vriendennetwerk” op te zetten voor een aantal locaties. Daarnaast heeft ze een tweede High Select project uitgevoerd voor 24 uur per week bij het Trimbos Instituut.

Voor haar Masterscriptie heeft Esther een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van een training om sociaal cognitieve vaardigheden te verbeteren van jongeren met een licht verstandelijke beperking en PDD-NOS. Verder heeft ze stage gelopen bij het Orthopedagogisch centrum Dzherelo Rehabilitation Centre in Lviv. Hier heeft zij groepsleiders gecoacht en getraind in begeleidingsvaardigheden. Daarnaast heeft Esther hier ook haar Bachelor-onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van een evidence-based ABA-training in Oekraïne.

Naast haar studie heeft Esther werkervaring opgedaan als Woonbegeleider Beschermd Wonen bij Stichting Zahet in Beek-Ubbergen, was ze tussenschoolse opvangkracht bij de Prins Claus School in Nijmegen, vrijwilligster bij verpleegtehuis De Hulsen en projectbegeleider bij het Maatjesproject voor vluchtelingen in Heumensoord. Esther was Bestuurslid bij het dispuut van de Christelijke studentenvereniging de Navigators

Esther heeft ervaring opgedaan met en/of heeft kennis over:
/ Jeugdzorg
/ Training en coaching
/ Orthopedagogiek
Opvoedingsproblematiek
Verpleegzorg

Esther is te omschrijven als sociaal, creatief en een bruggenbouwer. Onder meer door haar stages is zij zeer geïnteresseerd geraakt in de beleidskant van de zorg.

Esther is 24 jaar en woont in Amersfoort. Vanaf 1 mei 2019 is zij beschikbaar voor 40 uur per week.

Esther Bouman MSc

Per 1 mei voor 40 uur beschikbaar